Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң даалгаларын күүседир талазы-биле ажылчын бөлүктү тургускан

Тываның Баштыңы РФ-тиң Президентизиниң даалгаларын күүседир талазы-биле ажылчын бөлүктү тургускан 10.03.2016
 Россияның Президентизи Владимир Путинниң республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга деткиирин аазаан элээн төлевилелдерин Тываның Чазаа дүргедедир планныг. Ылаңгыя М-54 федералдыг автооруктуң чаа угланыышкынын эде чаартырының, Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнүң тудуун уламчылаарының, Тывага уруглар садтарын тудар талазы-биле аңгы программаны ажылдап кылырының база федералдыг бюджет чарыгдалдарын кызырган үеде, республикага акшаландырыышкынның хемчээлин арттырар дугайында чугаа мында чоруп турар. 
 Президент Путинниң резолюциялары-биле деткээни 4 угланыышкынга-ла сонуургалдыг федералдыг яамылар болгаш ведомстволар-биле кады ажылдаар ажылчын бөлүктерни тургузарын Тываның Баштыңы айыткан. Адырларның кураторлары - чазак даргазының оралакчылары Владимир Фалалеев, Органа Натсак биле Орлан Достай ол бөлүктерни удуртур. Дуза көргүзер бөлүктерниң составынче тыва сенаторлар, яамылар, элээн каш кожууннар баштыңнары киирген. Тываның хөгжүлдезиниң чугула айтырыглары эки шиитпирлеттинеринге ханы сонуургалдыын Россияның Президентизи сөөлгү ужуражылга үезинде чугаалаанын республика баштыңы дыңнаткан. Үстүнде сорулгалардан аңгыда, РФ-тиң Чазааның бадылааны 2015-2020 чылдарда 
 Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң планын боттандырар пунктуларны тодаргай сайгарып чугаалашкан. 
 Ук планда энергияның чедишпезин шиитпирлээри, демир-орук тудуу, Кызылдың аэропортунуң ужудуп-хондурар шөлүн чаартыры, оон аңгыда регионнуң өске инфраструктура төлевилелдериниң пунктулары база киргенин сагындыраал.

Возврат к списку