Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Туризм департаментизи «Бистиң артывыста Москва!» турже школачыларны чалап тур

Тывада Туризм департаментизи «Бистиң артывыста Москва!» турже школачыларны чалап тур 29.07.2015
  Уруглар туризминиң Улуг Тиилелгениң 70 чылынга тураскааткан акцияны «Тиилелгениң маршруттары» культура-билиишкинниг национал программазының боттанылгазы-биле Культура яамызы чорудуп турар. Тываның школачылары Жуков хоорайда совет шериглерниң маадырлыг эрткен черлеринге чедип, «Ильинские рубежи» шериг-төөгү музейин сонуургап, Калуга биле Тула хоорайларга таныштырылга экскурсияларга киржир аргалыг. «1941-1945 чылдарда Ада-чурттуң Улуг дайынында Москва» деп хоорайга автобустуг экскурсия уругларны чалап турар. Оон аңгыда уругларга Мөгейиг даанда 1941-1945 чылдарның Ада-чурттуң Улуг дайынының Төп музейин, Бункер-42-ни, «Таганск» Курлавыр Командылал Пунктузун, «Мосфильм» киностудияны сонуургадыр. 
  «Артывыста Москва!» турга киржир уругларның чыылдазын (квота – 66 кижи) Тыва Республиканың Туризмниң информастыг төвү чорудуп турар. Баар чери: Кызыл хоорай, Щетинкин-Кравченко кудумчузу, 46.
 Маршрутка киржир уругларның чарыгдалын федералдыг бюджеттен акшаландырар. Уругларның баар-кээриниң орук өртээн ада-иелер төлээр. 
 Ол программа-биле 16 уруг биле 3 удуртукчулуг бирги бөлүк март айда Санкт-Петербург хоорайга четкенин сагындыраал. Турисчи маршрут-биле олар Ленинград облазында Ладогада амыдыралдың оруу, Осиповец суурда «Амыдырал оруу» музей, «Чуртталганың чечээ» мемориал-биле танышканнар. Оон аңгыда соңгу найысылалда Күрүне Эрмитажында уран чүүлдүң чогаалдарын сонуургап, хоорайның ниити таныштырылгазын көргеннер. 
 Туризм төвү республика иштинде аңгы-аңгы турисчи маршруттарны база сүмелеп турар. Оларның эң-не нептереңгейинге - Кызыл хоорайга таныштыралга экскурсияны хамаарыштырып болур. Тыва биле Моолдуң туризм адырында делегей чергелиг кады ажылдажылгазы-биле, «Убса-Нур ыйгылаажы» бойдус заповеднигиниң эко-школазынче чалааны, бойдус камгалалының акцияларынга болгаш конкурстарынга тиилээн уругларга республиканың найысылалынга август 7-де турну организастаар. Дериттинген майгын лагеринге 34 өөреникчи келир, оларның 10-у Моолдан, 13-ү Мөңгүн-Тайгадан, 11-и Бай-Тайгадан. Школачыларның ол бөлүүн Убса-Нур заповедниги биле Бойдусту камгаларының бүгү-делегей фондузу деткээн. 
 Сентябрьда, Туризм хүнүнде, Кызылга тускайлаттынган ачы-буян туру база эртер. Кызылдың школа интернадындан, хоорайда чогумчалыг эвес өг-бүлелерден болгаш инвалид уругларга ол турну республиканың Культура яамызының Туризмниң информастыг төвү биле Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилел организастаар.

Возврат к списку