Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Таңдының Бай-Хаак суурда спортчу төптү октябрьда ажыдар

Таңдының Бай-Хаак суурда спортчу төптү октябрьда ажыдар 21.08.2015
 Бай-Хаак суурда беш ээлчегниң бирээзинде-ле 156 кижиге санаттынган, чемненир черлиг, сауналыг, душ өрээлдиг, бүгү талазы-биле таарымчалыг спортчу төптүң тудуу адакталган. Тудуг объектизин ажыглалга киирериниң документилерин долдурар ажылдар бо хонуктарда чоруп турар. 
 Росхереглекчилерхайгааралының ТР-де эргелелинче «Күртудугчагыг» ТР-ниң ККА-ның дилээ-биле, хамаатыларның кадыкшылынга объектиниң айыыл чок чоруунуң түңнелин бээри-биле санитар-эпидемиологтуг шинчилелдер, сугга болгаш агаарга анализтерни кылыр. Объектиниң соңгу талазының даштын шывар ажылдар доостурунуң кылырында келген, хүлээп алыр комиссия биле күрчуртталгаинспекция албанының сагындырыгларын эдип турар.
  «Күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» РФ-тиң күрүне программазының «2006-2015 чылдарда РФ-те күш-культура болгаш спорттуң хөгжүлдези» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле спортчу төптү тудуп турарын сагындыраал. Объектиниң сметада өртээ - 87,075 млн. рубль, бо хүнде күрүне контрактызында түңнүң 90 хуузу шиңгээттинген. Спортчу төптү дериир 1 млн. ажыг рубльге чагыткан дериг-херекселдерни Москвадан чорудупкан, бо чоокта ооң кээрин манап турар. Объектини бо чылдың октябрь 1-де ажыглалче киирер.

Возврат к списку