Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«СОЮЗ» ЭТК» АН Шагаан-Арыгга чаа котельнаяны туткаш, ону ажыглалга киирер

«СОЮЗ» ЭТК» АН Шагаан-Арыгга чаа котельнаяны туткаш, ону ажыглалга киирер 09.09.2015
 РФ-тиң ОБЯ эксперттериниң республикада озал-ондактыг чылыг генерациязы деп санааны Ак-Довурак биле Шагаан-Арыгда эрги ЧЭТ-терни солуур чаа котельная тудуунче «Энергия камгалалы» регион программазы-биле Тывада планнаттынган акша-хөреңгини киирер. Чылыг-энергетиказын модернизастаар төлевилелдер-биле ажылдап турган инжиниринг компаниязының специалистери-биле чугаа соонда, Тыва ындыг шиитпирни хүлээп алганын сагындыраал. 
 Регионнуң энергетика айтырыын модернизастаар «орук картазында» Шагаан-Арыг биле Чадаана хоорайларга ийи улуг объект – котельнаялар тудуун киирген. Республика Ак-Довурак биле Шагаан-Арыг хоорайларга ЧЭТ-ти чаартыр айтырыгларны туруштуу-биле камгалавышаан. Чылыг кадагалаар программа-биле Тыва 470 млн. рубльди камгалап алган. Ооң 90 млн-ин төлевилел ажылдарынче шилчиткен. Ам 380 млн. рубль арткан. Шагаан-Арыгның котельная тудуунга эвээш дизе 700 млн. рубль херек. А Ак-Довурактыынга - 1,1 млрд. рубль.
  Регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол эрткен чылын эптиг шиитпирни хүлээп алган – бүгү акша-хөреңгини котельнаяларның дериг-херекселин садып алыры-биле шилчидер. А 2015 чылда котельная тудуунга федералдыг дузаны дилээр. Федералдыг тускай сорулгалыг программаның конкурузунга киржири-биле Тываның эрге-чагыргазы кады акшаландырыышкынны хандырар регионнуң курлавыр фондузун тургускан. 
  2015 чылдың сентябрь 8-тиң хүнү-биле алырга, Тыва Республиканың Шагаан-Арыг хоорайда шакта 50 Гкал чылыг бээр күчүлүг хөмүр-биле суг чылыдар котельная тудуунуң кол корпузунуң таваан «СОЮЗ ЭТК» АН (СОЮЗ холдингиде) салган. 300 куб. метр бетон холуксаазын куткан. «2014 — 2020 чылдарда чылыг камналгазы болгаш энергетика хөгжүлдези» регион программазы-биле Тываның Экономика яамызының чагааны объектини тудуп турар. Котелдар агрегаттарының таваан амгы үеде тудуп дооскан. 
 «БиКЗ» ААН-ның (Бийск хоорай) бүдүргени бирээзи-ле шакта 10 Гкал күчүлүг ийи котел объектиге турарын төлевилелде көрген. Амгы үеде котелдуң дериг-херекселин бүдүрүкчү завод белеткеп турар болгаш ону тургузар черинге октябрьда эккээр. 
 «СОЮЗ» ЭТК» төлевилел шыйарындан эгелээш, объектиниң ажыглалга киреринге чедир, шупту комплекстиг ажылдарны чорудар. 
 Шагаан-Арыг хоорайда бүгү курлавыры төнген амгы котельнаяга деңнээрге, амгы үениң дериг-херексели-биле дериттинген чаа объект чылыг энергиязын бээринге чарыгдалдарны эвээжедир, ооң салдары-биле чурттакчы чоннуң төлевир тарифтери эвээжээр. Чаа котельная ажыглалга кирерге, Шагаан-Арыг хоорайның чурттакчыларынга чылыг болгаш изиг суг-биле хандырылганың шынары экижиир. 
 «СОЮЗ» ЭТК» АН (СОЮЗ холдингиде) – «хааглыг» байдалга генерация объектилериниң тудуун чорудар тускайлаттынган компания болур. Сөөлгү чеди чылда компания 1860 МВт ажыг ниити күчүлүг төлевилелдерни боттандырган.

Возврат к списку