Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы чурттакчы чонга тайга тооруу чыырынга дуза чогу дээш муниципалдарны чемелээн

Тываның Баштыңы чурттакчы чонга тайга тооруу чыырынга дуза чогу дээш муниципалдарны чемелээн 10.11.2015
 «Рынокта улуг хереглелде тайга тооруун чыырынга чогуур байдалдарны тургузары-биле холбашкан ажылды мөөңнээрин муниципалдыг эрге-чагырга тургузуп шыдаваанын миннир апаар» - деп Тываның Баштыңы понедельникте селектор хуралда чугаалаан. 
  Бо чылын тайга тооруунуң өртээ эки болганындан садып алыкчылар чурттакчы чондан ону хөйү-биле садып алган. Регионнуң удуртукчузу «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» губернатор төлевилели-биле тус черниң чыыкчыларынга садып алыкчыларже дорт үнер арганы тургузуп, тайга тооруу хүлээп алыр төпчүттүнген сайгарлыкчы төлевилелди ажылдап кылырын шагда-ла сүмелээн турган.  
 "Чурттакчылыг черлерниң удуртукчулары, муниципалдыг тургузуглар чагыргаларының даргалары боттарының чаңгыс чер чурттугларынга бүгү талазы-биле деткимчени көргүзер турган: тоорук чыып тайгаже үнер кижилерге таптыг, чогуур деңнелде айыыл чок чорукту, таарымчалыг байдалдарны организастаар талазы-биле. Ол ажылды чогуур деңнелге кым-даа удуртуп шыдаваан. Ооң түңнелинде аскан кижилер дилээри-биле камгалакчылар чаңгыс эвес удаа үнүүшкүннерни кылган. Бурган авыралында, шуптузу онча менди болган. Ындыг болзажок Тожу кожуунда бир кижини дилээри ам-даа уламчылавышаан. Күрүне кижи дээш улуг сагыш човаашкынны чорудуп турар. Ынчангаш күрүне структуралары кижиге, бодунуң хамаатызынга, бодунуң чаңгыс чер чуртуунга дээш ажылдарны чорудар ужурлуг. Хамаатыны камгалаары-биле шупту чүвени кылыр ужурлуг силер. Хөй-ниитиниң негелделерин сайгарар херек. Ынаар кичээнгейни угландырыңар" - деп Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку