Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республикада грипп аарыы чавырлып эгелээн

11.03.2013
    Чөөн-Хемчик, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Сүт-Хөл, Чаа-Хөл, Тере-Хөл кожууннарда, Ак-Довурак хоорайда грипп аарыындан карантинни март 4-тен соксаткан. Бо муниципалдыг тургузугларда школа назыны четпээн уругларның 65 албан черлери болгаш 47 школалар ажылдап эгелээн. Вирустуг инфекциядан болгаш грипптен аараан кижилерниң, эң ылаңгыя бичии уругларның, санының ук девискээрлерде эвээжеп эгелээни-биле ында карантинни соксатканының чылдагааны болган, өске хоорай, суурларда грипп болгаш вирустуг инфекциядан кижилерниң аарып турар байдалын кичээңгейлиг хайгаарап турар деп Россияның хереглел хайгааралының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак дыңнаткан.
    Тываның чамдык девискээрлеринде грипп аары чоорту чавырлып турар. Чижээлээрге, эрткен неделяда Тес-Хем биле Бай-Тайга кожууннарда аарыг кижилерниң 12 хуу эвээжээн, Кызыл хоорайда – 14,7 хуу, ынчалза-даа республикада ниитизи-биле сөөлгү чеди хонукта грипптен аарааннарның саны 11 хуу көвүдээн.
    Грипптен карантин үезинде чүгле чаңгыс кижи, Кызыл кожууннуң Сукпак суурнуң 47 харлыг херээжен чурттакчызы, амы-тынындан чарылган. Баш бурунгаар диагнозу - өкпезинге дегдирген. Аараан кижи эмчилерге орай дуза дилеп чедип келген бооп турар. Ооң өлгениниң чылдагааны херек кырында кандыг аарыг болганын Новосибирск хоорайда чорудуп турар шинчилелдер илередип үндүрүп кээр.
     Грипп чавырлып-даа турар болза, ону катап нептеретпес дээш, хемчеглерни шыңгыыратпышаан. Дүрген эмчи дузазы чедирер бригадаларның санын көвүдеткен, амбулаторлуг хүлээп алыышкыннар шагын узаткан.

Возврат к списку