Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

«Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң Кызыл хоорайда күүсеттинип турарын хынаан 27.05.2020 «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң Кызыл хоорайда күүсеттинип турарын хынаан

Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы Шораан Чыргал-оол Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң ажыл-чорудалгазының талазы-биле Хөй-ниити чөвүлелиниң даргазы Сергей Белоусов-биле кады «Айыыл чок болгаш шынарлыг автомобиль оруктары» национал төлевилелдиң күүсеттинип турарын хынаан.

Тывада социал ужур-дузалыг объектилерни база хөй кижилер чыглыр черлерни дезинфекциялап турар 27.05.2020 Тывада социал ужур-дузалыг объектилерни база хөй кижилер чыглыр черлерни дезинфекциялап турар

Россияның ОБЯ Тыва Республикада Кол эргелелиниң ажылдакчылары чаа коронавирус инфекциязын (COVID – 2019) Тыва Республиканың девискээринге тарап нептерээрин болдурбас дээш, социал ужур-дузалыг объектилерниң даштын база хөй кижилер чыглыр черлер

Тываның суг объектилеринче баарын хораан 27.05.2020 Тываның суг объектилеринче баарын хораан

Республика девискээринге чаа коронавирус инфекциязының тарап нептерээрин болдурбазы-биле, республиканың бүгү девискээринде суг объектилеринче баарын хораан.

Тывада Сайгарлыкчылар неделязы онлайн-чурумга эртер 26.05.2020 Тывада Сайгарлыкчылар неделязы онлайн-чурумга эртер

COVID-19 нептерээни-биле холбаштыр карантин уламчылап турар болгаш, Тывага сайгарлыкчылар неделязын онлайн-чурумга эрттирер деп шиитпирлээн.

Тываның Баштыңы чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар 26.05.2020 Тываның Баштыңы чазакты удуртпушаан, а оралакчылары демниг ажылдап турар

Республика Баштыңы Шолбан Кара-оолдан covid-19 халдавырны илереткени-биле ону эмнелгеде чыттырган дугайында медээден майның сөөлгү ажылчын неделязы Тываның Чазаанга эгелээн.

Тываның Баштыңының даалгазы езугаар социал адыр харыылап турар ооң оралакчызы эмчилерге май төлевирлерин контрольда алган 26.05.2020 Тываның Баштыңының даалгазы езугаар социал адыр харыылап турар ооң оралакчызы эмчилерге май төлевирлерин контрольда алган

Тыва Республиканың Баштыңының оралакчызы Саида Сенгии: - Республика Баштыңы эмчилерге майның төлевирлерин онза хыналдага алыр даалганы бөгүн менде берди.

2020 чылдың май 25-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал 25.05.2020 2020 чылдың май 25-те Тыва Республикада коронавирус талазы-биле эпидемиологтуг байдал
Эпидемиологтуг үе иштинде 37265 лабораторлуг шинчилелдерни кылган. Тыва Республикада эпидемиологтуг байдал эгелээнден COVID-19-тан аараан 760 таварылганы илереткен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» конкурстуң грант акшалары кылдыр субсидия тыпсыр түңнелдерин чарлаан 25.05.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы «Агростартап» конкурстуң грант акшалары кылдыр субсидия тыпсыр түңнелдерин чарлаан

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнатканы болза, «Фермерлерни деткиир системаны тургузуп база көдээ кооперацияны хөгжүдери» федералдыг төлевилел-биле Агростартап грантыже кордакчыларны шилиир конкурс комиссиязының 2020 чылдың апрель 25-те үндүрген түңнелдери-биле дараазында киржикчилер субсидия алыр конкурс шилилдезин эрткен:

Тываның Баштыңы: бергелерни ажып эрте бээр бис 25.05.2020 Тываның Баштыңы: бергелерни ажып эрте бээр бис

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинде  3 бадыткаттынган чаа коронавирус халдавыры-биле чыдар. 

Тыва 2013-2018 чылдарда чедир аварийлиг деп санаттынган чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаны бо чылын доозар 22.05.2020 Тыва 2013-2018 чылдарда чедир аварийлиг деп санаттынган чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрер программаны бо чылын доозар
Ук программа бөгүнде 62,6 хуу күүсеттингенин сагындыраал. Аварийлиг 52,22 муң дөрбелчин метр ниити шөлдүг чуртталга бажыңнарын бузуп, 1399 өг-бүлени, азы 4115 кижини өскээр көжүрген.

Тываның сайгарлыкчыларынга дузаның хемчээли чартык миллиард ажа берген 22.05.2020 Тываның сайгарлыкчыларынга дузаның хемчээли чартык миллиард ажа берген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Алдын-Херел Кара-Сал-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионнуң сайгарлыкчылар каттыжылгазын деткиир талазы-биле чугааны чоруткан.

Тываның Кадык камгалал яамызы апрель ай дээш эмчилерге деткимче төлевирлерни бүрүнү-биле төлээн 22.05.2020 Тываның Кадык камгалал яамызы апрель ай дээш эмчилерге деткимче төлевирлерни бүрүнү-биле төлээн

Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызы эмчи ажылдакчыларынга апрель айның деткимче төлевирлерин долузу-биле шилчиткен.

Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң түңнелдерин үндүрген 21.05.2020 Тывада «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң түңнелдерин үндүрген

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилел бодунуң соруун ам-даа уламчылаарын чугаалаан.

Тыва Республикада 2020 чылдың май 20-де коронавирус хамчыының талазы-биле эпидемиологтуг байдал 20.05.2020 Тыва Республикада 2020 чылдың май 20-де коронавирус хамчыының талазы-биле эпидемиологтуг байдал

Лабораторияга 29342 шинчилелди эпидемиологтуг байдал эгелээнден бээр кылган.

Тываның Баштыңы Таңды кожуунда часкы хову ажылдарын хынаан 20.05.2020 Тываның Баштыңы Таңды кожуунда часкы хову ажылдарын хынаан

Таңды кожуун Михаил Санниковтуң тараачын-арат ажыл-агыйның дузазы-биле “тараалаң Таңды” деп адын катап эгидип эгелээн.

Тываның Баштыңы: профессионал өөредилге чорудуун өскертирин үе негеп келген 19.05.2020 Тываның Баштыңы: профессионал өөредилге чорудуун өскертирин үе негеп келген

2019 чылдың январьдан боттандырып эгелээн “Өөредилге” национал төлевилелдиң “Аныяк профессоналдар” федералдыг программаның чорудуу-биле бүгү чурттуң субъектилеринде ортумак профессионал өөредилгениң эде чаартылгазы чоруп турар.

Тываның Баштыңы эмчилерге чаа тускай машиналарны дамчыткан 18.05.2020 Тываның Баштыңы эмчилерге чаа тускай машиналарны дамчыткан

РФ-тиң Чазааның № 1066 айтыышкыны езугаар дүрген дуза чедирилгезиниң он чаа автомобильдери Тывада келген.

Тыва Республикада 2020 чылдың май 18-те коронавирус талазы-биле эпидбайдал 18.05.2020 Тыва Республикада 2020 чылдың май 18-те коронавирус талазы-биле эпидбайдал

Эпидемиологтуг байдал эгелээнден бээр лабораторияга 27943 шинчилелди кылган.

Кундустугнуң клуб тудуунда ажылдар кидин-түлүк 18.05.2020 Кундустугнуң клуб тудуунда ажылдар кидин-түлүк

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2020 чылда республикага кылып чорудар ажыл-херектерниң дугайында айыткалын Дээди Хуралга таныштырып тура, чурттуң президентизиниң күрүне политиказынга даянган национал төлевилелдерни база күрүне программаларын боттандырары күүсекчи эрге-чагырга органнарының бирги ээлчегде кол ажылдары ол деп чугаалаан.

Тываның Саң-хөө яамызы коронавирус-биле дорт демиселде эмчи ажылдакчыларынга тургускан деткимчени төлээриниң чурумун тайылбырлаан 17.05.2020 Тываның Саң-хөө яамызы коронавирус-биле дорт демиселде эмчи ажылдакчыларынга тургускан деткимчени төлээриниң чурумун тайылбырлаан

Бадыткаттынган COVID-19 диагностуг кижилерге дуза чедирип турар эмчи болгаш өске ажылдакчыларга деткимче төлевирлери дээш акша-хөреңгини федералдыг бюджеттен регионнарга тускайлаан.