Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чадаана хоорайда аныяк эмчилерге Шагаа белээ

Чадаана хоорайда аныяк эмчилерге Шагаа белээ 08.02.2016
 Чадаанада аныяк эмчилерге туттунган хөй квартиралыг бажыңның байырлыг ажыдыышкыны февраль 6-да болган. 
 Ынаар көжүп кирер эмчилерге дүлгүүрлерни болгаш суй белектерни Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, Чөөн-Хемчик кожуун чагыргазының даргазы Байбек Монгуш тывыскан.
 Тывадан дашкаар аас-кежик дилеп чоруй барбайн, дээди эртем чедип алгаш, төрээн черинче ээп чанып келген аныяктарга хамаарыштыр өөрүнчүг езулалга киржип келгенинге өөрүшкүзүн дамчыткан. Саң-хөө аргаларын кризис кызагдап турза-даа, найысылалдан ыракта көдээ черге күш-ажылын эгелээр дээн аныяк специалистерни республиканың чазаа деткиир дээш хемчеглерни ап турар. Чүге дизе кожууннарның чурттакчы чонунга тускай эртемниг эмчилерниң профессионал дузазы дыка херек дээрзин ол айыткан. 
 Чаа бажың алганнарга Шолбан Кара-оол чүректиң ханызындан изиг байырны чедирген болгаш хөй-хөй ажы-төлдүг болурун оюн-баштак-биле күзээн. 
 Чөөн-Хемчик кожууннуң төп эмнелгезиниң аныяк фтизиатры Айлаң Ондар улуг, делгем квартираларының дүлгүүрүн 5 харлыг уруу-биле кады алган. Салым-хуузу ындыг аас-кежиинге таваржырын ол манавайн чораан дээрзин билинген. Бичии уруу Алдын-биле аңаа чурттаарын демдеглевишаан, ол бажыңны тудуп кылган кижилерге өөрүп четтиргенин илереткен. 
 Акушер-гинеколог Чодураа Донгакка үш өрээл бажыңны берген. Ооң кады төрээни Чойганмаа база өөрүшкүзүн илередип, баштайгы аалчы — республика Баштыңын уткаан. «Бодумнуң кады төрээним дээш аажок өөрүп тур мен. Ындыг белек дээш бистиң өг-бүлевис бүрүнү-биле четтиргенин илередип тур, силерге мөгейдивис» — деп, Чойганмаа чугаалаан. 
 Чүрек эмчизи, кезер эмчи, бичии уругларның карак эмчизи, участоктуң терапевт эмчизи, рентгенолог, онколог-хирург, диш эмчизи болгаш өске-даа специалистер төп одалгалыг, изиг болгаш соок сугларлыг, чырык квартираларны алган. 
 Бажың чанының участогун чаагайжыдарын, ооң чоогунга огород тарып алырын аныяктарга республика удуртукчузу сүмелээн. 
 Хөй квартиралыг бажыңны ажытканының соонда, республиканың баштыңы Чадаанада назылап кырааннар болгаш инвалидтерниң бажың-интернадынга четкен. Интернаттың девискээринде болгаш оран-савазында арыг-силигни, таарымчалыг байдалды тургускан ажылчын коллективтиң ажылын ол демдеглээн.
 Мында бүгү-ле таарымчалыг байдалдар тургустунган.

Возврат к списку