Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сураглыг российжи чурукчу-скульптор тыва эки турачыларга тураскаалды сиилбип кылыр

Сураглыг российжи чурукчу-скульптор тыва эки турачыларга тураскаалды сиилбип кылыр 20.01.2016
 Кызыл хоорайның мэри Владислав Ховалыг болгаш найысылалдың Төлээлекчилер хуралының даргазы Дина Оюн Россияның сураглыг чурукчу-скульптору Константин Зиничини Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолга таныштырганнар.
  Константин Зинич Красноярскиде бодунуң мастерскаязында тураскаалдарны сиилбип белеткеп турар. Ол ажылының хоолгаларын болгаш төлевилелдерин ап алган келген болгаш, чагыкчының кандыг күзелдиин дыңнап алырынга беленин чугаалаан. 
 Республика Баштыңы Шолбан Кара-оол чурукчуга өөрүп четтиргенин илереткеш, бодунуң бодалдарын илереткен. «Чаңгыс күзээшкин – скульптура тодаргай утканы илередир ужурлуг. Бистиң скульптуравыс чүгле төөгүнүң үезин көргүзер эвес, амгы хүнге идигни база берген болза деп күзелдиг мен. Ол чүткүлдү, үүле-херектерни, сергек сагыш-сеткилди, чоргааралды, чүгле барымдааны эвес, а шимчээшкинни көргүзер апаар. Ол шөл өгбелеривистиң бедик хей-аъдын көөр арганы биске бээр ужурлуг» - дээрзин Шолбан Кара-оол демдеглээн.
  Тураскаалга амыдыралчы күш — төөгү болгаш келир салгалдың тура-соруу сиңген турар ужурлуг дээрзи-биле К.Зинич чөпшээрешкен. «Силерден дыңнааш, ам чүнү кылырын билдим. Красноярск хоорайда мастерскаямга ажылдаар мен. Төлевилел меңээ чугула, тураскаалга кижиниң болгаш регионнуң арнын көргүзерин кызыдар мен. Кижилер-биле ужуражып, арга-сүмени алыры – эң үнелиг. Силерниң чагыг-сөзүңер чаа бодалдарны берди» - деп, ол чугаалаан. Чаа дөзевилелди чоокку үеде көргүзерин аалчы аазаан. Тураскаалды кылып, белеткеп турар үеде ону тургузар девискээрниң онзагай талазын болгаш хемчээлин барымдаалаар херек дээрзин дугурушканнар. 
 Ындыг тураскаалды белеткээриниң болгаш ону Эки турачылар кудумчузунга тургузарының дугайында шиитпирни 2015 чылдың сентябь 1-де, Ада-чурттуң Улуг дайынынче Тыва Арат Республиканың эки турачыларының фронтуже аъттанган хүнү 1943 чылдың сентябрь 1-ге тураскааткан төөгүлүг хүнде хүлээп алган. Ынчан тураскаалдың дажын салган. 
 72 чыл бурунгаар эрткен чүс чылдың эң хан төгүүшкүннүг дайынынче Тывадан эки тура эскадроннуң 206 дайынчызы аъттанган. 2015 чылда — Улуг Тиилелгениң 70 чылын байырлап турар үеде Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Тыва Арат Республиканың эки турачыларының төөгүлүг тураскаалының болгаш ат-алдарының хүнүн тургускан. 
  Тыва аъттыг шериглер, корпустуң кезектери-биле кады, Барыын Украинаның чурттакчылыг 80 хоорайларын болгаш суурларын хосташкан. Кадыг-дошкун тулчуушкуннарга 206 аъттыг шериглерниң 64-ү өлүрткен, 45 кижи госпитальдарже кирген, эки турачы 97 тыва дайынчы чуртунче чанып келген.
 Тайылбыр: Константин Зинич — чурукчу-скульптор кижи. Пермь облазының Шагирт суурга 1962 чылдың декабрь 28-те төрүттүнген. 1983 чылда Кунгурнуң уран чурулга училищезин дооскан. 1985-1993 чылдарда Красноярскиниң уран чүүл институдунуң уран чурулга салбырынга өөренген. 1993-1998 чылдарда Россияның уран чүүл академиязының чогаадыкчы мастерскаяларынга ажылдап турган. Ооң сураглыг ажылдары: сибирьжи дайынчыларга Волокалам оруунда тураскаал (Москва), «Адам биле Ева» деп скульпторлуг композиция (Красноярск), В.П. Астафьевке тураскаал (Енисейск), М.С. Годенкога болгаш Игнатий Рожденственскийге мемориал самбыралар. Ол ВДНХ-ның алдын медалының эдилекчизи.

Возврат к списку