Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуннарынга база мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 15.02.2018 Тываның Баштыңы күш-ажылдың хоочуннарынга база мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Февраль 14-те Тываның Чазааның бажыңынга Шагаа байырлалы таварыштыр күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен. Республика Баштыңы чыылганнарга чугаалаан:

Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки  14.02.2018 Тывада мал кыштаглаашкыны ниитизи-биле эки

Бо чылын Тывада шээр малдың массалыг оолдаашкыны март-апрель айларда эгелээр.

Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы 14.02.2018 Шагаа-2018 национал байырлалдың хемчеглер планы

Февраль 14  
– Кызылдың оң талакы дачалар ниитилелиниң чурттакчыларынга национал оюннар, концерт программазы – Вавилин ээтпээнге 12.00 шакта.

Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган 14.02.2018 Тыва: Кызыл аэропортунуң чаартырган ужудуп-хондурар шөлү бирги бортту хүлээп алган

Кызыл хоорайның аэропортунуң эде чаарткан ужудуп-хондурар шөлү бирги агаар суднозун хүлээп алган. «Нордстар» авиакомпанияның Красноярск-Кызыл маршрутта рейзиниң "ATR 42" самоледу шөлге хонупкан.

Тываның Баштыңы: төөгүлүг хүнде өөрүшкүңерни үлежип тур мен 13.02.2018 Тываның Баштыңы: төөгүлүг хүнде өөрүшкүңерни үлежип тур мен

 Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чаа Культура бажыңын ажыдар онзагай болуушкун болган. Федералдыг төлевилелге республика Чазааның идепкейлиг киржип, ажылдаан түңнелинде, суурда 80 олуттуг чаа культура одаа ажыттынган.

Тываның Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чораан 13.02.2018 Тываның Шолбан Кара-оол Кызыл кожууннуң Баян-Кол суурга чораан

 Кызыл кожуунга Тываның Баштыңының ажыл-агыйжы сургакчылаашкыны ведомстволар аразының эр башкыларының республика шуулганындан эгелээн.

Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган 13.02.2018 Тываның Баштыңы муниципалдарның кичээнгейин чоннуң байырлалдарын шынарлыг белеткеп, эрттиреринче угландырган

 Чоннуң Шагаа биле Масленица байырлалдарын белеткеп эрттирер план-биле алгаш көөрге, бо неделя дыка чымыштыг.

Тываның Баштыңы республиканың келир үези кады ажылдажылгада 12.02.2018 Тываның Баштыңы республиканың келир үези кады ажылдажылгада

 Тывада муниципалдыг тургузуглар чөвүлели тус черниң төлээлекчилер депутаттарының бирги съездизин чыгган. Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол съездиниң ажылынга киришкеш, Тываның ниити стратегтиг хөгжүлдезинге дүүштүр тус чер бот-башкарылга органнарының ажылын эде тургузары чугула базым болурун айыткан.

Тываның Баштыңы эртемденнерге күрүне шаңналдарын тывыскан 09.02.2018 Тываның Баштыңы эртемденнерге күрүне шаңналдарын тывыскан

 Кызылда Улусчу чогаадылга бажыңынга Российжи эртем хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал болган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол профессионал байырлалы-биле эртемденнерге байырны чедирип, күрүне шаңналдарын тывыскан.

Тываның Баштыңы: бичии суурларывыстың келир үези силерниң холуңарда 09.02.2018 Тываның Баштыңы: бичии суурларывыстың келир үези силерниң холуңарда

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның эртем хүнүнде Тываның күрүне университединиң студентилери-биле ужурашкан.

Торгу оруунуң тыва адыры 08.02.2018 Торгу оруунуң тыва адыры

Шолбан Кара-оол, Тыва Республиканың Баштыңы: 
 - Красноярск край, Хакасия база Тыва – бо үш кол регионга даянгаш, Енисейниң экономиктиг зоназын тургузар дугайында идеяны бөгүнде элээн сайгарып турар. Кызыл – Курагино демир-оруунуң тудуу ол инициативаның үндезининде.

Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан 08.02.2018 Бурятия хой эъдин сөөртүрүн Тыва-биле дугурушкан

 Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый сайыды Эртине Данзы-Белектиң удуртулгазы-биле яамының делегациязы февраль 5-те Бурятияга чораан.

Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан 07.02.2018 Сүткүр малдың продукциязын көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге билдириишкиннерни хүлээп эгелээнин чарлаан

 Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы сүткүр малдың продуктулуг чоруун көвүдедиринче угланган субсидияларны бээринге документилерни хүлээп эгелээнин чарлаан.

Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн 07.02.2018 Тываның Баштыңының оралакчызы «Московский комсомолецке»: чурттаар чер негеп турар өскүстер – организастаан кеди чок күткүүшкүн

Республика Баштыңының социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Шолбан Хопуя Тыва Республиканың Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелден чурттаар чер бээрин негээн улуг өскүстерниң забастовказынга хамаарыштыр «МК в Тыве» редакцияга тайылбырны берген.

Тываның эмчилери МФЦ-ге келген кижилерге консультацияларны бээр 07.02.2018 Тываның эмчилери МФЦ-ге келген кижилерге консультацияларны бээр

 Тываның хөй ажыл-чорудалгалыг төвүнге күрүне ачы-дузазының порталы таварыштыр хүлээп алыышкынга бижидер дээш келген кижилерге эмчилер халдавырлыг аарыглар профилактиказы болгаш амыдыралдың кадык овур-хевириниң, донор ханын дужаарының, ыжык аарыгларының дугайында арга-сүмелерни бээр.

Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен 06.02.2018 Тываның Баштыңының деткимчези-биле хоорайның автопарыгында чаа 20 "ПАЗ" автобустар немешкен

 Кызыл хоорайның хөй-ниити транспортунуң парыгында ишкир, чаа "ПАЗ" маркалыг 20 автобус немешкен. Эрткен чылдың төнчүзүнде Тываның Чазаа лизинг чээлизи-биле машина садып алырынга баштайгы дадывыр кылдыр 4 млн. рубльди тускайлап берген.

2017 чылда Тываның чурттакчы чонунуң чайгаар өзүлдези 4228 кижи болган 06.02.2018 2017 чылда Тываның чурттакчы чонунуң чайгаар өзүлдези 4228 кижи болган

 2017 чылда ХБАБ эргелелиниң органнары төрүттүнген дугайында 7041 база чок болган дугайында 2813 бижикти бүрүткээн.

Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга бажың тудуу биле үлелгезинге хөй-ниити контролюн тургускан 05.02.2018 Тываның эрге-чагыргазы өскүс уругларга бажың тудуу биле үлелгезинге хөй-ниити контролюн тургускан

 Февраль 1-де, республиканың тудуг болгаш ЧКА сайыды Евгений Овсянников база Өг-бүле болгаш уруглар херээниң талазы-биле агентилелдиң директору Саида Сенгии өскүс уруглар-биле ужурашкан.

Тывада 11 класстың 290 доозукчузу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын шенеп дужааган 05.02.2018 Тывада 11 класстың 290 доозукчузу орус дылга чаңгыс аай күрүне шылгалдазын шенеп дужааган

 Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга, Чөөн-Хемчик, Сүт-Хөл, Улуг-Хем кожууннар база Ак-Довурак хоорайдан 11 класстың доозукчулары федералдыг шылгалдаларның шенелдезинге киришкен.

Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар 02.02.2018 Тываның девискээринде одалга сезону чурум езугаар эртип турар

 Республиканың Одалга болгаш энергетика яамызы ооң дугайында дыңнаткан. Республиканың 4 улуг котельнаязында (Ак-Довурак, Шагаан-Арыг, Хову-Аксы, Чаа-Хөл) база Кызылдың чылыдылга-энергетика төвүнде ажыл доктааткан чурум езугаар чоруп турар.