Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чедери берге черлерде өрттер хыппышаан

Тывада чедери берге черлерде өрттер хыппышаан 03.09.2015
 Республиканың арга-арыг күрүне комитединиң дыңнадыы-биле алырга, Тываның девискээринде ниити шөлү 3855,5 гектар черде 24 арга-арыг өрттери хып турар. Кызыл, Танды биле Бии-Хем, Каа-Хем, Чөөн-Хемчик, Чеди-Хөл, Эрзин, Улуг-Хем биле Өвүр кожууннарда өрттер бүрүткеттинген.
  Ол өрттер шупту чедери берге черлерде – авиазонада болгаш космомониторинг зоназында. Арга-арыгда 2 өрттү өжүрген, 4 өрттү чавырылдырган, ындыг болзажок 5 черде чаа өрттер өөскээн.
  Өрт өжүрерде 45 санныг техниканы ажыглап, 343 кижини хаара туткан. Оларның 75-и «Авиалесоохрана» федералдыг курлавырның Марий Эл Республикадан парашют-десант албанының ажылдакчылары. Улуг-Хем, Чөөн-Хемчик, Каа-Хем кожууннарның территорияларынга агаардан хайгааралды «Тыва-Авианың» борттары чорудуп, өрт болуп турар черлерже күштерни октап, чүъктү чедирген. 
 Арга-арыгда өртке удур айыыл чок чоруктуң хажыдыышкынын илередири-биле рейдилерни чорудуп турар. Арга-арыгже кирерин кызыгаарлаары-биле 66 постуну тургускан, ИХЯ-ның ажылдакчылары ажылын уламчылап турар, чаңгыс хүн дургузунда олар арга-арыг кирер дээн 475 кижини, 243 транспорт аймаан доктааткан, административтиг 5 протоколду тургускан. 
 Тываның Баштыңының даалгазы-биле, чурттакчылыг черлер чоогунче отту чоокшулатпас дээш, база кижилерни болгаш мал-маганны өскээр көжүрери-биле муниципалдыг тургузугларда эки турачы өртчүлер дружиналарын организастаан. Тываның Кызыл кожууннуң Ээрбек суурнуң чоогунда арга-арыг өрттүн өжүреринге дузалажыр кылдыр, өртке удур дериг-херекселдер-биле чепсегленген, Тыва Республиканың ХК база ОБ агентилелиниң бөлүк ажылдакчыларын чоруткан. 
 Республиканың арга-арыгларында онза байдал чуруму болгаш өртке удур онза чурум ам-даа уламчылап турарын сагындыраал. Ол үеде арга-арыгже кирерин болгаш ооң-биле холбашкан ажыл-чорудулга чорударын: каттар, мөөгү, тоорук, эм оъттар чыырын хораан.

Возврат к списку