Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бир дугаар – көжүп чоруур дельфинарий. Элээди хоккейжилер чаа тускай хептерлиг. КВН – ол кайгамчык. 91 харлаза-даа, ажылын уламчылавышаан

Тывада бир дугаар – көжүп чоруур дельфинарий. Элээди хоккейжилер чаа тускай хептерлиг. КВН – ол кайгамчык. 91 харлаза-даа, ажылын уламчылавышаан 11.04.2016
 Эрткен дыштаныр хонуктарда Кызылга дельфиннер болгаш далай диистериниң оюн-көргүзүү эгелээн. «Субедей» универсалдыг спорт комплекизинде, дельфиннерге тускайлаан бассейнге, Москваның көжүп чоруур дельфинарийи оюн-көргүзүүн бараалгаткан. Апрель 9-та, найысылалдың аалчылары база кызылчыларга көргүскен онзагай оюн-тоглаага Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чораан. 
 Республика эрге-чагыргазының дилээ-биле, өскүс уруглар, инвалидтер база кадет училищезиниң сургуулдары, шупту 500 хире кижи шоуну халас көрген. 
  «Тывада дельфиннер! Аңаа бүзүревээн мен, апрель 1-ниң баштактаныы деп бодадым. Ындыг эвес, шын чүве болду! Москваның дельфинарийи – Азияның төвүнде, Сибирь республиказында, «Субедей» спортчу комплексте көжүп чоруур бассейнниг аалдап келген. Кайгамчык-тыр! 500 хире өскүс уругларга болгаш бичии кадеттерге бирги оюн-көргүзүгнү халас көргүзүп бээрин дилээривиске ээ көрүнгени дээш, четтирдивис! Оолдар дыка өөрээннер!» - деп, Шолбан Кара-оол көргүзүг соонда бодалдарын үлешкен. 
 Апрель 24-ке чедир дельфинарий ажылдаар, оон Абакан хоорайже көжүп чоруур деп, «Субедей» спорт комплекизиниң администрациязы дыңнаткан.
 «Субедей» спорт комплекизинге Хакасия биле Тываның аныяктар командаларының аразынга шайбалыг хоккей маргылдаазының ажыдыышкынынга база ооң киржикчилеринге болгаш тиилекчилеринге шаңналдар тыпсыр езулалга республиканың Баштыңы киришкен. 
  «Бистиң республикада элээди уругларның хоккей оюну катап тургустунуп эгелээнинге өөрүп тур мен. Бистиң «Субедей» командавыстың эң-не бичии составы – 4-ден 7 харлыг оолдарывыска хоккей ойнаар 30 комплект тускай хептерни тывысканывыс, дыка чаптанчыг болду! Ам безин езулуг лидерлер база спортчулар-дыр! Шайбалыг хоккей талазы-биле кол тренер Ильяс Ринатович Мальтеевке өөрүп четтирдим! Бистиң оолдарывыс ийи неделя болгаш, регионнар аразының ээлчеглиг маргылдаазынче аъттаныптарлар! Ынчангаш чедиишкиннерни күзеп каалыңар! Спортту, амыдыралдың кадык ову-хевирин ам-даа деткиир бис!» - деп, спорткомплекс дирекциязының эгелээшкининге харыыны ол берген. 
 Оон аңгыда, Тываның Баштыңы, хоорайның кудумчуларын бок-сактан аштаар дээш үнүп келген, Президентиниң кадет училищезиниң башкыларын болгаш сургуулдарын деткээн.
 «Апрель – ниитилелге улуг ажыктыг чүүл - күш-ажылче коллективтерни хаара туткан субботниктерниң айы. Бөгүн субботникче бир дугаар үнгеннерниң бирээзи - Кызылдың президент кадет училищезиниң башкылары болгаш сургуулдары болган! Эр-хейлер! Чаңгыс чер чурттуглар, долгандыр хүрээлеливис арыг болгаш таарымчалыг болзун дээш, шупту хөглүг болгаш бир демниг кады ажылдаалыңар! Хоорайлар болгаш кожууннар чагыргалары, тускай албаннар, бокту өскээр сөөртүрүнге тракторларны дүрген тургузар дээш сагышты салыңар» - деп, республиканың баштыңы боттарының хоорай, суурларын чаагайжыдар талазы-биле апрель кампаниязынга каттыжарынче Тываның чурттакчыларын кыйгырган.
 Улуг-хүнде Кызыл хоорайга, Тываның Баштыңының кубогу дээш Сибирьниң КВН командалары ужурашкан. Улусчу Чогаадылга бажыңынга хөглүг болгаш тывынгырларның оюн-көргүзүүнге аарыыр дээш келген көрүкчүлерниң аразында Шолбан Кара-оол база бар. «Оолдар, эр-хей силер! КВН – ол кайгамчык оюн-дур! Бистиң чаңгыс чер чурттугларывысты силерниң найыралыңар каттыштырзын! Сибирьжилер бурунгаар! Оюннуң тиилекчилери – Абакандан «Грабли» командазынга аңгы өөрүп четтирдим, силерниң оюнуңар чайынналчак-тыр» - деп, Тываның Баштыңы Контактыда бодунуң арыны таварыштыр КВН маргылдаазының шупту киржикчилеринге чедиишкиннерни күзээн.
  Апрель 10-де, Тываның Баштыңы чаңчыл езугаар, ол хүн 91 харлаан чогаалчы, эртемден Монгуш Кенин-Лопсанга аалдап четкен. Республика Баштыңы Тывада эң-не хүндүткелдиг кижилерниң бирээзинге чылыг байырны чедирген:
 «Бедик хей-аъттыг база төттүнмес мерген угаанныг, бистиң чоргааралывыс Монгуш Борахович Кенин-Лопсан бөгүн төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар! Шупту чаңгыс чер чурттугларывыстың база бодумнуң өмүнээмден бистиң өгбевиске сеткиливис ханызындан чылыг-чымчак байыр чедириишкинин чедирип көрейн! Ол бистиң амыдыралывыска дыка хөй билиглерни, ажыдыышкыннарны кииргени – чурттуң эртеминге болгаш культуразынга өртээ турбас үлүг-хуузу-дур. Монгуш Бораховичиге мөгейип, кадыкшылды күзедим!!!»
 Монгуш Борахович бодунуң бижиир ажылдарын уламчылап, республика амыдыралында чүү болуп турарын ам-даа сонуургавышаан хевээр, омак-сергек олурарын Тываның Баштыңы база катап көрген.

Возврат к списку