Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның Баштыңы коллегалары-биле национал төлевилелдерниң бирги чылында күүселдезиниң түңнелдерин чугаалашкан 14.02.2020 Тываның Баштыңы коллегалары-биле национал төлевилелдерниң бирги чылында күүселдезиниң түңнелдерин чугаалашкан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга, РФ-тиң президентизиниң май чарлыктары база национал төлевилелдерде сорулгаларын күүсеткенинден регионнуң күүсекчи эрге-чагырга органнарының болгаш губернаторларның ажылынга үненелди бээр өзек 15 көргүзүглерни чедип алырының дугайында вице-премьер база сайыттар илеткээн.

Тываның Баштыңы Тыва Республиканың Истелге эргелелиниң коллегия хуралынга киришкен 13.02.2020 Тываның Баштыңы Тыва Республиканың Истелге эргелелиниң коллегия хуралынга киришкен

2019 чылда Тывада бүрүткеттинген кем-херек үүлгедииниң ниити саны 8626 болуп, 6,8 % кызырылган. Кем-херек ажыдыышкыны – 50,8 хуу четкен (2018 чылда - 44,7%).

Тываның чамдык суурларында ОРВИ база гриппке карантинни чарлаан 11.02.2020 Тываның чамдык суурларында ОРВИ база гриппке карантинни чарлаан

Эрткен неделяда грипп база ОРВИ талазы-биле эпидемиологтуг байдал нарыыдаан.

Тываның Баштыңының Айыткалын боттандырып 11.02.2020 Тываның Баштыңының Айыткалын боттандырып

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттарынга 2020 чылдың ажыл-чорудулгаларын айыткап тура, аныяк-өскенниң кижизидилгезинде бир кол угланыышкын - спорт-биле харылзаа, кадык-чаагай амыдыралды сагыыры, ынчангаш биче суурлар бүрүзүнге бичежек-даа болза, спортчу залдар турар ужурлуг деп чугаалаан.

Чонга улуг деткимче - социал төлевилелдерде 11.02.2020 Чонга улуг деткимче - социал төлевилелдерде

Тыва Республиканың Чазааның мурнады шиитпирлээр кол сорулгаларының бирээзинге – чоннуң түреңги чоруунуң деңнелин эвээжедири хамааржыр.

Тываның Баштыңы: Тывада коронавирус аарыы чок 10.02.2020 Тываның Баштыңы: Тывада коронавирус аарыы чок

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, бо эртен болган Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралында “Тывада коронавирус аарыглыг хамаатылар ужуп келген. Оларның хөй кезии - Кыдаттан” дээн интернет четкизинде социал арыннарда шынга дүүшпес медээлерге удур шынныг фактыларга үндезилээн “Чок” деп харыыны берген.

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ черлерде кадык камгалалының бирги звенозун эде дериирин негээн 07.02.2020 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол көдээ черлерде кадык камгалалының бирги звенозун эде дериирин негээн

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республиканың ыраккы булуңнарында төп эмнелге албан черлерин медицина дериг-хереглелдери-биле хандырар системаны эде көөрүн республиканың кадык камгалал яамызынга дааскан.

Тываның Экономика яамызы – туризм адырында солун хемчеглер 07.02.2020 Тываның Экономика яамызы – туризм адырында солун хемчеглер
Туризм адырында 2019 чыл чымыштыг болгаш солун хемчеглер-биле байлак болган.

Тываның Баштыңының көдээ ажыл-агый яамызынга ужуражылгалары 06.02.2020 Тываның Баштыңының көдээ ажыл-агый яамызынга ужуражылгалары
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол дүүн республиканың көдээ ажыл-агыйынга чедип, ажыл-агыйжы чугааларны кылган.

Улуг Тиилелгеге тураскааткан хостуг хүреш маргылдаазы 06.02.2020 Улуг Тиилелгеге тураскааткан хостуг хүреш маргылдаазы

“Субедей” спорт комплекизинде Ада-чурттуң Улуг дайынынга Тиилелгениң 75 чылынга тураскаадып, Сибирь федералдыг округтуң бирги чери дээш 18 харга чедир оолдар аразынга хостуг хүреш маргылдаазы эрттип турар.

Тываның Экономика яамызы 2020 чылда эрттирер ярмарка хемчеглериниң чаңгыс улуг планын тургускан 05.02.2020 Тываның Экономика яамызы 2020 чылда эрттирер ярмарка хемчеглериниң чаңгыс улуг планын тургускан

Республиканың муниципалдыг тургузугларынга бо чылдың дургузунда эртер 569 делгелге-ярмаркаларынга 3187 садыг точкалары ажылдаар.

Тываның найысылалында чаа школаның төлевилелин үлегер-майык кылдыр ажыглаар 05.02.2020 Тываның найысылалында чаа школаның төлевилелин үлегер-майык кылдыр ажыглаар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чаа туттунган 17 дугаар школаны көрген. Тудуг ажылдары доозулган, школа ажылдаарынга белен.

Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан черлерге четкен 04.02.2020 Тываның Баштыңы Чадаана хоорайда сугга алыскан черлерге четкен

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чадаана хоорайда январь 26-да сугга алыскан черлерни боду барып хынап чораан.

Тывада культура албан черлеринче келиишкин 33 хуу өскен 04.02.2020 Тывада культура албан черлеринче келиишкин 33 хуу өскен

2019 чылда «Культура» национал төлевилелдиң Тывада күүселдезиниң түңнелдерин үндүрген.

Тываның найысылалында көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар 04.02.2020 Тываның найысылалында көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар

ТР-ниң фермер бизнезин болгаш көдээ ажыл-агый кооперативтерин хөгжүдер коммерцияга хамаарышпас фонд Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының деткимчези-биле Кызылдың чөөн болгаш оң талакы микрорайоннар девискээринде хааглыг көдээ ажыл-агый рыноктарын тудуп турар.

Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожууннуң школаларында карантинни чарлаан 03.02.2020 Кызыл хоорайның болгаш Кызыл кожууннуң школаларында карантинни чарлаан

Росхереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң сүмелээни-биле, Кызыл хоорай мэриязы биле Кызыл кожуун чагыргазы Кызылда база Кызыл кожуунда ниити билиг өөредилге албан черлеринде февраль 3-тен чеди хонуктуң кызыгаарлыг хемчеглерин киирген.

Тывада улуг бода малдың шупту санының 16 хуузун мал-маган учедунуң чаңгыс аай системазында киирген 03.02.2020 Тывада улуг бода малдың шупту санының 16 хуузун мал-маган учедунуң чаңгыс аай системазында киирген

Тывада мал-маганны болгаш азырал амытаннарны чаңгыс аай учет системазында бүрүткээри уламчылавышаан.

Муниципалдыг командаларны хевирлээр, мергежилди бедидер 03.02.2020 Муниципалдыг командаларны хевирлээр, мергежилди бедидер

Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оолдуң даалгазы ёзугаар, Тыва Республиканың Чазаа биле РУАбКАА филиалы – Тываның удуртуп-башкарылга институдунуң аразында кады ажылдажылга дугайында дугуржулга-биле “Эргелеп-башкарар арга-мергежил: муниципалдыг командаларны хевирлээри” деп мергежил бедидериниң программазы боттанып турар.

Республиканың малчыннары мал оолдаашкынынга белеткенип турар 31.01.2020 Республиканың малчыннары мал оолдаашкынынга белеткенип турар

Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының берген медээзи-биле алырга, кыш чымчак болганындан, мал кыштаглаашкыны онча-менди эрттип турар.

Сибирь регионнарының туризм адырында кады ажылдажылга дугуржулгазында Тыва каттышкан 30.01.2020 Сибирь регионнарының туризм адырында кады ажылдажылга дугуржулгазында Тыва каттышкан

Тыва база Сибирьниң 5 региону туризм адырында кады ажылдажылга дугайында дугуржулгага атты салырлар. Республика Чазаа январь 28-те дугуржулганың төлевилелин көргеш, деткээн.