Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада школачы чаңгыс аай хептиң эки хевири дээш конкурс чарлаттынган

Тывада школачы чаңгыс аай хептиң эки хевири дээш конкурс чарлаттынган 11.03.2016
 Тыва Республиканың күрүне болгаш муниципалдыг ниити өөредилге организацияларында өөренип турарларга школачы чаңгыс аай хептиң таарымчалыг хевирин тодарадыры-биле конкурсту чарлаан. 
 2016 чылдың март 10-дан апрель 10-га чедир конкурсту эрттирер. Конкурстуң дугайында чурумну Тыва Республиканың Чазааның 2016 чылдың март 2-де № 54 доктаалы-биле бадылаан.
 Конкурска киржир чагыгны Тыва Республиканың Экономика яамызының Үлетпүр килдизи хүлээп ап турар. Харылзажыр аргазы: телефон - 2-39-24, minekonomikirt2014@yandex.ru. 
 ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызының сайтызынга интернет-бадылаашкын-биле конкурстуң түңнелин үндүрер. Республиканың ниити өөредилге организацияларынга ажыглаарын сүмелээн школачы чаңгыс аай хептерниң элээн каш хевирлерин конкурстуң түңнели-биле илередир. 
 Школачы чаңгыс аай хептерге сүмелээн хевирлерниң техниктиг тайылбырын, өртек-үнезин база тус черниң бараан бүдүрүкчүлеринден садып алыр аргаларының дугайында дыңнадыгны Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының сайтызындан билип алыр.

Возврат к списку