Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның ырак булуңу - Мөңгүн - Тайгада көшкеге бастырган өөреникчилерни дилээр ажылдар бо хүн уламчылаан.

04.03.2013

 Бо эртен, 8 шак үезинде, дүүн дүне агаар - бойдустуң баксырааны - биле соксаткан дилээшкиннер ажылдары уламчылаан. 

     Ооң мурнунда дыңнаткан медээ - биле, март 3 - де, Мугур - Аксы суурнуң чанында, 17 км. хире черде турар Ак - Баштыг деп дагның эдээнге көшкеге  алды өөреникчилер бастырган. Олар шупту 1995, 1996, 1999  чылдарда төрүттүнген:   Борбак - оол Хертек, Белек Оюн, Аяс Салчак, Буян Саая, Багай - оол Самуя, Монгун-Херел Кара - Сал. Ооң дугайында көшке адаандан кастынып үнүп келген 17 харлыг Антон Салчак дыңнаткан. Март 3- те, кежээкиниң 7 шак үезинде олар Ак - Баштыг дааның эдээнге  турганнар.  

       Айыыл болган черже Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Кара - оолдуң даалгазы - биле Чазак Даргазының оралакчызы Виталий Бартына - Сады болгаш Тываның Өөредилге болгаш  эртем сайыды Каадыр - оол Бичелдейни чоргускан. Өөредилге яамызының сайыдының бо эртен дыңнатканы - биле алырга, Мөңгүн - Тайга кожууннуң төвүнде дүүн дүне Кызылдан үнген камгалакчыларның баштайгы бөлүү чедип келген. Красноярскиниң болгаш Хакасияның камгалакчы бөлүктери катчып келирге, көшке баткан черни калбаа - биле дилээр арга тыптып келир. Амгы үеде Ак - Баштыгның кырында агаар багай, бүргеп  турар. МЧС - тиң дыңнатканы - биле, хат күштелип, шуурганнаар. Мындыг багай агаар - бойдустуң байдалы - биле ужар техниканы ажыглаары болдунмайн турар.

     Бо шакта 133 кижиден 5 дилээшкин бөлүктерин тургускан. Ында  Кызылдан, Хакасиядан, МЧС - тиң Сибирьде   регионалдыг  төвүнден, «Ергаки» деп камгалакчыларның төвүнден тускай эртемниг, дериг - херекселдиг камгалакчылар киржип турар. Оларда  24 тускай техника быжыглаттынган. Айыыл - халап болган черже эмчилер, психологтар, Иштики Херектер яамызының ажылдакчылары чеде берген, боттуг дузаны кадып турар.

    Дилээшкинге киржиринге белен 162 кижиден тургустунган, 23 техника - биле быжыглаттынган курлавырны оперативтиг штаб тургускан.

     Өөреникчилерниң бастырганы көшкениң ниити  хемчээли 14 муң кубометр болгаш дилээшкиннер чоргузар черниң девискээри - 3,5 муң квадрат метр хемчээлдиг. Дүүн, март 3 - те, дилээшкинни чоргузуп турар бөлүктер 500 метр черни шинчилеп көрген.

    Красноярск хоорайда көшкеге удур регионалдыг төптүң ажылдакчылырының дыңнадыы - биле, Чөөн Саяннарда бо чылын дүшкен харның кылыны эрткен чылга бодаарга 1,5 катап улуг болуп турар. Ынчангаш, харлыг көшкелерниң удаа - дараа бадар айыылы улуг болуп артып турар.


Возврат к списку