Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Февраль 9 – Шагаа байырлалының хүнү – Тывада дыштаныр хүн

Февраль 9 – Шагаа байырлалының хүнү – Тывада дыштаныр хүн 28.01.2016
 Тываның Камбы-Ламазының сүмелээни-биле Шагаа байырлалының хүнүн ТР-ниң Дээди Хуралы (парламентизи) доктааткан. 
 Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) үшкү сессиязының 2015 чылдың декабрь 9-та эрткен ээлчеглиг бешки чыыжында «2016 чылда Шагаа байырлалының хүнүнүң дугайында» доктаалды хүлээп ап, ол хүннү - февральдың 9 деп тодараткан. 
  "Тыва Республиканың байырлал хүннериниң дугйында» ТР-ниң Хоойлузу езугаар, Шагаа байырлалының хүнү Тыва Республикага байырлалдың дыштаныр хүнү болур. 
  Шагаа – ай санаашкыны-биле чаа чылдың эге хүнү, тываларның календарында эң-не улуг байырлалдарның бирээзи. Чаа чылдың байырлалы ай санаашкыны-биле ак айның эгезинде болур (европейжи календарь-биле январь төнчүзү-февраль эгези). Байырлалдың хүнүн ламалар боттары тодарадыр. Чаа чыл дүн ортузунда эвес, эге хүннүң даң хаяазында хүннүң баштайгы херелдери-биле келир. Бурунгу тывалар чиге шакты боттарының холдарындан көрүп алыр: адыжында сыгыглар көстүп турар апарза, дүн биле хүн солчуп турары ол. Тывага эрте чазын мал-маган оолдаашкыны доозулганда,чылды төнген деп санаар болгаш, Чаа чылды ынчан уткуур. Ол үени чаагай биле каржы чоруктарның аразында месилдежиишкиннер-биле холбаалыг, эрткен биле келир үениң аңгылажыышкыны чоруп турар онзагай чада деп көөр.

Возврат к списку