Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан 15.02.2019 Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировкалаар аныяк специалистерни шилиир конкурсту чарлаан

Тыва Республиканың Баштыңының Администрациязынга база Тыва Республиканың Чазааның Аппарадынга, Тыва Республиканың күүсекчи эрге-чагырга органнарынга стажировка эртер аныяк специалистерни шилиир конкурс чарлаттынган.

Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн 15.02.2019 Тывада 2018 чылдың социал-экономиктиг хөгжүлдезин түңнээн

Тыва 2018 чылда макроэкономиктиг кол көргүзүглерин экижиткен. ТР-ниң Экономика яамызы республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга түңнел илеткелин берген.

Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен 14.02.2019 Тывада база бир улуг үндүрүг төлекчизи немешкен

Каң бүдүрер талазы-биле делегейде улуг компанияларның бирээзи ЕВРАЗ бодунуң иштинде структуразы – «ЕвразХолдинг Финанс» КХН-ниң офизин Тывада ажыткан.

Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел 14.02.2019 Боттаныышкында - «Чемгерикчи инек малым» төлевилел

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң саналдааны-биле 2016 чылда боттаныышкынче киирген «Чемгерикчи инек малым» төлевилел - республиканың хөй ажы-төлдүг болгаш эвээш орулгалыг өг-бүлелеринге улуг дузаны көргүскен социал төлевилелдерниң бирээзи.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн 14.02.2019 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээни «Социал хөмүр» төлевилелге киржирин «Межегей хөмүр» компанияның удуртулгазы шиитпирлээн

Кочетовтуң чоогунда тывыш ажылдыг бүдүрүлге суурнуң чурттакчыларга 300 тонна одаар хөмүрнү халас дүжүрген.

Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар 13.02.2019 Тывада чиигелде алыр 174 муң кижиниң социал төлевирлерин индексастаар

Россияда тургустунган чурум езугаар, февральдың 1-ден чуртта социал төлевирлерни индексастаар. Тываның Күш-ажыл яамызы инфляция деңнели-биле хереглел өртээниң херек кырында ылгалын көргеш, эде санаашкынны кылырын дыңнаткан.

Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен 13.02.2019 Тываның Чазаанга онза байдалар болгаш өрт айыылының талазы-биле комиссияның хуралы болуп эрткен

Ол хуралда часкы чайындыга база үерлээшкинге удур кылып чорудар хемчеглер дугайында чугаалашкан.

«Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан 12.02.2019 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң боттаныышкыны уламчылавышаан
Бөгүнде «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң шупту киржикчилеринде 62434 баш шээр база 1366 баш улуг бода мал бар.

Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар 12.02.2019 Тываның эрге-чагыргазы РФ-тиң чазаа-биле мурнады боттандырар 48 төлевилелдерни акшаландырар дугайында дугуржулганы чарар

Тываның Чазаа федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле мурнады боттандырар национал төлевилелдерни 2019 чылда акшаландырар дугайында дугуржулгаларга ат салырын доозуп турар.

Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди 12.02.2019 Тывада мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Малчын турлагларже оруктар чогумчалыг, малды одарларже үндүрүп турар. Ажыл-агыйларда мал оолдаашкынынга белеткел кидин-түлүк.

Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг 11.02.2019 Шолбан Кара-оол: Тура-сорук, чүткүл, күзел-биле кылган ажыл хүндүткелге төлептиг

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол ажыл-албан аайы-биле Чөөн-Хемчик кожуунга чедип, элээн каш объектилерге четкен.

Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан 07.02.2019 Тываның Баштыңы РФ-тиң күрүне программаларында регион чагыгларын камгалаарын чазак кежигүннеринге дааскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россия Федерациязының күрүне программаларында боттарының чагыгларын камгалап алырын республиканың яамыларынга дааскан.Тыва Республика 16 күрүне программаларын 10 млрд рубль түңүнге, азы эрткен чылга деңнээрге 15 хуу хөйге чагаан.

Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери 06.02.2019 Тыва Республиканың 2019 чылда киржир национал төлевилелдери

2019 чылда республиканың киржир 8 национал төлевилелдеринче федералдыг бюджеттен 2 817,02 муң рубль түңнүг акшаны тускайлаан:

Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери 06.02.2019 Россия Федерациязының күрүне программаларынга Тыва Республиканың 2018 чылда киришкениниң түңнелдери

Россия Федерациязында 44 күрүне программалары (РФ-тиң Чазааның 2010 чылдың ноябрь 11-де № 1950-р айтыышкынынче киирген өскерилгелери-биле) ажылдап турар, Тыва Республика 2018 чылда ол күрүне программаларының 16-зынга киришкен.

Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан 06.02.2019 Ийи-Тал суурда аграрлыг школа-интернат чоннуң Шагаазын байырлаан

Республиканың аграрлыг школы-интернадының өөреникчилери болгаш башкылары Шагаа байырлалында аалчыларын чолукшуп уткааннар.

Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини 04.02.2019 Тываның Баштыңының Шагаа байырлалы-биле байыр чедириишкини

Эргим чаңгыс чер-чурттуглар! 
Чөөн чүктүң ай календарын ёзугаар Чаа чылдың – Шагааның байырлалы-биле сеткилим ханызындан байыр чедириишкинин хүлээп ап көрүңер!

Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен 02.02.2019 Тываның Баштыңы «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның съездизинге киришкен

«Тыва Республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» ассоциацияның VIII съезидинге республиканың муниципалдыг тургузуглар чөвүлелиниң 2018 чылда ажыл түңнелдерин база көдээ ажыл-агый адырында республика төлевилелдериниң күүселдезин сайгарып чугаалашкан.

Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган 02.02.2019 Тываның Баштыңы тудуг материалдарын бүдүрер индустрияны тургузарынче тудуг яамызын угландырган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республикага тудуг материалдарын бүдүрери-биле холбашкан индустрияны тургузар сорулганы салган.

Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар 02.02.2019 Тываның Кадык камгалал яамызы: эмчилер Шагаа байырлалының хүннеринде күштелдирген чурум-биле ажылдаар

Февраль 4-5 хүннеринде Тывага Шагаа байырлалын демдеглеп эрттирер. Эмчи бригадалары Кызыл хоорайның төп шөлүнге эртер Шагаа национал байырлалдың хемчеглери – саң салыр, номчулгалар, массалыг хемчеглер үезинде ажылдаар.

Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган 01.02.2019 Тываның Баштыңы дилеглиг хамаатыларны хүлээп алган

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ниитилелди болгаш кижилерни дүвүредип база өөртүп чоруур айтырыгларлыг хамаатыларны бодунуң хүлээп алыышкынга ай санында хүлээп алыры чаагай чаңчыл апарган.