Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол биле Аман Тулеев Шахтер хүнү-биле дагжыларга байыр чедирген!

Шолбан Кара-оол биле Аман Тулеев Шахтер хүнү-биле дагжыларга байыр чедирген! 30.08.2015
 Хөмүр-даш регионнары болур Тыва Республика биле Кемерово облазының удуртукчулары – Шолбан Кара-оол биле Аман Тулеев Шахтернуң хүнү-биле – бүгү чуртта ол адырның ажылдакчыларын болгаш бодунуң дагжыларын профессионал байырлалы-биле байырны чедирген! 
 Тываның Баштыңы биле Кузбасстың губернатору чылыг байыр чедириишкиннери-биле солушкан. Чурттуң чылыдылга-энергетика комплекизин хөгжүдеринге төлептиг үлүүн киирип, Күчүлүг Российжи Күрүнениң национал байлаан көвүдеткен регионнарның күштүг хей-аъттыг дагжыларынга күш-ажылчы алдарның ниити күрүне байырлалы-биле бүгү дагжыларга кадыкшылды, чаагай чорукту, чырык байырланчыг сеткил-хөөннү күзээн!
 «Хүндүлүг өңнүктер! Байырымныг бо хүнде республиканың хөмүр-даш үлетпүрүнүң төөгүзүн күш-ажылы болгаш кызыл дери-биле тургускан бистиң хүндүлүг хоочуннарывыска онза хүндүткел-биле өөрүп четтирдивис. 1970 чылда Каа-Хем хөмүр-даш уургайын ажыглалга киирген, «кара алдынның» баштайгы миллион тонназын казып, республиканың улуг хөмүрүнүң эгезин салган. Бо хүнде даг тывыш үлетпүрү катап эргилдени алган. Республикада чаа бүдүрүлгелер ажыттынып турар. Чаа бедик бүдүрүкчүлүг техниканы киирип, чаа ажылчын олуттарны тургузуп турар. 
 Арат шөлүнге күш-ажылчы шахтерларны алдар болдурары эки чаңчыл болу берген. Дагжының профессиязы, күш-ажылдың темазы аняыкарга сонуургалды оттурган. Күш-ажылдың кижизинге алдар!» - Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
 Амгы үеде республика девискээринде «Тываның даг-руда компаниязы» КХН, «Тываның энергетиктиг үлетпүр корпорациязы" ХАН, Каа-Хемниң, Чадаананың, Элегестиң, Межегейниң хөмүр-даш чыдыннарында «Межегей-хөмүр» БК КХН ажылдап турар. 2014 чылда бүдүрүлгелер 747,4 муң тонна хөмүр-дашты казып тыпкан. 2015 чылдың июль 1-ниң байдалы-биле, 982 кижи Тываның хөмр-даш бүдүрүлгелеринде ажылдап турар.

Возврат к списку