Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Россияның буддистеринге ай календары езугаар Чаа чыл-биле байыр чедирген

РФ-тиң Президентизи Владимир Путин Россияның буддистеринге ай календары езугаар Чаа чыл-биле байыр чедирген 10.02.2016
 — Ай календары езугаар Чаа чыл-биле силерге сеткилим ханызындан байыр чедирип тур мен.
 Бо чаагай байырлал кижилерниң болгаш агаар-бойдустуң чаартылгазының демдээ болгаш, кижилерниң чүректерин бүзүрел, эки күзелдер, чаагай чүүлдерже чүткүл база арыг сагыш-сеткил-биле долдура бээр.
  Шажын-чүдүлгениң, сагыш-сеткилдиң, хөй-хөй салгалдарның эрте-бурунгу чаагай езу-чаңчылдарын, оларның онзагай культуразын камгалап кадагалаар болгаш сайзырадырының делгем аргалары бөгүн российжи буддистериниң мурнунда делгеми-биле ажык. Буддисчи организациялар ачы-буянныг хөй талалыг улуг чырыдыышкын болгаш өөредилге ажылдарын чорудуп, өг-бүлениң үнелиг чүүлдерин быжыглаарынче, өзүп орар салгалды кижизидеринче сагышты салып, тайбыңны, ниитилелге эп-найыралды болгаш бот-боттарын билчир чүүлдү камгалаарынга, шажын-чүдүлгелер болгаш националдар аразынга кады ажылдажылганы сайзырадырынга улуг үлүүн киирип турар. 
 Силерниң бажыңнарыңарга чедимчелиг болгаш чаагай чорукту Чаа чыл эккээр болзун, силер болгаш силерниң чоок кижилериңер аас-кежиктиг болзун. Чедиишкинниг, каң кадык болгаш амыр-чаагай болуңар.

Возврат к списку