Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Фермер Виктор Пирогов: Владимир Владимирович Путинни ышкаш, Шолбан Валерьевичиге альтернатива ам чок

Фермер Виктор Пирогов: Владимир Владимирович Путинни ышкаш, Шолбан Валерьевичиге альтернатива ам чок 24.05.2016
 Россияның Президентизи Владимир Путин биле Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң ажылчын ужуражылга үезинде, регион баштыңының хуусаадан эрте соңгулдаларының дугайында шиитпирни хүлээп алганынга хамаарыштыр, Тыва Республиканың ордениниң эдилекчизи, тараачын-фермер ажыл-агыйның баштыңы Виктор Зотович Пирогов бодалын илереткен: 
 «Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чурттуң Президентизи Владимир Владимирович Путин-биле ужурашканын телемедээлерден билип алдым. Политиктиг кухняже ындыг-ла кончуг кириксевес мен, Тываның Баштыңының бо соңгулдаларга киржирин шиитпирлээни болза, ол шупту чүвени бодап алганын база Президентиге ол шиитпирин чугаалааны ол-дур. Көрдүңер чоп, Путин ону деткээнин. Ынчап кээрге ооң канчаар ажылдаарын, чүге салымныын ол эки билир деп бодаар мен. Бир эвес багай ажылдап турган болза, ону деткивес ийик. Бодумнуң ажыл-агыйымда база шак-ла ындыг үзел-бодалды удуртулгада ажыглап турар мен. 
 Бүгү назынымда көдээ ажыл-агыйында ажылдап чоруур болгаш, меңээ көргүскен дуза болгаш деткимчени онза үнелээр мен. Дээрбемни-даа чедир тударынга, техникамны-даа чаартырынга Тываның Баштыңы кезээде мени деткип чораанын чугаалап болур мен. Ол Виктор Пироговтуң бодунга дээш эвес, а тараачын-фермер ажыл-агыйымга дээш дузалашкан деп бодаар мен. Хуу айтырыгларымны деткээни дээш Шолбан Валерьевичиге сеткилим ханызындан өөрүп четтирдим. Шыны-биле чугаалайн, эмчи дузазы чугула херек ындыг үе турган, бир эвес ол эвес болза, бо өртемчейде-даа чок боор мен.
  Чоокта чаа, Тывада орустарны кызып-кыйып турар дээн национал айтырыг дугайында дыңнааш, ужурун билбээдим. Бодумга хамаарыштыр кажан-даа багай чүүлге таварышпадым, харын-даа дузаны алгаш, бодумнуң херээмни база көдээ ажыл-агыйын хөгжүдүп чор мен. Республикада-даа, чуртта-даа шиитпирлээр айтырыглар барын билир мен. Баштай бир-ле чүвени кылып кааш, оон шүгүмчүлээр херек. Шолбан Валерьевичиниң шиитпирин деткип тур мен, Владимир Владимирович Путинге ышкаш, амдыызында аңаа альтернатива чок».

Возврат к списку