Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва «112» системаны тургузарынга 18 млн. рубльди алыр

Тыва «112» системаны тургузарынга 18 млн. рубльди алыр 07.04.2016
 2016 чылда Тыва «112» чаңгыс дугаар-биле кыйгыртыр системаны тургузарынга 18 млн. 215,4 муң рубль түңнүг федералдыг субсидияны алыр. Ол акша-хөреңги кээп турар кыйгыртыгларны ажылдап кылыр тускай программа-техниктиг комплекс-биле регион төвүн дерииринге көрдүнген.
  «112 чаңгыс дугаар-биле дүрген оперативтиг албаннарны кыйгыртырын хандырар система» республика программазының негелдези езугаар, Тываның шупту кожууннарын хаара туткан чаңгыс аай диспетчер албанының четкизи 2017 чылда ажыглалга кирер ужурлуг.
  Бүгү чуртта база республикада чаңгыс аай 112 дугаарлыг системаның дузазы-биле, кандыг-бир болуушкунну азы дуза дилээн кыйгыртыгны үш аңгы: орус, тыва, англи дылдарга, дүн-хүн дивейн, халас дыңнадып болур. Хамаатылардан айыыл-халап сигналдарын телефон харылзаазының кандыг-даа системазындан, соталыг телефонда SIM-карта азы акша чок-даа болза, дыңнадыр арга тургустунар. Оон аңгыда дүрген харылзааны электроннуг почта таварыштыр база чорудуп болур. 
  Оператор дүвүрел дыңнадыын алгаш, айыыл-халапка таварышкан кижиге психологтуг дузаны көргүзүп, ол-ла үеде дүрген дуза албаннарының боттуг хөделиишкинин мөөңнээр. 112 системазын киирип турарының кол чылдагаанының бирээзи – онза байдалдарны эскерерин оон-даа дүргедедири, кижи когаралының санын, материалдыг болгаш экономиктиг чидириглерниң түңүн эвээжедири. 
 Тыва-биле кады, РФ-тиң 25 регионнарының аразынга, ниитизи-биле 450 млн. рубльди дүрген харылзаа системазын тургузары-биле үлештирген.


Возврат к списку