Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фондуну» тургузарын деткээн

Тываның Баштыңы «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фондуну» тургузарын деткээн 13.04.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол регионга «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фондуну» тургузар дугайында хөй-ниити саналын деткээн. 
 «Хөй националдыг регионга, ында чурттап турар шупту чоннарның культуразын кадагалап, сайзырадыры чугула. Аңгы-аңгы чоннарның, культураларның төлээлери маңаа турарын чүгле хандырар эвес, а оларның кады ажылдажылгазынга болгаш сагыш-сеткил байлакшылынга байдалдарны тургузар херек. Тыва Республиканың Чоннар ассамблеязы-биле кады орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр талазы-биле фондуну тургузуп турарывыс бо. Мээң бодалым-биле, ол эгелээшкин орус болгаш тыва чоннарны оон-даа чоокшулаштырып, бистиң амгы болгаш келир үевиске чаа арыннарны ажыдар» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
 «Тыва Республиканың Чоннар ассамблеязы» регионнуң хөй-ниити организациязының ажыл-чорудулгазы-биле чаа хөй-ниити органы тургустунган. Фондунуң удуртукчузу Дмитрий Долгополов болган. 
 Чаа хөй-ниити организациязын тургусканы - Тыва хүндүлээчел чоруктуң чылынга база «Тыва орус классиктерни номчуп тур», «Среда – орус дылдың хүнү» калбак хемчээлдиг болгаш билдингир төлевилелдерниң уланчызы болур. 
 «Орус культураны болгаш езу-чаңчылдарны кадагалап, ону сайзырадыр фонд» орус культураның болгаш езу-чаңчылдарның дөстерин өөренир, чурт-шинчилелин, эртем-практиктиг конференцияларны чорудар, регионче туристерни хаара тударын экижидери-биле орус чаңчылчаан улусчу байырлалдарны катап эгидер, Тывада орус шагдагы езулалдар-биле холбаалыг ховар дээн культура өнчүзүн нептередир сорулганы мурнунда салган. 
 XIX чүс чылдың төнчүзүнде база ХХ чүс чылдың эгезинде Тывага орус сайгарлыкчыларның келгениниң айтырыглары - Фондунуң эртем сонуургалында. Орус күш-ажыл колониязынга чырыдыышкын ажылын өөренип көөрү база бир аңгы угланыышкында.
  Бо чоокку айларда хемчеглер планын фонд тургускан. Чижээ, майда Сайгарлыкчы чорук неделязында Тывага орус сайгарлыкчы чоруктуң хөгжүлдезиниң төөгүзүнге «төгерик стол», июльда Каа-Хемге регионнар аразының Орус культура фестивалы планнаттынган. Фонд амгы үеде Пасха неделязын база ярмарка эрттиреринге белеткенип турар. 
 Социал угланыышкынныг база коммерцияга хамаарышпас организацияларның деткимчези-биле конкурстарга киржип, чонда эң-не билдингир Орус культура төвү дээн ышкаш хөй-ниити организациялары-биле кады ажылдаар. 
 Тыва Республиканың экономика сайыды Елена Каратаева, төөгү эртемнерниң доктору, эртемден Николай Моллеров, ресторатор Ольга Печенкина, хуу сайгарлыкчы Ирина Уюсова, башкы Наталья Нелюбина, хөй-ниитичи Ольга Грачева, ортумак бизнестиң төлээлери Виктор биле Максим Туневтар, журналист Константин Куцевалов, Каа-Хем суурнуң баштыңы Юрий Ананьин, хөй-ниитичи Андрей Потапов, ТР-ниң Национал парыгының директорунуң оралакчызы Михаил Табаев, ТР-ниң Аныяктар херээ болгаш спорт сайыдының оралакчызы Юлия, ТГПШИ-ниң эртем ажылдакчызы Антон Асонычев, ТР-ниң КВН шимчээшкининиң удуртукчузу Станислав Мечин, хуу сайгарлыкчы Владимир Журавлев дээн ышкаш, республикада билдингир өске-даа кижилер фондунуң составынче кирген.

Возврат к списку