Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Барыын-Хемчик кожуун чагыргазын Альберт Сарыглар баштай берген

Барыын-Хемчик кожуун чагыргазын Альберт Сарыглар баштай берген 08.06.2016
 54 харлыг, тудуг инженери мергежилдиг Альберт Өктек-оолович Сарыглар Барыын-Хемчик кожууннуң чагыргазын даргалай берген. 
 Шолбан Кара-оол ооң дугайында шиитпирин кожууннуң активинде дыңнаткан. Ону томуйлап тура, Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол ооң ажылындан дыка хөй чүүлдер хамааржыр дээрзин демдеглээн болгаш чонну каттыштырар, ажыл-ишчи кижилерни командага чыыр, бодунуң чаңгыс чер-чурттугларының эрге-ажыктары дээш ажылдаар сорулганы ооң мурнунга салган. 
  «Муниципалдыг эрге-чагырга кижилерге чоок болур ужурлуг. Оон ажылдың түңнели хамааржыр. Ажылын кошкак күүседир болза, сагындырыг берип, байдалды экижидер үени бээр бис. Бир эвес ону эдип шыдавас болза, өске ажылды дилээни дээре, бүгү кожууннарга негелде ындыг. Кожууннуң ооң мурнунда удуртукчузу Ш.Д. Салчакты чагырга даргазы албан дужаалдан хостаан, ынчалза-даа бистиң командавыста ол хевээр артар. Өске угланыышкыннарга ажыглап болур ооң эки талалары бар. Кожуун чагырга даргазының албан хүлээлгезин инженер-тудугжу мергежилдиг, сайгарлыкчы чорук талазы-биле эки арга-дуржулгалыг Сарыглар Альберт Октек-оолович күүседир” – деп кожууннуң активи-биле ужуражып тургаш, Шолбан Кара-оол айыткан.

Возврат к списку