Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Музейлер уругларга халас

Музейлер уругларга халас 30.01.2015

Россияның уруглары 2015 чылдың январь 1-ден эгелеп федералдыг музейлерни халас көөр. Ол дугайында Россия Федерациязының культура сайыды Владимир Мединский Күрүне чөвүлелиниң база Культура болгаш уран чүүл чөвүлелиниң каттышкан хуралынга дыңнаткан. Кайы-даа чурттуң хамаатызы болуп турары хамаанчокка 18 хар четпээн уруглар музейже халас кирерин ол айыткан.«Бистиң музейлеривис — төөгүнүң болгаш культура чырыдыышкынының эң-не дээре черлери. Аңаа бичии уругларның саны көвүдеп-ле турар болза эки. Регионалдыг эрге-чагырга бо эгелээшкинни чижекке алза эки боор» — деп, ол демдеглээн.

Россияда федералдыг деңнелде 90 музей кирип турар, оларның эң-не улуглары — Эрмитаж, Пушкин музейи, Третьяков галереязы, Литературлуг, Төөгүнүң база Орус музей.

Тыва Республиканың Национал музейи республика чергелиг музейлерге хамааржыр болгаш бо эгелээшкинче кирбейн турар. Ынчалза-даа 1992 чылдың октябрь 9-та үнген №3612-1 федералдыг хоойлуга даянып, айның сөөлгү дыштаныр   хүнүнде 18 хар четпээннерге болгаш студентилерге музейже халас кирер арганы берип турар. Уругларга чүгле кирери халас, а экскурсия төлевирлиг болур. 2013 чылда ТР-ниң Национал музейин 5137 кижи, 2014 чылда 5431 кижи халас көөр аргалыг болганын музейниң парлалга албаны дыңнадып турар.

Музей төөгүнүң кадагалакчызы болганда, школачылар, студентилер делгелгелерже  үргүлчү барып, төрээн чуртунуң, чонунуң төөгүзүн, культуразын сонуургап, өөренип алыры артык эвес.

Амгы сайзыраңгай үеде уруглар Интернет четкизин таварыштыр делегейниң сураглыг музейлерин көрүп болур аргалыг. Ынчалза-даа музейге четкеш, караа-биле көөрү көңгүс аңгы. Хоорайның    төвүнде улуг, чараш өргээже кире бээрге, кижиниң сагыш-сеткилинге бир-ле онзагай чүүл оттуп, амыдыралдың хүн бүрү шаптараазыннарындан угаан-медерел дыштанып, өске оранда келген ышкаш байдал тургустунуп кээр. Каш ай болгаш катап-даа кээрге, кижиниң сонуургалын оттуруптар чаа-чаа делгелгелер немежип турары онза.

Алдынай Соян.

Чурукту "Шын" солуннуң редакциязының архивинден алган.


Возврат к списку