Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ДЕЛЕГЕЙНИҢ ХЕРЭЭЖЕННЕР ХҮНҮ МАРТ БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ ПЛАНЫ

ДЕЛЕГЕЙНИҢ ХЕРЭЭЖЕННЕР ХҮНҮ МАРТ БАЙЫРЛАЛЫНЫҢ  ПЛАНЫ 05.03.2016
 КУЛЬТУРА-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР 
 Республиканың хөй-ниитиниң көскү херээжен ажылдакчыларының киржилгези-биле Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан концерт «Часкы аялгалар» – А.Б. Чыргал-оол аттыг Кызылдың уран чүүл колледжиниң концерт залынга март 5-те 14.00 шакта; 
 «Мегечи херээжен» шии – ТР-ниң В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга март 5-те 17.00 шакта; 
«Алдын аскыр-дагаа дугайында уруг ажаакчызының тоолдары» шииниң баштайгы көргүзүү – Тываның ойнаарактар театрынга март 5, 6-да 13.30 шакта;
 Кызыл хоорайның чогаадыкчы коллективтериниң Делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан концерти «Өөрүшкүден болгаш аас-кежиктен букет» – «Найысылал» АРТ-төвүнге март 6-да 15.00 шакта; 
«Делегей классиказының шылгараңгай чогаалдары» классиктиг хөгжүм концерти – ТР-ниң Алдан-Маадыр аттыг национал музейиниң конференц-залынга март 6-да 16.00 шакта;
 «Саяннар» ыры болгаш танцы-сам ансамблиниң солизи, Тыва Республиканың алдарлыг артизи Борбак-оол Салчактың концерти – ТР-ниң В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга март 6-да 16.00, 19.00 шактарда; 
«Саяннар» ансамблиниң балединиң солистери Ховар-оол Салчак болгаш Амыр-Санаа Кууларның концерти – Тываның күрүне филармониязынга март 6-да 17.00 шакта;
Делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан «Ваше величество — женщина» оюн-тоглаалыг ретро-кежээ – «Найысылал» АРТ-төвүнге март 7-де; 
Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан байырлыг концерт – ТР-ниң В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга март 7-де 15.00 шакта; 
Оркестр артизи Дамыран Айлаңмааның Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан «Авамны мен сагындым» соло концерти – Тыва Үндезин культура төвүнге март 8-те 15.00, 17.00 шактарда; 
Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан байырлалдыг концерт – Орус культура төвүнге март 8-те 16.00 шакта; 
Делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан «Аваларга мөгейиг» байырлалдың концерти – Улусчу чогаадылга бажыңынга март 8-те 16.00, 18.00 шактарда; 
«Алдын хүн дег аваларга» культура программазы – Тываның Үндезин культура төвүнге март 8-те 16.00, 18.00 шактарда;
 «Челээш биле Идегел» шииниң көргүзүү – ТР-ниң В.Көк-оол аттыг национал хөгжүм-шии театрынга март 8-те 17.00 шакта; 
Симфониктиг оркестрниң артизи Хензиг-оол Кужугеттиң (флейта) Делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан «Ынакшылдың төөгүзү» соло концерти – Тываның күрүне филармониязынга март 8-те 17.00 шакта. 
 СПОРТ-МАССАЛЫГ ХЕМЧЕГЛЕР 
Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан херээжен чон аразынга Тыва Республиканың спартакиадазы – «Сүбедей» УСК-га март 5, 6-да 10.00 шакта;
 Делегейниң херээженнер хүнүнге тураскааткан херээжен командалар аразынга хол бөмбүүнге республика маргылдаазы – Чаа-Хөл суурнуң ортумак школазының спорт залынга март 5-те 12.00 шакта; 
Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан хөглүг старттар – И.Ярыгин аттыг СК-га март 5-те 10.00 шакта;
 Делегейниң херээженнер хүнү Март 8 байырлалынга тураскааткан эштиринге маргылдаазы – И.Ярыгин аттыг СК-га март 7-де 12.00 шакта. 
АКЦИЯЛАР 
«Авамга 5 деп демдек» акциязы (республиканың школаларының өөреникчилери «5» деп демдекти хөйү-биле ажылдап алыр ужурлуг) – Тыва Республиканың нити өөредилге школаларынга март 1-ден 8-ке чедир; 
«Кайгамчыктыг сес» акциязы (республиканың школаларының өөреникчилери 8 деп сан хевирлиг ажык чагааларны кылгаш, ОШАЧКИ ажылдакчыларынга дамчыдар. Олар ажык чагааларны херээжен чолаачыларга белекке бээр) – Тыва Республиканың уругларның немелде өөредилгезиниң өөредилге организацияларынга март 1-ден 8-ке чедир.

Возврат к списку