Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Хөй-ниити палатазының кежигүнү Эльвира Лифанова: Тываның Баштыңы сорулгазын кезээде чедип алыр

РФ-тиң Хөй-ниити палатазының кежигүнү  Эльвира Лифанова:  Тываның Баштыңы сорулгазын кезээде чедип алыр 04.03.2016
 Эльвира Лифанова, Россияның Хөй-ниити палатазының кежигүнү, Журналистер эвилелиниң регион салбырының даргазы: 
 - Россияның Президентизи-биле ооң ужурашканы, Президент-биле чугаа үезинде тургускан айтырыглары Шолбан Валерьевич Кара-оол Тываның эрге-ажыктарын камгалап, бодунуң мурнунга салган сорулгаларны чедип ап шыдаар шудургу мөзү-шынарын база катап бадыткаан. Москваже албан-ажыл аайы-биле ооң чорук-херек бүрүзү, федералдыг албан черлеринге ужуражыышкын бүрүзү кезээде үре-түңнелдиг бооп турар. Бүгү чүве тоол домакта дег чайгаар бүде бербес болгай. Тургустунган сорулгаларны чедип алырынга хөй ужуражыышкыннарга сорулгаларны бүзүрелдии-биле бадыткаар апаар. Чугула херек документилерни кылыр болгаш четчелээр талазы-биле кончуг улуг бюрократчы ажылды база чорудар. 
 Тываның Баштыңының найысылалче чорук-херээ республикага кончуг ажыктыг болганынга дыка өөрүп тур мен. Россияның Президентизи-биле сайгарып чугаалашкан айтырыглар республиканың хөгжүлдезин чаа деңнелче көдүреринге бүзүрээр мен. Республиканың Баштыңы Шолбан Кара-оол бодунуң сорулгазын кезээде чедип алыр кижи. 
 Чингис Хайдып, "Хайдып девелопмент"тудуг компаниязының удуртукчузу: 
 - Шолбан Валерьевичиниң хууда мөзү-шынары болгаш профессионал мергежили дыка бедик, ол дээрге маргыш чок. Ол республиканың хүн бүрүде айтырыгларын херек кырында шиитпирлеп турар. Бистер, "Хайдып девелопмент" ажыл-херектерни херек кырында боттандырып турар бис. Ынчангаш үен-даян чүнү бижип турарын номчуур безин чайывыс чок – деп, ужуражыышкынның түңнелдерин кудуладыр дээн ат-сывы билдинмес интернет-хопчуларның дугайында чугаалаан.

Возврат к списку