Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның  экономика сайыды-биле парлалга-конференция эрткен 26.11.2020 Тываның экономика сайыды-биле парлалга-конференция эрткен

Тываның Чазак бажыңынга республиканың экономика сайыды Дайынчы Ондар-биле парлалга-конференциязында Тыва Республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускайлаң программазын чугаалашкан.

Тываның кожууннарында биче хемчээлдиг спорт залдары ажыттынып турар 26.11.2020 Тываның кожууннарында биче хемчээлдиг спорт залдары ажыттынып турар

«Эзирлер уязы» губернатор төлевилелин боттандырып эгелээнден бээр, республикада 2 объектини ажыглалче киирген.

Кызылдың солагай талакы дачаларында херээженнер консультациязының дөрт участогун ажыткан 26.11.2020 Кызылдың солагай талакы дачаларында херээженнер консультациязының дөрт участогун ажыткан

Солагай талакы дачаларда Пригородная кудумчузунуң 24 дугаарлыг бажыңында херээженнер консультациязының дөрт участогу албан езузу-биле ажылдап эгелээн.

Тываның Баштыңы: Күүсекчи эрге-чагырга чоннуң айтырыгларын шиитпирлээр 24.11.2020 Тываның Баштыңы: Күүсекчи эрге-чагырга чоннуң айтырыгларын шиитпирлээр

Бөгүн “Регион эргелеп-башкарылгазының төвү” деп чаа адырның “Күрүне ачы-дузазы. Удур-дедир харылзааның шөлчүгежи” деп төлевилел ажылын эгелээринге беленин Тываның Баштыңынга илеткээн.

Эң-не кызымак кыштагжы малчыннарга хүнден октаар электростанцияларны берген 23.11.2020 Эң-не кызымак кыштагжы малчыннарга хүнден октаар электростанцияларны берген

Чылдың-на Тываның Чазаа мал оолдаашкыны-биле эки түңнелдерлиг, малының бажын камгалап алган, сөөлгү ийи чылда үндүрүглерин болгаш камгаладылга дадывырларын үезинде төлеп чоруур “кыштагжы” 50 өг-бүлени чырык алыр дөстер-биле хандырып турар.

Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң күүселдези 23.11.2020 Тывада “Албан бажыңы” төлевилелдиң күүселдези

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле, “Албан бажыңы” губернатор төлевилелин 2020 чылда боттандырып эгелээн.

Тываның IX Камбы-ламазы бодунуң албан-дужаалынче кирген 22.11.2020 Тываның IX Камбы-ламазы бодунуң албан-дужаалынче кирген

2020 чылдың ноябрь 22-де, В. Көк-оол аттыг национал театрга Тываның 9-ку Камбы-ламазы Гелек Нацык-Доржуну дүжүлгеге саададырының шажынчы езулалы болуп эрткен.

Тыва: «Чаа сорук» төлевилелдиң шупту киржикчилери чаа амыдыралче чүткүдүп турар 20.11.2020 Тыва: «Чаа сорук» төлевилелдиң шупту киржикчилери чаа амыдыралче чүткүдүп турар

Тыва Республикада Адалар хүнүнге тураскаадып, “2020 чылда Тыва Республикада “Чаа сорук” губернатор төлевилеиниң күүселдези” деп темага “төгерик стол” болуп эрткен.

Кызыл-Москва-Кызыл авиарейсче субсидиялыг билеттерни садып турар 19.11.2020 Кызыл-Москва-Кызыл авиарейсче субсидиялыг билеттерни садып турар

Бо чылдың октябрь 11-ден эгелеп Москва – Кызыл – Москва маршрутта субсидиялыг авиа-аргыжылга катап эгелээнин Тыва Республиканың орук-транспорт яамызы дыңнаткан.

Тываның орук ажыл-агыйын интеллектуалдыг системалар-биле чепсеглээн 19.11.2020 Тываның орук ажыл-агыйын интеллектуалдыг системалар-биле чепсеглээн

«Орук ажыл-агыйын хөгжүдериниң ниити системалыг хемчеглери» федералдыг төлевилел-биле 2020 чылда республиканың Орук фондузундан 78,155 млн. рубльди Кызыл хоорайның болгаш Тыва Республиканың автомобиль оруктарының айыылдыг участоктарынга

Тывада кожуун эмнелгезинде амгы үениң диагностика дериг-херекселин салган 18.11.2020 Тывада кожуун эмнелгезинде амгы үениң диагностика дериг-херекселин салган

Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының медицина төвүнүң уруглар поликлиниказы «Кадык камгалалы» национал төлевилелдиң 2019-2020 чылдарда боттаныышкыны-биле 11 санныг дериг-херекселдерни алган.

Көдээ черлерни хөгжүдер программаның күүселдези – федералдыг яамының контролюнда 17.11.2020 Көдээ черлерни хөгжүдер программаның күүселдези – федералдыг яамының контролюнда

2020 чылдың ноябрь 17-де, Россия Федерациязының көдээ ажыл-агый сайыды Дмитрий Патрушевтиң даргалаашкыны-биле, агроүлетпүр комплекизинде болгаш аъш-чем рыногунда байдал талазы-биле оперативтиг штабтың хуралы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы Кызыл кожуун чагыргазы-биле «муниципалдыг шакты» эрттирген 16.11.2020 Тываның Баштыңы Кызыл кожуун чагыргазы-биле «муниципалдыг шакты» эрттирген

Кызыл кожуун – муниципалдыг улуг тургузугларның бирээзи. Ол найысылалга эң чоок, харын-даа катчып чыдар.

Тыва Республиканың инвестиция климадын экижидеринче угланган төлевилелдер – экономиканың шимчедикчилери  14.11.2020 Тыва Республиканың инвестиция климадын экижидеринче угланган төлевилелдер – экономиканың шимчедикчилери

«Бөгүн Тыва Республиканың девискээринде инвестиция төлевилелдериниң боттаныышкынын болгаш ниитизи-биле ол талазы-биле ажыл-агыйжы климатты экижидерин сайгарган чугааны чорудар бис.

Тываның даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилели Россия-Моол кызыгаарында эрттирилге пунктулары түр када хагдынарын дыңнадып тур 13.11.2020 Тываның даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилели Россия-Моол кызыгаарында эрттирилге пунктулары түр када хагдынарын дыңнадып тур

Тываның даштыкы экономиктиг харылзаалар талазы-биле агентилел Россия Федерациязының Улан-Батор хоорайда элчин черинден коронавирустуң тарап-нептерээрин болдурбазы-биле Россия-Моол кызыгаарында эрттирилге пунктуларын түр када хаар дугайында дыңнадыгны чорутканын дыңнадып тур.

Тываның Баштыңы: Аныяктар ордузу чаа чыл бүдүүзүнде  ажыглалга кирерин чедип алыр 12.11.2020 Тываның Баштыңы: Аныяктар ордузу чаа чыл бүдүүзүнде ажыглалга кирерин чедип алыр

Найысылал Кызылдың төп кезээнде Аныяктар ордузу эмнелге, школа, уруглар садтары ышкаш, бирги хереглелдиң эң чугула объектизи кылдыр санаттынмас-даа болза, ол чокта келир үени бодаары болдунмас.

Тываның Баштыңы солагай талакы дачаларда чаа школа тудуун хынаан 11.11.2020 Тываның Баштыңы солагай талакы дачаларда чаа школа тудуун хынаан

Республика найысылалының солагай талакы дачалар ниитилели хоорайда хөй чурттакчылыг, хайымныг черлерниң бирээзи.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирусту нептеретпес дээш кылыр кол хемчеглерни сагындырган 10.11.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол коронавирусту нептеретпес дээш кылыр кол хемчеглерни сагындырган

Республиканың аппарат хуралында эпидемия-биле демисел айтырыглары кол черни ээлээн.

«Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели-биле туттунган спортчу залдарны ажыглап эгелээр 10.11.2020 «Эзирлерниң уязы» губернатор төлевилели-биле туттунган спортчу залдарны ажыглап эгелээр

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Айыткалын боттандырары-биле, Тыва Республиканың Спорт яамызы элээдилерниң болгаш аныяктарның хостуг үезин шын ажыглаар кылдыр, 2020 чылдың январьдан эгелеп «Эзирлернин уязы» төлевилелдиң күүселдезинче кирген.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы – эгелеп чоруур араттарны деткээн субсидияларны бээр дээн шилилделиг мөөрейниң түңнелдерин үндүрген 10.11.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый яамызы – эгелеп чоруур араттарны деткээн субсидияларны бээр дээн шилилделиг мөөрейниң түңнелдерин үндүрген

Тыва Республиканың Чазааның 2013 чылдың октябрь 30-де N 633 доктаалы-биле бадылааны, “2014 - 2020 чылдарда Тыва Республикада көдээ ажыл-агыйын хөгжүдери база көдээ ажыл-агый продукциязының, чиг эдиниң база аъш-чем рыноктарын чурумчудары” Тыва Республиканың күрүне программазы-биле