Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сентябрь 13-те эртер муниципалдыг соңгулдаларның бүгү округтарынче кандидаттарны «Чаңгыс демниг Россия» депшиткен

Сентябрь 13-те эртер муниципалдыг соңгулдаларның бүгү округтарынче кандидаттарны «Чаңгыс демниг Россия» депшиткен 03.09.2015
 Сентябрь 13-те, чаңгыс аай бадылаашкын хүнүнде, бистиң республикага тус черниң – 8 муниципалдыг районнуң төлээлекчилер хуралынче, Ак-Довурак хоорайның төлээлекчилер органынче чаңгыс мандаттыг 17 соңгулда округтарынга, Чадаананың төлээлекчи органынче база Кызыл хоорайда 4 округка немелде соңгулдалар эртер. Ооң дугайында республиканың Соңгулда комиссиязының даргазы Болат-оол Ондар дыңнаткан. 
 Чүгле сес муниципалдыг тургузугларга: Чөөн-Хемчик, Бии-Хем, Сүт-Хөл, Таңды, Тере-Хөл, Улуг-Хем, Чеди-Хөл биле Эрзин кожууннарга төлээлекчилер хуралдарының депутаттарынче соңгулдалар эртер. Үстүнде кожууннардан аңгыда 53 суурга база Өвүр, Мөңгүн-Тайга биле Чаа-Хөлде көдээ чурттакчылыг суурларның төлээлекчилер органнарынче соңгулдалар болур.
 Партиялардан депшиткен 889 кандидаттың 802-зин бүрүткээнин Болат-оол Ондар чугаалаан. Соңгулдаларда чүгле беш партия киржип турар: «Чаңгыс демниг Россия», «Россия Федерациязының Коммунистиг партиязы», РЛДП, «Россияның патриоттары», «Россияның коммунистери». «Чаңгыс демниг Россия» бодунуң кандидаттарын чаңгыс мандаттыг шупту округтарда идип үндүрген болза, өске партиялар шилип алганы округтарында салган. 
 «Бо соңгулдаларда 695 мандатты берген. «Чаңгыс демниг Россия» партиядан депутатче 695 кандидатты депшиткен. Чаңгыс мандаттыг округтарже РФКП боттарының 32 кандидадын идип үндүрген, РЛДП – 10, «Россияның патриоттары» – 60, «Россияның коммунистери» - 3. 
 462 кижи боттарын депшиткен. Оларның 370-и бүрүткелди эрткен. Хол үжүүнүң чыылдазының чурумнарын хажытканы, документилерниң четче эвези – бүрүткээринге ойталаарының кол чылдагааннары болган» - деп, Болат-оол Ондар тайылбырны берген.

Возврат к списку