Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

КЭФ-2017: 2025 чылга чедир российжи экономика база Сибирьниң ролю 25.04.2017 КЭФ-2017: 2025 чылга чедир российжи экономика база Сибирьниң ролю

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2025 чылга чедир российжи экономиканы сайгарып чугаалашкан Красноярскиниң экономиктиг шуулганының пленарлыг хуралынга киришкен. Ону Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Аркадий Дворкович башкарып эрттирген.

Тоора-Хем суурда дизельдиг электри станциязын септээш, чырыкты катап берген 24.04.2017 Тоора-Хем суурда дизельдиг электри станциязын септээш, чырыкты катап берген

 Тыва Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы Тожу кожууннуң төвү Тоора-Хем суурда электри энергиязын долузу-биле берип эгелээнин дыңнаткан.

Республиканың Чазаа 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин чонга илеткээр 24.04.2017 Республиканың Чазаа 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдерин чонга илеткээр

 Күүсекчи эрге-чагырга органнарының 2016 чылда ажыл-чорудулгазының түңнелдериниң дугайында республиканың Чазааның отчеттуг кампаниязы апрель 21-ден эгелээн.

Шолбан Кара-оол Тывага хөй талалыг эмнелгени күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар дугайында протоколда атты салган 21.04.2017 Шолбан Кара-оол Тывага хөй талалыг эмнелгени күрүне-хуу кады ажылдажылга-биле тудар дугайында протоколда атты салган

 Республика удуртукчузу Шолбан Кара-оолга баштаткан Тываның делегациязы Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар.

Тываның Баштыңының Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байыр чедириишкини 21.04.2017 Тываның Баштыңының Тус чер бот-башкарылгазының хүнү-биле муниципалитеттер ажылдакчыларынга байыр чедириишкини

 Бөгүн Россияда элээн аныяк байырлал - Тус чер бот-башкарылгазының хүнүн демдеглеп турар. Россияның Президентизи Владимир Путин 2012 чылдың июнь 10-да ооң дугайында чарлыкка атты салган.

Тываның Баштыңы XIV Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар 20.04.2017 Тываның Баштыңы XIV Красноярскиниң экономиктиг шуулганында киржип турар

 Тываның делегациязында республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол, ооң оралакчызы Шолбан Хопуя, ТР-ниң экономика сайыды Елена Каратаева база Инвестицияларны хаара тудар болгаш камгалаар талазы-биле агентилелдиң удуртукчузу Даваа-Церин Иргит олар, бөгүн апрель 20-де, Красноярскиде ажыттынган экономиктиг шуулганның ажылында киржип турар.

Шолбан Кара-оол республиканың чаа прокурорунга Тываның эрге-чагырга органнары-биле кады дээштиг ажылдаарын күзээн 20.04.2017 Шолбан Кара-оол республиканың чаа прокурорунга Тываның эрге-чагырга органнары-биле кады дээштиг ажылдаарын күзээн

 Тыва Республиканың Дээди Хуралының депутаттары сессия хуралында республика прокурорунга Александр Боровковту томуйлаарынга чөпшээрел бээр дугайында айтырыгны көрген.

Тываның Баштыңы: үрезин ажыл-агыйын хөгжүдеринге кластер аргазын ажыглаар 20.04.2017 Тываның Баштыңы: үрезин ажыл-агыйын хөгжүдеринге кластер аргазын ажыглаар

 2017 чылда Тывага часкы хову ажылдарының организастыг хемчеглерин Таңды кожуунга үнүүшкүннүг хуралда чугаалашкан. Аңаа Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база киришкен.

Тываның Баштыңы республика прокурорунуң албан-дужаалынга ажылдаар кандидат-биле ужурашкан 19.04.2017 Тываның Баштыңы республика прокурорунуң албан-дужаалынга ажылдаар кандидат-биле ужурашкан

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның Чиңгине прокурору Юрий Чайканың регионнуң удуртукчузунче чорутканы кандидат Александр Боровков-биле дүүн ужурашкан.

Тываның Баштыңынга эвээш санныг үндезин чоннарының шуулганын эрттиреринге деткимчези дээш Ямалдың губернатору өөрүп четтиргенин илереткен 19.04.2017 Тываның Баштыңынга эвээш санныг үндезин чоннарының шуулганын эрттиреринге деткимчези дээш Ямалдың губернатору өөрүп четтиргенин илереткен

 «Россияның Соңгу чүктүң, Сибирьниң болгаш Ыраккы Чөөн чүктүң эвээш санныг үндезин чоннары» деп чоннар аразының шуулганы Ямалга болуп эрткен.

Тываның 5 кожууну суг үериниң ийиги чадазынга удур белен 18.04.2017 Тываның 5 кожууну суг үериниң ийиги чадазынга удур белен

 Республика Баштыңының удуртканы Тываның Чазааның аппарадының хуралында часкы үерлээшкинни айыыл чок эртериниң талазы-биле хемчеглерниң чорудуун чугаалашкан.

Россияның хостуг хүреш маргылдаазынга Тывадан Алдынай Даржаа 43 кил деңзиге чемпионнаан 18.04.2017 Россияның хостуг хүреш маргылдаазынга Тывадан Алдынай Даржаа 43 кил деңзиге чемпионнаан

 Чурттуң 31 регионундан 140 спортчу Мурнуу-Сахалинге бир-ле дугаар эрткен маргылдаага киришкен.

Тываның Баштыңы Аныяктар ордузунуң тудуун дооозарынга инвестиция киирер кылдыр бизнести чалаан 18.04.2017 Тываның Баштыңы Аныяктар ордузунуң тудуун дооозарынга инвестиция киирер кылдыр бизнести чалаан

 Тываның Чазаа бюджеттиң кызырылганын барымдаалааш, Кызыл хоорайда Аныяктар ордузунуң тудуун доозарынче бизнести киириштирерин шиитпирлээн.

Тывада Культура болгаш дыштанылганың национал парыгын чаагайжыдар төлевилди хөй-ниити сайгарылгазынче киирген 18.04.2017 Тывада Культура болгаш дыштанылганың национал парыгын чаагайжыдар төлевилди хөй-ниити сайгарылгазынче киирген

 Тывада «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри" регион программазының боттаныышкыны-биле республика найысылалы Кызылда национал паркты 2017 чылда чаартыр ажылдар эгелээн.

Тыва регионнар-биле кады спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарары-биле демисежир 17.04.2017 Тыва регионнар-биле кады спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарары-биле демисежир

 Спирт холумактыг продукцияны хоойлуга чөрүштүр садып-саарарынга хыналданы шыңгыырадыр талазы-биле «орук картазын» ажылдап кылырын, ол ышкаш чурттакчы чон ортузунга арагалаар чорук-биле демиселге хөй-ниитиниң төлээлери-биле демниг ажылдажылганың айтырыгларын ТР-ниң Чазаанга сайгарып чугаалашкан.

«Туваасбест» комбинады бүдүрүлгени катап эгелээн 17.04.2017 «Туваасбест» комбинады бүдүрүлгени катап эгелээн

 Тывада эң улуг бүдүрүлгелерниң бирээзи турган - «Туваасбест» комбинады ийи чыл ишти анаа турганының соонда, бүдүрүлгени катап эгелээн. Март 24-тен даг-болбаазырадылга комбинады (ГОК) даштыкы хереглекчилерниң, колдуунда Киргизияның чагыы езугаар 600 тонна хемчээлдиг баштайгы продукциязы чүдүрүп, чоруткан.

Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан 14.04.2017 Шолбан Кара-оол Россияның Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан

 Апрель 13-де Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының Чазааның даргазының оралакчызы Дмитрий Козак-биле ужурашкан.

Тываның Шериг комиссариады 100 чылдаан юбилейиниң бүдүүзүнде аныяктар ортузунга шериг-патриотчу ажылды күштелдирер 13.04.2017 Тываның Шериг комиссариады 100 чылдаан юбилейиниң бүдүүзүнде аныяктар ортузунга шериг-патриотчу ажылды күштелдирер

 Россияда шериг комиссариадының тургустунганындан бээр 99 чылдаанынга тураскааткан байырлыг хуралда Тываның Баштыңы ол дугайында чугаалаан.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада 13.04.2017 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-агый аайы-биле Москвада

 2025 чылга чедир Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезинче угланган хемчеглер планынче өскерилгелер киирер дугайында Россия Чазааның айтыышкынының төлевилелиниң талазы-биле хуралга бөгүн Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол киржир.

Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар 13.04.2017 Ат-сураглыг боксер Юрий Арбачаковтуң Тывада мастер-класстары эртип турар

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваже ужуп чоруур мурнунда, совет болгаш российжи алдарлыг боксер Юрий Арбачаков-биле ужурашкан.