Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?

Войти    

Аныяк кызыгааржылар

Аныяк кызыгааржылар 18.08.2014

ТР-ниң Дээди Хуралында

Август 14-те ТР-ниң Дээди Хуралының (парламентизиниң) даргазы Каң-оол Даваа кызыгаар-шериг өөредилгезиниң доозукчулары-биле байырлыг байдалга ужурашкан. Удавас российжи-моол кызыгаарже шериг-албанын эрттирип чоруур аныяк офицерлерни Россияның федералдыг айыыл чок чорук албанының кызыгаар удуртулгазының даргазы Евгений Труханов таныштырган. Тыва чылдың-на кызыгаар институттарының доозукчулары-биле немежип турарын ол демдеглээн.

Бо чылын доозуп келген оолдар Хабаровскиниң, Курганның болгаш Москваның институттарын өөредилге талазы-биле бедик көргүзүглерлиг, спортка – чиик атлетикага, бокска, аар атлетикага чедиишкиннерлиг доосканнар. Аныяк кызыгааржыларның аразында Николай Лобарев — үшкү салгалдың кызыгааржызы.

Удавас 100 чылдаар Тываның төөгүзүн, езу-чаңчылдарын база республиканың амгы үеде байдалын оолдарга К.Даваа таныштырган.

Республикада шупту 12 офицер келген: оларның 6-зы — Хабаровскиниң кызыгаар институдун, 3-жү — Курганның болгаш 1-и — Москваның, ийизи Россияның камгалал талазы-биле дээди өөредилге черлерин доосканнар. Тыва Республиканы үш оол төлээлеп турар – Начын Доктугу, Уран-Даш Сыгыртаа болгаш Евгений Шестериков, а өске оолдар чурттуң чамдык регионнарындан: – Бурят Республика, Курган, Чита, Ленинград, Москва областардан база Краснодар, Алтай крайлардан.

Аныяк кызыгааржылар Дээди Хуралдың аппарадының удуртукчузу, «Дайынчы акы-дуңмалышкы» Бүгү-россияның хөй-ниити организациязының Тывада салбырының оралакчызы Омак Ондарның удуртулгазы-биле Дээди Хуралдың төөгүлүг бажыңынга экскурсиялаан.

Бистиң чаңгыс чер-чурттуувус, Хабаровскиниң кызыгаар институдунуң доозукчузу Начын Доктугу эш-өөрүнүң мурнундан Каң-оол Даваага өөрүп четтириишкинни илереткеш, аңаа «Россияның кызыгаары» деп номну белекке берген. Каң-оол Даваа база аныяк офицерлерге тураскаал белекчигештерни тывыскаш, езулуг эр кижиниң албан-хүлээлгезин шилип алганынга чоргаарланып, чуртунуң кызыгаарының төлептиг камгалакчылары болурун күзээн.

Бо чоокку үеде аныяк кызыгааржылар өөренип алган билиин боттандырып, Тываның кызыгаарларынче албан-хүлээлгезин эрттирип чоруптарлар.


Возврат к списку