Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тыва Республикада сентябрь 20-де короновирус талазы-биле эпидбайдал 20.09.2020 Тыва Республикада сентябрь 20-де короновирус талазы-биле эпидбайдал

Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелели биле ТР-ниң Кадык камгалал яамызының 2020 чылдың сентябрь 20-де республикада коронавирус талазы-биле эпидбайдалга дыңнадыы.

Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган 18.09.2020 Тывада мал семирти азыраар баштайгы шөлчүгештер тудуу адакталган

Тывада шээр мал тургузу азыраар баштайгы үш ферма ажылын эгелээн. Мал ажыл-агыйлыг кооперативтерниң баазазынга ниитизи-биле 3,5 муң шээр малды өстүр азыраар.

Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң организастыг тургузуун эде чаартыр 17.09.2020 Федералдыг үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң организастыг тургузуун эде чаартыр

Россияның федералдыг үндүрүг албанының удуртукчузунуң оралакчызы Андрей Бударин-биле Чазак даргазының бирги оралакчызы Алекандр Брокерттиң ужуражылгазында ооң дугайында чугаа болган.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдаларның түңнелдери 17.09.2020 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунуң депутадынче немелде соңгулдаларның түңнелдери

2020 чылдың сентябрь 16-да, Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязы Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентиниң) үшкү чыыжының чаңгыс мандаттыг Правобережный № 1 соңгулда округунче депутаттың немелде соңгулдаларын түңнээн.

Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның айтыырында - ажыл чок чорук 16.09.2020 Бүгү-российжи эртем-практиктиг конференцияның айтыырында - ажыл чок чорук

Россия Федерациязының Президентизи В. Путин 2024 чылга чедир чурттуң национал сорулгазы биле стратегтиг кол айтырыгларының бирээзинге - ядыы-түреңги чорукту ийи катап эвээжедири деп айыткан.

Владимир Путин Тываның Баштыңынга чаагай күзээшкиннерни дамчыткан 16.09.2020 Владимир Путин Тываның Баштыңынга чаагай күзээшкиннерни дамчыткан

НОВО-ОГАРЕВО, Сентябрь 15. /ТАСС/. Россияның Президентизи Владимир Путин амгы үеде эмнелгеде чыдар Тываның баштыңы Шолбан Кара-оолга эки сегиирин күзээн.

Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери 15.09.2020 Тыва Республиканың девискээринге 2020 чылдың сентябрь 13-те Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнүң түңнелдери

Тыва Республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна 2020 чылдың сентябрь 13-те Тыва Республиканың девискээринге 80 төлээлекчи органнарже соңгулдалар болуп эрткенин дыңнаткан.

Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн 14.09.2020 Тывада тараа болгаш ногаа дүжүдүнүң ажаалдазы эгелээн

Тываның чер ажылдыглары тараа болгаш ногаа культураларының дүжүт ажаалдазынче кирген. Каа-Хем биле Таңды кожууннар ажылын мурнап эгелээн.

Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган 14.09.2020 Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган

Тываның 17 кожуунунуң 13-жү мал чеминиң белеткелин сентябрь 14-ке чедир дооскан.

Сентябрь 11-де Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары эртенгиниң 8 шактан ажылын эгелээн 11.09.2020 Сентябрь 11-де Тыва Республиканың девискээринде шупту 110 соңгулда участоктары эртенгиниң 8 шактан ажылын эгелээн

2020 чылдың сентябрь 11-ниң хүнү - Чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде ТР-ниң Дээди Хуралының (парламент) үшкү чыыжының Правобережный № 1 чаңгыс мандаттыг соңгулда округундан депутаттарны немей соңгууру болгаш муниципалдыг тургузугларның Төлээлекчилер хуралының депутаттарын бадылаары эгелээн.

Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызында инфекционист эмчи Марианна Кууларны томуйлаан 11.09.2020 Тываның кадык камгалал сайыдының бирги оралакчызында инфекционист эмчи Марианна Кууларны томуйлаан

Тыва Республиканың Чазааның даргазының бирги оралакчызы Александр Брокерт регионнуң Кадык камгалал яамызының аппарат хуралында киришкеш, кадык камгалал сайыдының чаа бирги оралакчызы Марианна Девин-ооловна Кууларны таныштырган.

Чедери берге көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчи ажылдакчыларын чаңгыс удаа бээр төлевир акша-биле деткиир 10.09.2020 Чедери берге көдээ черлерге ажылдап чеде берген эмчи ажылдакчыларын чаңгыс удаа бээр төлевир акша-биле деткиир

2020 чылдың сентябрь 8-те, Тываның Чазаа көдээ чурттакчылыг черлерге, азы хоорай хевирлиг суурларга, азы 50 муң четпес чурттакчылыг хоорайга ажылдап (көжүп) чедип келген эмчи ажылдакчыларынга чаңгыс катап хары угда төлээр компенсацияны бээриниң дугайында чазак доктаалынга өскерилгени киирген.

Тываның Баштыңы коронавирус халдавырын “чиик” көрбезин чаңгыс чер-чурттугларындан дилээн 09.09.2020 Тываның Баштыңы коронавирус халдавырын “чиик” көрбезин чаңгыс чер-чурттугларындан дилээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Москваның эмнелгезинде эмнедип чыда, республиканың чонунга эпидемиологтуг үеде чурумну сагыырын дилээн. Ооң дугайында соцчеткилерде бодунуң арынында бижээн.

Тыва чылгы ажыл-агыйының талазы-биле Россияда мурнунда 5 регионнуң санынче кирген 09.09.2020 Тыва чылгы ажыл-агыйының талазы-биле Россияда мурнунда 5 регионнуң санынче кирген

Сөөлгү 20 чылда Тывада чылгы малдың баш саны 3,3 катап көвүдээн. Наадым хүннеринде мал ажыл-агый хөгжүлдезиниң талазы-биле конференцияда, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы ук адырның амгы болгаш келир үезиниң дугайында ынчаар илеткээн.

Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда 09.09.2020 Көдээ ажыл-агыйынга хереглелдиг черлер контроль-хайгааралда

Россияның көдээ ажыл-агыйын хайгаараар албан чериниң регионда салбырының чер болгаш тарааның шынарын болгаш айыыл чок чоруун контрольдаар эргелели республика девискээринде көдээ ажыл-агый ажыглалдыг шөлдерниң хөрзүннүг черин камгалап, ону ажыглалдан шуут үне бербезин болдурбас, харын-даа ооң шынарын экижидеринче угланган хайгаарал ажылын чорудуп турар.

Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы 08.09.2020 Республиканың школаларында изиг чем хандырылгазы

Республиканың 173 школаларының 164-үнде эге өөредилге класстары барын сагындыраал. 

Республикага туризм адырын хөгжүдер дээш 08.09.2020 Республикага туризм адырын хөгжүдер дээш

Тыва Республикага туризмни хөгжүдер талазы-биле хемчегниң боттаныышкынынга сайгарылганы чазак хуралынга кылган.

Республика тараа культураларын ажаарынче кирген 08.09.2020 Республика тараа культураларын ажаарынче кирген

Мал чемин белеткээр план колдуу күүсеттинген. 2020 чылдың сентябрь 7-ниң хүнүнге чедир, 173 460 гадан сигенни кескеш, 150 323 газын (кескен сигенниң 87 %) бөлген. 203 272 тонна (планның 81,1 %) мал чемин белеткээн, ооң 201 711 тонназы сиген (планның 81,7 %) деп, республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан.

Республикага одалга сезону сентябрь 15-те эгелээр 07.09.2020 Республикага одалга сезону сентябрь 15-те эгелээр

Күс бодунуң эргезинче кирип, эртен, кежээ сооп келген. Ынчангаш социал объектилерже болгаш чуртталга бажыңнарынче чылыгны үе шаанда киирерин чедип алыр дээш, эрге-чагырга ону контрольда тудуп турарын аппарат хуралында дыңнаткан.

Наадым-2020 байырлынга тураскааткан аът чарыжы 05.09.2020 Наадым-2020 байырлынга тураскааткан аът чарыжы

Сентябрь 4-те, Эрзин кожууннуң Божалыг деп черге, республиканың малчыннарының “Наадым-2020” байырлалынга тураскаадып, аът чарыжынга Тыва Республиканың чемпионады болуп эрткен.