Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Кидисте амыдыралдың хээлери»

«Кидисте амыдыралдың хээлери» 18.08.2014

Тывада байырлал

Республиканың бир онзагай байырлалы «Кидисте амыдыралдың хээлерин» чылдың-на августуң ортан үезинде эрттирери чаңчылчаан. Тывада болуп турар кидис байырлалы Азияның көшкүн чоннарының сонуургалын оттуруп турар дээрзи мында чедип келген аалчылардан көскү. Аңаа Кыргыстандан, Бурятиядан, Красноярск крайдан, Алтайдан, Башкортостандан, Кемероводан, Хакасиядан болгаш Моолдан 54 аалчылар болгаш республиканың чону киржип чедип келген.

ТР-ниң Чазааның Даргазының оралакчызы Сергей Огнев, культура сайыды Вячеслав Донгак болгаш көдээ ажыл-агый сайыды Самойлов Монгуш байырлалдың ажыдыышкынынга чылыг сөстерни чугаалап, байырны чедирген. Дүк салыр  мөөрейлерниң эге көргүзүүнде Сергей Огнев, Вячеслав Донгак болгаш Самойлов Монгуш олар дүктү савааштаарын тыва езу-биле кылганы солун. Улуг-бичии көрүкчүлер диңмиттии-биле адыш часкап турду. Байырлалдың оюн-көргүзүүнге Национал театрның артистери болгаш республиканың кожууннарындан салым-чаяанныглар танцы-самчылары киришкен. Ырак-чооктан келген аалчылар боттарын таныштырып, кидистен кылган национал хептери-биле байыр чедириишкинниг үнүп турду. Эрте-бурунгу езу-чаңчылдарын камгалап арттырган Тыва чурту хамык чоннуң сонуургалын сорунзалаан.

Тываның найысылалының Арат шөлүнде маңган ак өглер тиктинип, хоорайны байырлыг шинчи киирген. Чечектелген Кызыл хоорайда кидис байырлалы эгелээн.

Майгыннарда болгаш кидис өглерде уран-шеверлер кылыгларын делгеп салган. Дүктен бичии ойнаарактар, платьелер, тоннар, угулзалыг дөжектер, чылыг кидистер, чымчак идиктер дээш, чүү-даа бар. Оон ыңай Кызыл кожууннуң, Улуг-Хем, Бай-Тайга, Өвүр, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл болгаш Барыын-Хемчик кожууннарның өглери бүрүн тыва езу-биле дериттинген. Арат шөлүнде ак өглерни, аай-дедир шуужуп турар улуг-бичии чонну көөрге, кымыскаяк өө-ле.

Ася Базыр-оол.

"Шын" солун


Возврат к списку