Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң удуртканы көдээ ажыл-агый айтырыгларының талазы-биле хуралга Тываның Баштыңы киржир

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзиниң удуртканы көдээ ажыл-агый айтырыгларының талазы-биле хуралга Тываның Баштыңы киржир 10.11.2015
 Ноябрь 11-де Барнаул хоорайга Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь Федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Николай Рогожкин 2015 чылдың дүжүт ажаалдазының кампаниязының түңнелин үндүрген округ хуралын эрттирер. СФО-да федерация субъектилериниң удуртукчулары, эртемденнер база специалистер РФ-тиң Көдээ ажыл-агый яамызының төлээлери-биле округтуң регионнарында көдээ ажыл-агыйының комплекстиг хөгжүлдезиниң перспективаларын база сайгарып чугаалажыр. 
 Тыва Республикадан хуралга регионнуң удуртукчузу Шолбан Кара-оол биле көдээ ажыл-агый сайыды Юрий Тыт-оол киржир. Бо чай Тывага дыка изиг болганын сагындыраал. Сибирьде эң-не хөй мал-маганныг Тыва малдың кыштаглаашкынын хүр эрттирери-биле мал чеминиң белеткелинче хоорайның бүдүрүлгелерин болгаш организацияларын, өөредилге черлерин хаара туткан. Үнүш аймааның өзер үези - майдан июльга чедир чаъс барык чагбаан болгаш, «хөрзүнге кааңнаашкын», «агаар-бойдустуң кааңнаашкыны» база «кургаг хаттар» Тывага демдеглеттинген. 
 Ооң түңнелинде шөлдерде тараан тараа болгаш мал чеминиң культураларының хөй кезии кадып калган. Кааңнаашкындан Тываның 15 муниципалдыг кожууну когараан. Тарылга шөлүнүң 55,2 хуузунда, азы 14300,9 га шөлде көдээ ажыл-агый культуралары когараанын акты-биле бадыткаан. 
  Август айда Шолбан Кара-оол Россияның көдээ ажыл-агый сайыды Александром Ткачев-биле байдалды сайгарып чугаалашкан, сайыт деткимчени көргүзерин аазаан турган.

Возврат к списку