Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мөңгүн - Тайгада агаар баксыраанындан дилээшкиннер ажылдары чоргузары берге байдалда

Мөңгүн - Тайгада агаар баксыраанындан  дилээшкиннер ажылдары чоргузары берге байдалда 04.03.2013

Мөңгүн - Тайга кожууннуң төвү Мугур - Аксы суурнуң чанында Ак - Баштыг дагдан баткан көшкениң түңнелинде өөреникчилерни бастырганынга  хамаарыштыр  байдалды бо хүн күүседикчи органнарның удуртукчуларының чөвүлел хуралынга сайгарып чугаалашкан. Тыва Республиканың Баштыңы  Шолбан Кара - оолдуң телефон дамчыштыр берген айтыышкыннарын күүседери - биле, дүүн кежээ дүрген дуза кадар хемчеглерни кылып чоргускан. Республиканың удуртукчузу дүвүренчиг медээ дыңнааш, Москва хоорайга ажыл - агыйжы сургакчылаашкынын соксаткаш, Тываже чаныпкан. Россияның Онза Байдалдар яамызының Тывада эргелелиниң бирги оралакчызы Владимир  Молотоктуң дыңнатканы - биле, кылын хар адаандан дилээшкин ажылдары Мугур - Аксы суурнуң соңгу талазында 12 км. черде көшкеде эртенги шактарда камгалакчыларның болгаш суурнуң чурттакчы чонунуң күжү - биле уламчылаан.

     Озал - ондакты дыңнаткан соонда, Кызылдан үнген баштайгы дилээшкин бөлүү Мугур - Аксында чеде берген болгаш, бодунуң ажылын кылып чоргузуп эгелээн. ОБЯ-ның Сибирьде регионалдыг төвүнүң удуртукчузу  Владимир Светельский болгаш Чазак даргазының оралакчызы Виталий Бартына - Сады баштаан камгалакчылар бөлүү март 4 - те, 11 шак үезинде Мөңгүн - Тайга кожуунда чеде бергеннер.

     Мөңгүн - Тайга кожуунда агаар - бойдустуң багай байдалы - биле агаар таварыштыр аргыштырылга болдунмайн турар. Ындыг байдалда камгалакчылар Кызылдан Мугур - Аксынга чедир 530 км.  бедик арттарларлыг орукту 12 шак дургузунда эртип турар. Ооң - биле чергелештир, агаар шинчилекчилериниң медээзи - биле, бо кежээ хаттың күжү күштелип, шуурганнаар деп турар.

     Камгалакчыларның  аргыжылгазы үзүткел чок болурун хандырары - биле, Тыва Республиканың орук - транспорт талазы - биле яамының сайыды Олег Косоротовка  Хандагайты биле  Мугур-Аксы аразында орукка хар аштаар техниканы доктаамал тургузарын айыткан.

     Кожууннуң төп эмнелгезиниң эмчилерниң дыңнадып турары - биле алырга, көшке адаандан кастынып үнүп келгеш, чааскаан дириг арткан  17 харлыг Антон  Салчактың кадыының байдалы чүгээр деп санаттынып турар. 


Возврат к списку