Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РОССИЯНЫҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ СЕРГЕЙ ШОЙГУ ТЫВАГА КЭЭП ЧОРААН

РОССИЯНЫҢ КАМГАЛАЛ САЙЫДЫ  СЕРГЕЙ ШОЙГУ ТЫВАГА КЭЭП ЧОРААН 10.02.2016
 Февраль 9-та Тывага Россияның камгалал сайыды, армия генералы Сергей Шойгу кээп чораан. Келген кол сорулгазы – республика девискээринде чамдык шериг объектилерниң туттунуп турарының байдалын хынап көөрү. 
 Кызылдың аэропортунга Россияның Маадырын Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол уткуп алгаш, национал байырлал Шагаа-биле байыр чедирген. Ол камгалал сайыдының ажылчын сургакчылаашкынының үезинде ооң-биле үргүлчү кады чоруп турган. 
 Сергей Шойгунуң бир дугаар кирген объектизи – 55 дугаарлыг тускай даг-адыгжы бригадага туттунуп турар Кызылдың оң талазында шериг хоорай болган. Даг-адыгжы бригада 2015 чылдың ноябрьда бүрүнү-биле тургустунган. Кызылда шериг хоорайжыгаш туттунуп турар үеде бригада Иркутск областың Нижнеудинск хоорайында турар. 
 Камгалал сайыды корпустарның бирээзинче кирип көргеш, тудугну дүргедедир сорулганы салган. Төп шериг округунуң командылал черинге ажылдарның шынарын доктаамал хынаарын дааскан. Бирги ээлчегниң сорулгазы – казарма болгаш хандырылга черлериниң инфраструктуразы ажыглалче бо чылын дужааттынар ужурлуг. Камгалал яамызының төлээзи Игорь Конашенков шериг объектилерни тударының графигин тургузарын дыңнаткан. 
 Ооң соонда Сергей Шойгу Тыва Республиканың шериг комиссариадының тудуунга барган. Чаа бажың база Кызылдың оң талазында, элээн каш тудуглардан тургустунар. Хөй ажыглалдыг комплекс шеригже келдириишкин хемчеглерин бүрүнү-биле чорудар арганы бээр. Оон аңгыда аңаа республиканың чыылда пунктузу ажылдаар. 
 Дараазында Кызылда Президентиниң кадет училищези хыналдага таварышкан. Мында өөредилге корпузу, чурттаар чер, автодром, аът спортунуң комплекизи болгаш өске-даа тудуглар кирер ийиги ээлчегниң ажылдары чоруп турар. Училищениң директору Андрей Киселев сентябрьга чедир ийи дугаар өөредилге корпузу, спорт комплекизи, хандырылга инфраструктуразы туттуна бээрин дыңнаткан. Ийи дугаар корпус ажыглалче кире бээрге, ам-даа немей 100 кадет сургуулду хүлээп алыр. Бо өөредилге чери чурттуң 7 регионундан, колдуунда Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүк округундан сургуулдарны хаара тудар. Камгалал сайыды ийиги ээлчегниң тудугларын сентябрь 1-ге чедир доозарын дааскан. Кадет училищезиниң кол бажыңынга ол эмчи кезээн, ол үеде национал байырлал Шагаага тураскааткан кадеттерниң байырлыг программазы болуп турган хуралдаар залды көрген.
 Сергей Шойгу ооң соонда ажылчын хуралды эрттирген. Кызылга ажылдаан түңнелинде ол республиканың удуртулгазының болгаш тудугжуларның кичээнгейин объектилерниң иштин база даштыкы девискээрин чаагайжыдарынче угландырган. Ажылчын сургакчылаашкын соонда Россияның Маадыры Сергей Шойгу Шагаага тураскааткан байырлыг шайлаашкынга хоочуннар-биле ужурашкан. 
 «Бөгүн, чоннуң байырлалы Шагааны демдеглеп турар онзагай хүнде бодунуң биче төрээн чуртунга камгалал сайыды Сергей Күжүгетович Шойгу келгени өөрүнчүг-дүр. Ол силерге эң-не чаагай күзээшкиннерни, каң кадык, аас-кежиктиг, угаанныг, күштүг болуруңарны дамчытты, эргим чаңгыс чер-чурттугларым. Ооң төрээн Тывазынга доктаамал кичээнгейи дээш чоргаарланыр мен. Чай чок-даа тургаш, ол төрүттүнген хүнүнде болгаш Шагаада кээр арганы тып алыр. Тываже, адазының чуртунче, чер-чурттугларының черинче кезээде далажып кээр»— деп, Россияның камгалал сайыдының Тывага келгениниң дугайында регионнуң Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку