Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва РФ-тиң социал-политиктиг турум чоруу бедик регионнарының санында

Тыва РФ-тиң социал-политиктиг турум чоруу бедик регионнарының санында 10.02.2016
 Тыва, 2016 чылдың январьда социал-политиктиг турум чоруун быжыглап, эки туружун салбаан. 
 «Петербургская политика» фондунуң белеткээни, российжи регионнарның турум чоруунуң ээлчеглиг рейтингизинде, республика бодунуң көргүзүүн 0,1 санга экижиткеш, бедик турум байдалдыг регионнар бөлүүнде туружун хевээр арттырган. Экономиктиг билдинмес байдал база өртектер өзүлдези-биле холбашкан Россияда чурттакчы чоннуң тоомча чок сеткил-хөөнү көдүрлүп турар бо үеде, Тывада социал-политиктиг байдал политологтарның онза дүвүрээзинин болдурбаан. 
 «Петербургская политика» фондунуң эксперттери, январьда Тываның чурттакчыларының сеткил-хөөнүнге эки болган чүүлдерге, Тываның Баштыңының көдээ чурттакчыларны деткиир дээш чарлааны «Аныяк өг-бүлеге - кыштаг» төлевилелдиң боттаныышкынын база Чаа-Хөл суурда чаа спортчу-культура төвүнүң ажыттынганын, киириштирип турар. Оон аңгыда, республиканың көдээ ажыл-агыйларындан дүк садып алыр аргазын өөренип чораан даштыкы специалистерниң келгенин, аналитиктер эки деп санаан. Бо болуушкуннар социал хөөннү быжыглап, 2016 чылда эки чүүлдер болурун оштап турар. 
 Сибирь федералдыг округтуң регионнарының аразында Тыва социал-политиктиг турум чоруу-биле Кемерово биле Томск областарга сан-биле аштырып, үшкү черни ээлээн. Январьның социал-политиктиг турум чорук рейтингизи Россияның 20 регионунга чедимче чок болган. 2016 чылдың бирги айын РФ-тиң чүгле 18 субъектизи кадар сан-биле эрткен, ооң аразында Тыва база бар. 
 Сибирь федералдыг округтуң регионнар аайы-биле социал-политиктиг турум чоруунуң рейтингизи 
 1. Эң-не бедик турум байдалдыг регионнар (8 баллдан хөй) 
 Регион        Амгы рейтингизи (ооң мурнунда айда рейтинги) Айда шимчээшкини 
 Кемерово область    8,5 (8,6)                             -0,1 
2.  Бедик турум байдалдыг регионнар (7,0-дан 7,9 балл) 
 Тыва                          7,5 (7,4)                              0,1 
 Томск область          7,8 (7,8)                              0,0 
 3. Ортумак турум байдалдыг регионнар (6,0-дан 6,9 балл) 
 Алтай край              6,5 (6,5)                              0,0 
 Хакасия                    6,8 (6,9)                             -0,1 
 4. Кудуку турум байдалдыг регионнар (5,0-дан 5,9 балл) 
 Красноярск край      5,2 (5,1)                             0,1 
 Алтай Республика     5,2 (5,1)                            0,1 
 Омск область              5,6 (5,7)                           -0,1 
 Иркутск область        5,5 (5,6)                            -0,1 
   Бурятия                     5,1 (5,2)                           -0,1 
5. Кошкак байдалдыг регионнар (5,0 баллдан эвээш)
   Новосибирск область 4,0 (4,0)                        0,0
   Забайкалье край          4,3 (4,4)                        -0,1

Возврат к списку