Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ыраккы коданнарда малчын турлагларны соталыг харылзаа-биле хандырарын негээн

Тываның Баштыңы  Шолбан Кара-оол ыраккы коданнарда малчын турлагларны соталыг харылзаа-биле хандырарын негээн 09.11.2015
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол понедельникте, эртенги шакта селектор хуралында, иштики херектер сайыды Александр Лобановтуң дыңнадыын дыңнаан. Сайыт регионда мал оорунуң саны көвүдээнин дыңнаткан. 
 «Амга чедир малды имнеп демдектээр ажылдар ам-даа чоруттунмаан. Ону өнчү ээлери-биле та каш катап сайгарып чугаалашкан чүве» - деп, республиканың баштыңы айыткан.
  Мал оору ышкаш кем-херек үүлгедиишкининге база бир эң-не дээштиг арга - соталыг харылзаа дээрзин Шолбан Кара-оол демдеглээш, Тываның информатизация блгаш харылзаа сайыдынга ыраккы коданнарда малчын турлагларже соталыг харылзааны киирер арганы тыварын дааскан. 
 Оон аңгыда чажыт арага садып турарлар-биле демиселге кандыг-даа санал чогу дээш, сайыттарны чемелээн. 
 «Изиг шугумже долгап кээрин манап, анаа олурар силер. А дежурныйлар чүгле медээни демдеглээринге өй: илеткеп кааш, улаштыр удуур дээш чана бээр. Республиканың айыыл чок чоруу болгаш дүрген медээ дээш харыысалгалыг күрүне албан хаакчылары чиге профилактика хемчеглерин ажылдап кылыр ужурлуг. Оон башка кылымал арага бүгү Тывада – эзирик кем-херек үүлгедиишкиннериниң кол дөзү ында. Албан-дужаалдыг кижи харыысалгазын миннип, чогуур хемчеглерни алыр ужурлуг. Ол шупту сайыттарга онаалда-дыр. Эзирик кижилерни кыдыынга туруп алгаш, хайгаарап турбайн, кандыг-бир хемчегни алыр ужурлуг силер».

Возврат к списку