Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанда тожу тываларының төлээлериниң чөвүлели тургустунган

Тываның Чазаанда тожу тываларының төлээлериниң чөвүлели тургустунган 25.04.2016
 Сибирь биче буурай чоннарынга хамааржыр тожу тываларының эргелерин, бот-дугунгаан чоруун база хоойлу езугаар сонуургалдарын камгалаары-биле Тываның Чазаанда ол чөвүлекчи орган тургустунган. Апрель 20-де ооң дугайында айтыышкынга атты салган. 
 Чөвүлелдиң составында Тываның депутуттары, яамылар болгаш ведомстволар удуртукчуларындан аңгыда, биче буурай чоннарга хамааржыр «Оо-Хем», «Хам-Сыра-Алдын-Иви», «Узю», «Кара-Доот», «Мөген-Бүрен», «Эми», «Кара-Балык» база «Балыктыг» общиналарның баштыңнары кирген. 
  Чөвүлел хөй-ниити эгелээшкини-биле ажылдаар болгаш, биче буурай чоннарга хамааржыр күрүне политиказын боттандырар хемчеглери чорудуп, тожу тываларының чурттап турар чериниң, чаңчылчаан амыдыралының хевирин, ажыл-ижин база социал хөгжүлдезин камгалаарынче угланган шиитпирлерниң күүселдезинге анализтерни кылыр. Херек апарган таварылгада, чартык чылда бирден эвээш эвес катап чөвүлел чыглып хуралдаар. Ооң шиитпири күүсекчи эрге-чагыргага база тус чер бот-башкарылгазынга сүмелекчи ужур-дузалыг болур. 
  1991 чылда РСФСР-ниң Чазааның доктаалы-биле тожу тываларын биче буурай чоннарның санынче киирген. Оларның саны бо хүнде – 5 муң хире кижи. Тываның чөөн болгаш мурнуу-чөөн талазында чедери берге черлерде – Тожу биле Тере-Хөл кожууннарның тожу тывалары республиканың өске черлеринде чурттакчылардан бир аңгы – иви ажыл-агыйын, аңныыр болгаш балык ажыл-агыйын чорудуп турар. 
 Республикада оон аңгыда Мөңгүн-Тайганың үндезин чурттакчыларының чамдыызы база биче буурай чоннарның санында.

Возврат к списку