Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди Тожу кожууннуң чурттакчыларынга таарыштырарын сүмелээн

Тываның Баштыңы «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелди Тожу кожууннуң чурттакчыларынга таарыштырарын сүмелээн 12.02.2016
 «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң саны көвүдээр чадавас. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ук төлевилелди Тожу кожууннуң чурттакчыларынга таарыштыр кылырын харыысалгалыг яамыларның мурнунга онааган. Ук төлевилелге киржир 106 өг-бүле бо хүнде шилиттинген. Тываның Баштыңының даалгазын күүседиринге тодаргай санал-оналдарны сайгарып турары-биле, ол сан көвүдээр чадавас. Ол дугайында Тываның Баштыңының оралакчызы Сергей Ондар дыңнаткан. 
  Бо хонуктарда «Аныяк өг-бүлеге кыштаг» төлевилелдиң боттаныышкыны дээш харыысалгалыг яамыларның болгаш ведомстволарның төлээлери муниципалдыг эрге-чагырга черлери биле төлевилелдиң шилиттинген киржикчилеринге девискээрлер аайы-биле семинар хуралдарны эрттирип турар. Ол хемчеглер үезинде келир үениң аныяк малчыннары сонуургаан айтырыгларынга делгереңгей харыыларны алыр аргалыг дээрзин Сергей Ондар демдеглээн. 
 Республиканың көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем сайыды Юрий Тыт-оол, төлевилелдиң киржикчилеринге арендалаар чер участоктары тодараттынганын, амгы үеде документилер четчелээр ажылдар чоруп турарын чугаалаан. Федералдыг арга-арыг фондузунуң черлеринде кирип турар участоктарже онза кичээгейни салыры чугула. План езугаар, бо чылдың март 20-ге чедир, аныяк малчыннар күрүне бүрүткелдиг черни арендалаар дугайында керээзин холга алыр ужурлуг. Мал бажын үлеп хуваарының баш бурунгаар ажылдары база чоруттунган. Кайы кожуунда, кандыг уксаажыдылга ажыл-агыйындан малды садып, кайы кожууннарже бээрин планнаан. Одарладыр болгаш сиген кезер черлерни ылавылаар ажылдар база чергелештир чоруп турар.
  Июльдуң эгезинге чедир, 200 баш шээр малга 9х30 метр хемчээлдиг, ветеринарлыг хайгааралдың негелдезинге дүгжүп турар кажаа-хорааны тудуп доозар. Ынчангаш малчын турлагны дарый тудар ыяш айтырыын амдыгааштан шиитпирлээр. Тываның Баштыңы сөөлгү чылдарда күрүне деткимчезин алгаш, ыяш белеткеп турар сайгарлыкчыларны ол ажылче хаара тударын Тываның Экономика яамызынга сүмелээн. Каа-Хемден сайгарлыкчы С. Бочкарев хуралдың ажылынга киржип, бодунуң ачы-дузазын сүмелээн.

Возврат к списку