Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы социал адыр талазы-биле оралакчызынга база өөредилге сайыдынга башкылар ниитилежилгези-биле дорт чугааны чорударын дааскан

Тываның Баштыңы социал адыр талазы-биле оралакчызынга база өөредилге сайыдынга башкылар ниитилежилгези-биле дорт чугааны чорударын дааскан 16.03.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чазакта социал айтырыглар талазы-биле оралакчызы Органа Натсак база өөредилге болгаш эртем сайыды Татьяна Санчаага республиканың башкылар ниитилежилгези-биле чугааны чорударын онааган. 
 Бүгү-российжи улусчу фронтунуң регион салбырының баазазында «Национал тускайлаң чоруктуң үндезини: өөредилге болгаш культура» база «Ниитилел болгаш эрге-чагырга: дорт харылзаа» ажылчын бөлүктерниң калбак хуралының түңнели-биле ындыг даалганы берген. 
 Хоорайның өөредилге албан черлеринде муниципалдыг ажылдакчыларның шалың төлевиринге база өөредилге болгаш кижизидилгениң шынары дээш деткимче төлевирлерге хамаарышкан республика деңнелдиг нормативтиг-эрге-хоойлу актылары Кызылдың территориязында күүсеттинмейн турарын айыткан элээн каш билдириишкиннер Бүгү-российжи улусчу фронтунуң регион салбырынче кирген. «Кызылдың мэриязы ону чайладыр дээш чүнү кылып турарын база кандыг арга-биле нарын байдалдан үнер деп турарын дыңнаксап тур бис» - деп, башкылар негелдени тургускан. 
 База ол ышкаш өөредилге база кижизидилгениң шынары дээш өөредилге албан черлериниң ажылдакчыларынга идиг бээр төлевирлерни санаарының айтырыын база көдүрген. «Кызылдың мэриязы деткимче төлевирни санаар чурум дугайында дүрүмнү ажылдап кылбаанындан, өөредилге албан черлериниң удуртукчулары кылган ажылдың шынары дээш бодунуң ажылдакчыларын деткиир аргазы чок» - деп, улусчу фронтунуң хуралында чугаалаан. 
  Хуралда келген Кызыл хоорайның өөредилге албан черлериниң төлээлери, идиг бээр төлевирлерниң чогу оларның ажылдаан шалыңнарынга деггенин: удуртулганың, арга-мергежилдиг башкыларның база ажылчыннарның орулгазын эвээжеткенин дыңнаткан.
 Элээн каш айларда ажык бооп арткан айтырыгларынга тодаргай харыыларны, Бүгү-российжи улусчу фронтунуң хуралының үезинде алырынга идегеп турарын, Кызылдың башкылары демдеглээн.
 «Республика башкыларының ортузунга, оларны дүвүредип турар айтырыгларга хамаарыштыр, билдингир тайылбыр ажылдарын чорудары-биле үнүүшкүннерни кылыр» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол массалыг информация чепсектери дамчыштыр сайгарылганың түңнелдери-биле танышкаш, оралакчызы О.Д. Натсак база сайыт Т.О. Санчаага даалганы берген.

Возврат к списку