Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы кады ажылдап турары эштеринге сула салдынмазын сүмелээн

Тываның Баштыңы кады ажылдап турары эштеринге сула салдынмазын сүмелээн 19.04.2016
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрткен чылдың ажылының түңнели-биле кожууннарже үнүп чораан Чазак кежигүннеринге, чоннуң эки үнелелин алгаш, амыраан херээ чок деп, аппарат хуралының үезинде сүмелээн. 
 «Салдынган сорулганың дараазындагы үе-чадазы келген, ол дээрге, чагыгларны чыып бижиири: республика болгаш муниципалдыг деңнелдиг албан черлеринге хуваары-дыр. Айтырыгларны шиитпирлээриниң аргаларын тывар, демниг ажылдаар деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн - Республиканың чурттакчыларының чагыгларын күүседириниң талазы-биле хемчеглерниң чурумун бир ай хуусаа дургузунда бадылаарын дилеп тур мен. Ол ажылды, боттуг аргаларын көрүп, мурнады шиитпирлээр чүүлдерни бодап тургаш, кылыр херек. Хөй-хөй кижилерниң эрге-ажыктарынга хамааржыр айтырыгларже кол кичээнгейни угландырары чугула». 
 Чазактың эрткен чылдагы ажылының түңнелин чон чогумчалыг деп хүлээп алганы дээш, Чазак Даргазының оралакчылары болгаш сайыттар амырап турбас ужурлуг деп регионнуң удуртукчузу демдеглээн. 
 «Культура бажыңнары чык долу турган, аңаа белеткеттинген актив эвес, көдээниң чурттакчылары боттары келгеннер. Ынчалза-даа амырап турбазын диледим. Чурттакчыларның шуптузун хаара тудары болдунмас дээрзин билип турар бис. Ынчангаш чон-биле ужуражылга ийи-чаңгыс болбас ужурлуг – деп Шолбан Кара-оол чугаалаан. – Чазак кежигүннериниң суббота санында кожууннарже үнүүшкүнүн эң дээштиг болдурар херек. Хамаатылардан кээп турар чагаалар-биле ажылдаар харыысалгалыг кижини яамы бүрүзүнге томуйлаарын диледим, ол албан черлеринге «изиг шугум» телефоннарын ажыдары, албан-дужаалдыг кижилер чурттакчы чон-биле харылзааны албан-езузунуң сайтыларын дамчыштыр тудары чугула».

Возврат к списку