Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сүт-Хөлдүң өскүстери чаа бажыңнарны алган

Сүт-Хөлдүң өскүстери чаа бажыңнарны алган 20.04.2016
 Эрткен дыштаныр хүннерде Суг-Аксы суурга аныяк дөрт өг-бүле чаа бажыңнарны алган. Олар Байыскылаң кудумчузунда туттунган чаа бажыңнарның ээлери апарганнар.
 Бажыңнарны Вячеслав Монгуш удурткан «Тудугжу» КХН ак сеткил-биле туткан. Чаа бажыңнарда квартира бүрүзүнүң шөлү 36 дөрбелчин метр, зал, удуур өрээл, кухня, веранда, кладовка бар. Аныяк өг-бүлеге четчир. Бажыңның ниити өртээ 2 млн. рубль. 
 Чаа бажыңны алган аас-кежиктиг кижилерниң бирээзи - Красноярскиниң медицина университединге педиатр эртемни чедип алган, амгы үеде интернатурада өөренип турар Алдынай Чамыяң: «Бөгүн эң аас-кежиктиг кижи мен-дир мен, чүге дээрге өөм ээзи, бичии уруум ­ Алдын-Сай-биле чаа квартираже көштүвүс. 25 харлаанымга ындыг эки белек алдым. Өскүс артып калганывыста, бисти даай-ававыс өстүрүп каан, ол дээш четтирдим дээр апаар. Өскүс уругларны чуртталга бажыңнары-биле хандырып турары дээш, республика Баштыңынга, Тываның Чазаанга четтиргенивисти илеретпес аргавыс чок. Өскүс кижи бажың тудуп азы садып алыры дыка берге болгай. Ам республикавыс болгаш кожуунувус дээш ажылдаар-дыр бис» -деп өөрүшкүзүн үлешкен. 
  Адыгжы Кара-Сал: ­ «Тываның күрүне университединиң төөгү факультедин ийи чыл бурунгаар дооскаш, төрээн черимче ээп чанып келген мен. Төрелдерим аразынга чурттап турдум. Дээди эртемге чедиргени дээш, оларга өөрүп четтирер-дир мен. Өг-бүлем, 5 харлыг оглум, бодум бажыңныг болурумну аажок күзеп чораан мен. Республиканың эрге-чагыргаларының деткимчези-биле ол күзелим боттанды. Ам бажыңымны көрүп, ооң чанынга кандыг тудуг кылып алырын планнап тур мен. Баштай чунар-бажың, оон хөмүр кажаазы, чоорту гаражты тудар. Огородту бо чылын олуртур». 
 Ол ышкаш культура килдизиниң ажылдакчызы Мерген Ондар болгаш хуу камгалал ажыл-агыйның камгалакчызы Сылдыс Ондар база чаа бажыңнарның дүлгүүрлерин алганнар. 
 Ол хүн чаа оран-саваже көжүп киргеннерниң аас-кежиин үлежири-биле чоок кижилери, эш-өөрүнден аңгыда, кожууннуң удуртулгазы, Дээди Хуралдың депутады Александра Донгак база кадык камгалал сайыды Орлан Донгак база келгеннер. Чаа бажың алган педиатр эмчи, чурттаар чер бар болганада, көдээге ажылдап чыдып каарын дыңнаткан. Алдынай Чамыянның азыракчызы Оюмаа Конзай-оол: "Уруг азыраары – амыр эвес ажыл. Кажан дуңмаларым өскүс артып каарга, азырап алгаш, төлептиг кижилер кижизидип өстүргенимге чоргаарланып чор мен. Бажың айтырыы шиитпирлеттинмес берге ышкаш болган. Чок ындыг эвес, өскүстерни чурттаар чер-биле хандырар программа-биле Алдынай ам бажыңныг болганынга өөрүп тур мен, деп чугаалаан.
  Сүт-Хөл кожуунда өскүс уругларның бажың оочурунда 115 кижи бар. Программа күүселдези-биле, 2013 чылда – 10, 2014 чылда – 18, 2015 чылда – 4 кижи бажыңнарны алган. Бо чылын республикада 176 өскүс уруглар квартираның дүлгүүрлерин алыр.

Возврат к списку