Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерде ном үндүрер черниң чаа номнарын садып, номчуп болур

Тывада хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерде ном үндүрер черниң чаа номнарын садып, номчуп болур 29.07.2015
 Тывада хөй талалыг ажыл-чорудулгалыг төптерге оочур манап олургаш, сөстүң уран мастериниң чогаадылгазы-биле таныжып болур деп, Тываның Информатизация болгаш харылзаа яамызы дыңнадып турар. Оон аңгыда, ХАТ четкилеринге Литература чылында парлалга продукциязын садар немелде пунктуларны организастаар. 
 Тываның чоннуң чогаалчылары-биле ужуражылгаларны, чаа номнарны, ооң аразында бо чылын тургустунганындан бээр 85 чылын демдеглээр Ю.Ш. Кюнзегеш аттыг Тываның ном үндүрер чериниң үндүрген продукциязын тарадыр социал акция калбаа-биле чоруп турар. Ол акция Чеди-Хөл, Таңды, Чөөн-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Бай-Тайга кожууннарга эрткен. Тываның ном үндүрер чериниң продукциязының чамдыызын муниципалдыг библиотекаларга үлээр. 
 Республиканың чурттакчыларынга ном болгаш парлалга продукциязының чедингирин калбартыры-биле Тываның кожууннарынче, ыраккы суурларже парлалга продукциязын чедирериниң аргаларын дилеп, бизнестиң төлээлери-биле кады ажылдалга дугайында ажыл чоруп турар.

Возврат к списку