Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Медээлер

Тыва биле Г.В.Плеханов аттыг Россияның Экономиктиг университеди кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган 26.05.2017 Тыва биле Г.В.Плеханов аттыг Россияның Экономиктиг университеди кады ажылдажылга дугуржулгазын чарган

 Москвага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Г.В.Плеханов аттыг Россияның экономиктиг университеди-биле кады ажылдажылга керээзин чарган.

Республиканың чурттакчызынга Украинадан Россияже чанарынга Тыва дузалажыр 26.05.2017 Республиканың чурттакчызынга Украинадан Россияже чанарынга Тыва дузалажыр

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың чурттакчызы Валентина Ондарга, Украинадан Россияже чанып келиринге, ТР-ниң Чазааның курлавыр фондузундан материалдыг дузаламчыны көргүзерин дааскан.

Тывада «Үстүү-Хүрээ-2017» хөгжүм болгаш чүдүлгениң XVIII бүгү-делегей фестивалының хүннери тодараттынган 26.05.2017 Тывада «Үстүү-Хүрээ-2017» хөгжүм болгаш чүдүлгениң XVIII бүгү-делегей фестивалының хүннери тодараттынган

 2014 чылда ара соксаар часкан «Үстүү-Хүрээ» хөгжүм болгаш чүдүлгениң фестивалы бо чылын уламчылаарын бадыткаан. Республиканың Чазаа 2017 чылда фестивальдың эртер хүннерин тодарадып, организастыг комитеттиң составын бадылаан.

Тывада «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-ярмарка ажыттынган 26.05.2017 Тывада «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» делгелге-ярмарка ажыттынган

 Тывадан болгаш Россияның регионнарындан 60 ажыг бүдүрүлгелер «ТЫВА ЭКСПО-2017. ЧАС» ярмаркада боттарының барааннарын делгээн. Республиканың найысылалы Кызылдап делгелге-садыглаашкын бөгүн ажыттынган.

Майның 26-дан 28 хүннеринде, Кызылга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулга айтырыгларының талазы-биле консультацияларны бээр 25.05.2017 Майның 26-дан 28 хүннеринде, Кызылга, сайгарлыкчы ажыл-чорудулга айтырыгларының талазы-биле консультацияларны бээр

 Сайгарлыкчы ажыл-чорудулга талазы-биле айтырыыңар бар болза, Иван Ярыгин аттыг спорт комплекизинде специалистерден консультацияны май 26-28 хүннеринде 10.00-15.00 шактарда ап болур силер.

Республика чазааның кежигүннери «Сөөлгү коңга» байырлалдарынга киришкен 25.05.2017 Республика чазааның кежигүннери «Сөөлгү коңга» байырлалдарынга киришкен

 Май 24-те республиканың шупту школаларынга сөөлгү коңга байырлалдары эрткен. Аңаа 9-ку класстың дөрт муң ажыг, 11 база 12 класстың ийи муң ажыг доозукчулары киришкен.

Тывада күштүг хат болурун сагындырган 25.05.2017 Тывада күштүг хат болурун сагындырган

 Майның 25 база 26 хүннеринде, Тыва Республикага суггур чаъс-чайык, долу дүжүп, кызаңнап, хаттың күжү секундада 15-20 метр, чамдык черлерге 25-27 метр чедип, чер-черлерге доозуннуг шуурган болур чадавас.

Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени – бедик күрүне шаңналын тывыскан 25.05.2017 Россияның Президентизи Владимир Путин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга Найырал ордени – бедик күрүне шаңналын тывыскан

 Май 24-те Кремльге Россия Федерациязының күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал эрткен. Эртем, үлетпүр, культура, кадык камгалал болгаш спорт адырында үжен хире шылгараңгай российжилерге орденнер болгаш хүндүлүг аттарны тывыскан.

РФ-тиң Хөй-ниити палатазы Тываның арагага удур хоойлулары дыка чымчак деп үнелээн 25.05.2017 РФ-тиң Хөй-ниити палатазы Тываның арагага удур хоойлулары дыка чымчак деп үнелээн

 Тываның эрге-чагыргазының кииргени арага аймаан садарынга кызыгаарлаашкыннары Россияда эң чымчак хоойлуларның бирээзи болган.

Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттугларын өрт айыылының үезин cеремчилелдиг эрттиреринче кыйгырган 24.05.2017 Тываның Баштыңы чаңгыс чер-чурттугларын өрт айыылының үезин cеремчилелдиг эрттиреринче кыйгырган

 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол оттан оран-таңдывысты камгалаарынче чаңгыс чер-чурттугларын кыйгырган бижимелди социал четкилерде парлаан.

Тываның Баштыңы Моолдуң девискээринге орук озал-ондаанга таварышкан херээжен кижиниң кадыкшыл байдалын хыналдага алырын дааскан 24.05.2017 Тываның Баштыңы Моолдуң девискээринге орук озал-ондаанга таварышкан херээжен кижиниң кадыкшыл байдалын хыналдага алырын дааскан

Май 23-те, Улангом – Боршоо күрүне кызыгаары оруунга Тыва Республикадан 5 кижилиг автомашина орук озал-ондаанга таварышкан.

Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының бүдүүзүнде ABBYY программа дузазы-биле доозукчуларга хыналда ажылдарны кылдырткан 24.05.2017 Тывада чаңгыс аай күрүне шылгалдаларының бүдүүзүнде ABBYY программа дузазы-биле доозукчуларга хыналда ажылдарны кылдырткан

 Тывада өөредилге чылының дургузунда 11 класстың өөреникчилериниң орус дыл болгаш математикага билиин «Чедиишкинниг доозукчу» регион төлевилелиниң күүселдези-биле үш катап хынаан.

Май 26-да Тываның найысылалынга хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдаа эгелээр 23.05.2017 Май 26-да Тываның найысылалынга хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдаа эгелээр

 Тывада хостуг хүрешке бүгү-российжи «Азия төвү» маргылдааны эрттиреринге белеткел ажылдары доозулган.

Тывада Сайгарлыкчы чоруктуң неделязы эгелээн 23.05.2017 Тывада Сайгарлыкчы чоруктуң неделязы эгелээн

 Тыва Республиканың Чазааның шиитпирин езугаар май 22 – май 28 хүннеринде республикага сайгарлыкчы чоруктуң неделязын эрттирер.

Тываның школаларында шахтер класстар көвүдээн 23.05.2017 Тываның школаларында шахтер класстар көвүдээн

 Тыва Республиканың Чазааның чанында Экономиктиг чөвүлел хуралының түңнели-биле, улуг компанияларга ажылдаар профессионал кадрларны школадан эгелеп белеткээр инженер-технологтуг («шахтер») класстарны ажыткан.

Тываның найысылалы Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле ээлчеглиг бажыңны дужааган 23.05.2017 Тываның найысылалы Кызылда аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле ээлчеглиг бажыңны дужааган
<div style="text-align: justify;"><b> Бузар ужурлуг Паротурбинная 19 биле 19/1, Комсомольская 107, Заводская 24а база Ленин 8 адрестерде чурттап турар 32 өг-бүлеге Убсу-Нурская 12-де чаа квартираларның дүлгүүрлерин үлээн.</b></div>

«Бүзүрелдиг шиитпирлер садыының» беш төлевилелин Тывага ажыглаар 22.05.2017 «Бүзүрелдиг шиитпирлер садыының» беш төлевилелин Тывага ажыглаар

 Стратегтиг инициативалар агентилелиниң саналдааны «Бүзүрелдиг шиитпирлер садыы» программа-биле регионнарның тулган дээн арга-дуржулга даңзызындан беш төлевилелди Тываның эрге-чагыргазы күүседир дээш шилип алган.

Тывада хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылырынга оочурну тодарадыр арганы тургускан 22.05.2017 Тывада хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезин кылырынга оочурну тодарадыр арганы тургускан

 Хөй квартиралыг бажыңнарның капитал септелгезиниң оочурун тодарадыр чаңгыс аай арга Тывада көстүп келген.

Тывада эжиндириишкин сезонунга белеткел эгелээн 22.05.2017 Тывада эжиндириишкин сезонунга белеткел эгелээн

 Чурттакчыларның массалыг эштиринге көрдүнген черлерде суг хөөлбектериниң дүвүнге шинчилел чорударын, арыглап-аштаашкынны кылырын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол камгалакчыларга дааскан.

Тываның Кадык камгалал яамызы: республиканың 1 дугаар эмнелгезинде ниити аарыглар курстары доозулган 19.05.2017 Тываның Кадык камгалал яамызы: республиканың 1 дугаар эмнелгезинде ниити аарыглар курстары доозулган

 Красноярск хоорайдан башкарыкчы специалистер Тыва Республиканың терапевт эмчилеринге ниити өөредилге курстарын эрттирген.