Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Alibaba Group бизнес школазынга өөренир республикадан салым-чаяанныг 10 аныяк кижини тывар

Тываның Баштыңы Alibaba Group бизнес школазынга өөренир республикадан салым-чаяанныг 10 аныяк кижини тывар 22.09.2015
 Ооң дугайында, сентябрь 20-де, Тываның Национал театрынга Тывада бүгү-делегей аныяктарының «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» I шуулганында келген эксперттер болгаш киржикчилер-биле ужуражылга үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. 
 Бо чылдың июньда Петербургка эрткен экономиктиг шуулган үезинде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Alibaba Group бизнес-школаның деканы, делегейде билдингир сайгарлыкчы, компанияның үндезилекчизи Джек Ма-биле ужурашкан. Шолбан Кара-оолдуң чалааны-биле Джек Ма август айда Тывага келген. 
 «Тываның бир хөлүнге чораан бис. Тываның бойдус чурумалын, агаар-бойдузун кызыгаар чок кайгап ханмаан – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Мен дыңнап каап, боданып тур мен: бистиң республикавыстың дугайында шупту ынчаар чугаалаар деп. Доңгайгаш, сугну адыжы-биле ускаш, Джек Ма өттүр көрүп чугаалады: «көөр силер, бо суг дыка хөй акшаны эккээриниң, херечилери боор бис. Дыка бай улус-тур силер». 
 Тыва чурту экологиязы болгаш арыы-биле сорунзалыг дээрзинге бүзүрээр мен. Ынчангаш бистер арыг агаарны, экологияны, оожум бойдусту болгаш бодунуң эге дөстеринче эглип келиринге белен туристерни манап турар бис. Ол дээрге, арыг агаар болгаш бойдус чурумалы дээш акшаны кииреринге белен кижилер-дир». 
 Регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол Alibaba Group бизнес-школага Тывадан 10 кижини өөредириниң дугайында Джек Ма-биле дугурушканын чугаалаан. 2008 чылдың октябрьда үндезилеттинген делегейниң ол өөредилге шөлчүгежи Ханчжоус педагогика университединиң баазазында. Компанияның үндезилекчизи Джек Ма бизнес-школаның деканы бооп турар. Электроннуг коммерция, интернет-бизнес, экономика, саң-хөө, менеджмент болгаш өске-даа адырларда мергежилдерге бакалавр чадалыг специалистерни бизнес-школа белеткеп турар. МВА чаданы алыр арга база бар. Өөредилге англи болгаш кыдат дылдарда. 
 «Республиканың күрүне лицеиниң директору, Тываның Улустуң башкызы Татьяна Оюновна Санчаа-биле бистиң республикадан оолдарны дилээр болгаш шилиир хөй-ниити комиссиязын баштаарын дугурушкан бис. Шилилгени эрткен аас-кежиктиглер креативтиг билиглер дээш ынаар чоруткаш, оон келгеш, айти-угланыышкынның кол өзээн тургузар боор. Бөгүн информастыг технологиялар дээрге-ле - Япония болгаш Көрея-дыр» - деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. Кым билир боор, российжи аныяктар айти-технологияларны боттарының талазынче угландырып эккээрин. Шуулганда сайгарлыкчы чорук талазы-биле Тывада келген эксперт, WORKL-дуң үндезилекчизи Владимир Горбунов, боттарывыстың курлавырларывысты үнелеп билбезивисти демдеглээн. Программалар чогаадыр болгаш оон-даа өске информастыг продуктулар тургузар аргалыг креативтиг оолдар бисте эңмежок. Дидими-биле чүткүңер! Бистиң шуулганывыс дээрге, тепкиишти алыр шөлчүгеш ол-дур. Силерниң бичии-ле мурнуңарда кижилер-биле мында ужуражып, чугаалажып турар силер, олардан теп үнериниң тура-соруун канчаар алырын өөрениңер. Чүткүдүңер-ле!»
 Сентябрьның 18-ден 21 хүннеринде Тывага делегейниң аныяктарның «Евразияның интеллектуалдыг алдыны» бирги шуулганга Россияның бүгү булуңнарындан болгаш Азияның 10 ажыг чуртундан киржикчилер болгаш эксперттер келгенин сагындыраал.

Возврат к списку