Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада инвалидтерге таарымчалыг хүрээлелди тургузарынга 21,8 млн. рубльди аңгылаан

 Тывада инвалидтерге таарымчалыг хүрээлелди тургузарынга  21,8 млн. рубльди аңгылаан 07.04.2016
 Инвалидтерге база чурттакчы чоннуң өске-даа эвээш шимчээшкинниг бөлүктеринге чугула объектилерни болгаш ачы-дуза чедирилгезин экижидеринге, 2016 чылда Тыва 21 млн. 861,9 муң рубль түңнүг субсидия акшазын алыр. 
  Ооң дугайында айтыышкынга РФ-тиң Чазааның Даргазы Дмитрий Медведев атты салган. Назы четпээн база ниити өөредилге организацияларында, уругларның немелде өөредилге черлеринде инвалид уруглар шынарлыг өөредилгени алырынга база чаңчыктырылгалыг күш-культура болгаш спорт албан черлерин деткииринге ол акша-хөреңги көрдүнгенин айтыышкында айыткан. 
 2016 чылда Россияга «Чедингир хүрээлел» күрүне программазы-биле аңгылаан субсидия акшазынга 1600 хире чугула объектилерни чедир дериири планнаттынган. «Чүнүң-даа мурнунда амыдыралга чугула херек, кижилерниң бо-ла баары объектилерни, социал хандырылга албан черлерин, бүдүрүлгелерни кылыр» - деп, Дмитрий Медведев демдеглээн.
 Инвалид уругларга 247 школаларны база 279 уруглар садтарын таарыштыр тудар, 44 спортчу албан черлеринге саң-хөө дузазын көргүзер. Ындыг уругларга өске эштери-биле кады кичээлдээр болгаш школа амыдыралынга киржир арганы тургузар херек, деп чазак даргазы айыткан.

Возврат к списку