Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Медээлер

Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы: 16.01.2020 Тываның орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы:

Конга Андрей Адыгжыевич, Тыва Республиканың орук-транспорт комплекизиниң сайыдының оралакчызы 2020 чылда мурнады боттандырар угланыышкыннар дугайында:

Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек 16.01.2020 Шолбан Кара-оол: Россия Президентизиниң айтыышкыннары Тывага дыка херек

"Айыткалда айыткан инициативалар дээш бистиң Президентивис Владимир Владимирович Путинге четтирдивис - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Россияның моон соңгааргы хөгжүлдезинге улуг ужур-уткалыг хемчегге киришкенин тайылбырлаан.

Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр 16.01.2020 Тывада хөй аалдыг 92 бажыңны чоокку үш чылда септээр

Тываның Чазаа 2020-2022 чылдарда хөй квартиралыг бажыңнарга капиталдыг септелге чорударының кыска хуусаалыг планын бадылаан.

Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн 15.01.2020 Тывада республика Баштыңының көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн

2020 чылдың январьдан эгелеп Тыва Республиканың Баштыңының Көжүп чоруур хүлээп алыышкыны ажылын эгелээн.

Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан 15.01.2020 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы 2020 чылдың кол угланыышкыннарын тодараткан

Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыдының оралакчызы Дун Айдын Чечен-оолович 2020 чылда Тыва Республиканың көдээ ажыл-агый яамызының кол угланыышкыннарының дугайында чугаалаан:

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар 15.01.2020 Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң Айыткалын бээр ёзулалда киржип турар

Россия Федерациязының Президентизиниң РФ-тиң Федералдыг Чыыжынга чылдың Айыткалын бээр ёзулалда Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол база чалаткан.

Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан 15.01.2020 Тываның эрге-чагыргазы биле «Интергео» компания Тожу кожуунче чырыкты шөерин дугурушкан

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң даалгазын күүседир дээш, ТР-ниң Чазаа даг-болбаазырадылга комбинадын туткаш, чес рудазын казып тывар деп турар Голевтиң даг-руда компаниязы-биле Тожу кожууннуң социал-экономиктиг хөгжүлдезинге киржир дугайында дугуржулганы белеткеп турар.

Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди 14.01.2020 Республика девискээринде мал кыштаглаашкыны хүр-менди

Республика девискээринде көдээ ажыл-агыйларының база хууда дузалал ажыл-агыйларының 3134 санныг кышкы турлаглары бар.

Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини 13.01.2020 Тываның Баштыңының Россияның парлалга хүнү-биле байыр чедириишкини

Россияның парлалга хүнү – профессионал байырлалы-биле журналистерге, полиграфистерге болгаш үндүрүкчүлерге, база ол ышкаш парлалганың хоочуннарынга байырымны чедирип тур мен.

Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен 13.01.2020 Күрүне ажылдакчызы Дандар-оол Ооржак: Тываның эрткен болгаш амгы үезинге деңнештирилгени кылып болур мен
Советтер болгаш күрүнениң көскү ажылдакчызы, Кызыл хоорайның хүндүлүг чурттакчызы Дандар-оол Көк-Хунаевич Ооржак:

Тываның Баштыңының 2020 чылда Айыткалында Өвүр кожуунга дорт хамааржыр айтырыглар хөй 13.01.2020 Тываның Баштыңының 2020 чылда Айыткалында Өвүр кожуунга дорт хамааржыр айтырыглар хөй

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол декабрьда, Тыва Республиканың Дээди Хуралынга Айыткалын берген. Республиканың чурттакчылары ол программа документизинге хамаарыштыр бодалдарын илереткен:

Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы 10.01.2020 Тываның Баштыңы: 2020 чыл – шапкын тудуг ажылдарының онзагай чылы

Муниципалдыг тургузуглар-биле селекторлуг аппарат хуралында, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол адыр аайының угланыышкыннары-биле ажыл-агыйжы эки үре-түңнелдерлиг чыл болур ужурлуг деп, айыткан.

Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар 09.01.2020 Тываның Баштыңы биле ыдыктыг Феофан Христостуң төрүттүнген хүнүнде уруглар бажыңы биле эмнелгеге барганнар

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол биле Кызылдың епархиязының түр башкарыкчызы Көрей архиепископ Феофан январь 7-де, Христостуң төрүттүнген хүнү болур чырыткылыг байырлалда, элээн каш хемчеглерге киришкеннер.

Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини 31.12.2019 Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң Чаа чыл-биле чаңгыс чер-чурттугларынга байыр чедириишкини

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Кызылда  Күш-ажылдың кижизиниң  чылын түңнеп, Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан 30.12.2019 Кызылда Күш-ажылдың кижизиниң чылын түңнеп, Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол 2018 чылдың декабрьда Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентизинге) Айыткалын берип тура, 2019 чылды “Күш-ажылдың кижизиниң чылы” кылдыр чарлаан.

КОЛ СОРУЛГА — БУРУНГААР БАЗЫМНАР 27.12.2019 КОЛ СОРУЛГА — БУРУНГААР БАЗЫМНАР

Төнүп турар 2019 чылдың түңнелдериниң дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Чаа чылдың бүдүүзүнде чугаалап берген.

Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында 24.12.2019 Шолбан Кара-оол Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үелериниң дугайында
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол  Тывада сарыг шажынның эрткен, амгы база келир үезиниң дугайында бодунуң бодалын илереткен.

Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны 23.12.2019 Тываның Баштыңының хүлээп алыышкыны

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол аңгы-аңгы айтырыгларлыг, санал-оналдыг чонну бодунуң хүлээп алыышкынынче чалап, чугааны кылыры чаңчыл болу берген.

Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан 20.12.2019 Тываның VIII Камбы-Ламазы Джамбел Лодой дүжүлгезинде саадаан

Декабрь 19-та Улусчу чогаадылга бажыңынга, Тыва Республиканың VIII Камбы-Ламазын дүжүлгеге саададып олуртурунуң езулалы болуп эрткен.

Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган 18.12.2019 Тываның Баштыңы республика чазаанда кадрлар өскерлиишкиннерин кылган
Тываның Чазаанда ийи чаа вице-премьерлерни томуйлаан.