Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол и Барри Керзин Тываның найысылалында хүрээ тудуунга барганнар

Шолбан Кара-оол и Барри Керзин Тываның найысылалында хүрээ тудуунга барганнар 10.09.2015
 Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң эгелээшкини-биле, 2014 чылда, спонсорлар болгаш меценаттарның өргээни ачы-буян акша-хөреңгизи-биле найысылалдың мурнуу-барыын кезээнде чаа хүрээ тудуун эгелээн. «Тувагражданпроект» компанияның ажылдап кылганы төлевилел 56 метр бедик тудуу-биле онзагай. Амгы үеде тудугнуң адаккы каъдында ажылдар доозулган, бирги каъттың тудуу чоруп турар. 
 Кызылда чырыдыышкын ажылын кылып келген ат-сураглыг буддийжи лама Барри Керзин келир үениң хүрэзиниң тудуун Тываның Баштыңының чалааны-биле көрген. Улусчу чогаадылга бажыңынга делегейниң буддистериниң шажын лидериниң төлээзи найысылалдың чурттакчыларынга лекциязын номчаан соонда тудугга барган. 
 Шолбан Кара-оол хүрээ бажыңының төлевилелин, ооң иштики өрээлдериниң тургузуун Барри Керзинге таныштырган. Буддийжи лама башкы Азияның төвүнде буддийжи чүдүлгениң төвү апаар онзагай хүрээни Тываның чурттакчыларынга тудар дээн республика баштыңының чүткүлүн улуг сеткил ханыышкын-биле хүлээп көрген. 
 Барри Керзин тыва ламалар-биле Буддага тураскаал тургузар черге буддийжи хүрээ тудуун деткээн болгаш чаагай орукту күзээн мөргүлдү номчаан. Оон республикада чурттап турар шупту кижилерниң чаагай чоруунуң дугайында иштинде номналды номчуурун ында чыылган чондан башкы дилээн. 
 Мөргүл номун болгаш арыглаашкынны хүрээниң тудугжулары – 25 кижи база алган. Барри Керзин кижи бүрүзүнге четкеш, холдары-биле баштарын тудуп, бодунуң күжү, тура-соруу база күчүзүнүң кезээн дамчыткан дег, ыыт чок тургулаан. 
 Буддийжи башкы, эмчи болгаш эртемден Барри Керзин, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга бодунуң чонунуң шажын-чүдүлгезин хөгжүдер дээш сагыш салыышкынынга өөрүп четтиргенин илереткеш, келир үениң хүрээзиниң улуг фоточуруун Ыдыктыг ХIV Далай-Ламаның бодунга дамчыдарын аазаан.

Возврат к списку