Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Дөрткү эрге-чагырга байырлаан

Дөрткү эрге-чагырга байырлаан 15.01.2015

Эрткен дыштаныр хүннерде Россияның Парлалга хүнүн Тываның массалыг информация  чепсектериниң ажылдакчылары ба­йырлап эрттирген. 

Байырлыг хуралды Тываның Чазак Баштыңы Ш.Кара-оол журна­лис­­терге база парлалга ажылдакчыларынга профессионал байырла­лы-биле байыр чедирип ажыткан. Дараазында парлалга болгаш теле­радиокомпания ажылдакчыларын: «Шын» солуннуң корреспондентизи А.Соянны Чазак Баштыңының өөрүп четтириишкини-биле, ААН «Тываполиграфтың» ажылдакчызы В.Ховалыгны, «Тувинская прав­да» солуннуң килдис редактору Е.Кривдикти, фотокорреспон­дент В.Шайфулинни, Чазактың парлалга албанының даргазы А.Ен­зак­ты Чазак Баштыңының Хүндүлел бижиктери-биле шаң­наан. Масса­­­лыг информация чепсектериниң шугумунга хөй чылдарда үре-түңнелдиг ажылы дээш Тывада билдингир алдар-аттыг хоочуннарны: Е.Д.Танованы, М.А.Хадаханэни, Т.П.Хертекти, Д.Д.Сотпаны, В.Б-Х.Монгушту, В.О.Куу­ларны, Л.Х.Иргитти, Ю.В.Сучков­ту, Р.В.Тас-оолду, А.И.Чымбаны, В.Ф.Чадамбаны, Д.Т.Дам­ба-Хууракты Тыва Рес­публиканың 100 чылынга тураскааткан юбилейлиг медальдар-биле шаңнаан.

Дараазында чыл санында журналистер аразынга эртип турар «Чонар-даш би­йир» мөөрейиниң тиилекчилерин илередип үндүрген. Олар кымнарыл дээрге: «Тай­быңдээрниң адаанга чуртта, оглум» деп фотофактының автору К.Афанасьева, «Эң эки интервью» дээш Т.Ве­рещагина, публицистикага «Тувинская правда» солуннуңкорреспондентизи Е.Чадамба, «Новый век» телеканалдың корреспонденти­зи К.Самохвалов, электроннуг парлалгага «Тыва дугайында 60 секун­дада» деп дамчыдылгазы биле «Чаңгыс чер-чурттуглар» деп радио­дамчыдылгазы дээш Р.Казачакова, радиосюжеди дээш Д-Д.Ынаалай олар тиилекчилер болганнар.Возврат к списку