Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан 17 оолдар, уруглар Москвада Кремль елказынга киржир

Тывадан 17 оолдар, уруглар Москвада Кремль елказынга киржир 22.12.2015
 Кремль Елказы – чурттуң миллион-миллион уругларының ыдыктыг күзели. Чыл санында, Чаа чылдың ол көргүзүүнге, аңгы-аңгы хар-назылыг беш муң хире уруглар, оолдар чыглып келир.
  Москвада чурттуң кол Елказынче Тывадан 17 школачы - бүгү-российжи, регион олимпиадаларының база чогаадыкчы конкурстарның тиилекчилери, хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң база албан хүлээлгезин күүседип тургаш мөчээн эрге-хоойлу органнарының ажылдакчыларының уруг-дарыы аъттаныптар. Оларны орукка ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының специализи, полицияның капитаны база уруглар эмчизи үдеп чоруур. Тыва делегация Россияның найысылалынга декабрь 25-те чеде бээр, а декабрь 26-да чаа чылдың хемчеглеринге киржир. 
 1954 чылда бичии көрүкчүлерге Кремль Ордузу бир-ле дугаар эжиин ажыткан: Чаа чыл көргүзүүнүң маадырлары революционерлер турган, маадырлыг «Аврораның» дааштаашкынының соонда Елканың отчугажын кывыскан. Бо удаада чурттуң кол Елказынче чалаткан оолдар, уруглар солун ужуралдарлыг тоолдар болгаш мультфильмнер маадырларын сонуургап, чаа эш-өөр-биле найыралдажып, бодунуң уйнуу Харжыгаш-биле келген Соок-Ирейге ужуражырлар. 
 Кремль Елказының организаторлары чыл санында-ла чаа көргүзүгнү тургузуп, тоолчургу костюмнарны болгаш шимелде каасталгаларны чогаадып, кайгамчыктыг хөгжүм композицияларын бижип турар. Бо чылдың оюн-көргүзүүнүң утказын кым-даа билбес, чүге дизе Чаа чыл – эң-не тывызыксыг, солун болуушкуннарлыг байырлал-дыр. Ындыг болзажок Кремль Ордузунуң үш залынга уругларның кичээнгейин хөгжүмнүг шии, танцы-самныг, оюн-тоглаалыг программалар база аттракционнар албан хаара тудар. 
 Кремльдиң Герб залында ногаан шивини тургускан. А Паркет залынга оюн-тоглаа программазы, аттракционнар эртер. Кремль Ордузунуң сценазынга уруглар хөгжүмнүг шиини көөрлер. Чаа чылдың байырлалын белеткеп, эрттиреринде 1,5 муң кижи: театрлар артистери, билдингир ыраажылар болгаш хөгжүмчүлер, уругларның чогаадыкчы коллективтери киржип турар. Москваның Профэвилелдер федерациязы, РФ-тиң Президентизиниң херектер эргелели биле Москваның Чазаа - yругларның кол Eлказының организаторлары.

Возврат к списку