Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң ПЛАНЫ

Россия хүнүнге тураскааткан хемчеглерниң ПЛАНЫ 10.06.2016
 ИЮНЬ 12 
 Ярмарка-садыглажылга – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионнуң мурнунга 10.00 шакта.
 Кызыл хоорайның күш-ажылчы коллективтериниң база аңгы-аңгы чоннарның киржилгези-биле спартакиада – Советтиг Тываның 5 чылы аттыг стадионга 10.00 шакта.
 Пауэрлифтинг маргылдаазы (улуг улус болгаш элээди оолдар аразынга) – «Кадарчы» тураскаалының чанынга 10.00 шакта. 
 Россия хүнүнге тураскааткан чадаг-терге чарыжы – «Сүбедей» спорт комплекизинден Совет Тываның 5 чылы аттыг стадионга чедир 11.00 шакта.  
«Триколор», «Сеңээ ынак-тыр мен, Россия» аныяктар акциязы (флэшмоб) – «Арбат» шөлүнге 12.00 шакта. 
 Россия хүнү-биле хөгжүмнүг байыр чедириишкини – «Арбат» шөлүнге 12.00 шакта.  
 «Мээң Россиям» угаан-билиг оюну – «Арбат» шөлүнге 12.00 шакта. 
 Мастерлерниң кылган суй-белектериниң делгелге-ярмарказы – «Азия төвү» скульптура комплекизинге 14.00 шакта. 
 Кызыл хоорайның 14 харлыг хамаатыларынга Россия Федерациязының паспорттарын тыпсыры – «Азия төвү» скульптура комплекизинге 14.00 шакта. 
 Интернационалчы аныяктарның өгленишкен байырлалдыг езулалы – «Азия төвү» скульптура комплекизинге 15.15 шакта. 
 «Юность» уругларның дыштанылга лагериниң элээди армейжилериниң даңгырак бээри - «Азия төвү» скульптура комплекизинге 14.00 шакта. 
 «Кызыгааржы» ВИА-ның концерти - «Азия төвү» скульптура комплекизинге 18.30 шакта.
 «Саян» ансамблиниң концерти болгаш байырлал митингизи – «Азия төвү» скульптура комплекизинге 19.00 шакта. 
  Тыва Республиканың КОЖУУННАРЫНГА РОССИЯ ХҮНҮНҮҢ байырлалын эрттирер талазы-биле хемчеглерниң планы
  ИЮНЬ 12 
 О. Данчай, Советская кудумчуларынга чадаг-терге чарыжы, Бай-Хаак суурнуң организацияларының аразында конкурс программалыг концерт, аныяктарның патриотчу ырылар мөөрейи – Таңды кожууннуң А.Б. Сагды аттыг Культура бажыңынга 11.00 шакта.
 «Мээң Россиям» акция, российжи паспорттарны байырлыг байдалда тыпсыры, кожуун иштинде стол теннизинге маргылдаа – Эрзин кожууннуң Культура бажыңынга 11.00 шакта.
 «Сеңээ ынак-тыр мен, Россия» байырлыг концерт, аныяктар аразынга флешмоб – Чөөн-Хемчик кожууннуң Культура бажыңынга 12.00 шакта. 
 «Кезээ шагда Россия-биле чоргаарланыр бис!» байырлыг митинг – Кызыл кожууннуң Каа-Хемде Ногаан зона деп черге 12.00 шакта. 
 Күш-ажылчы коллективтерниң болгаш чурттакчы чоннуң чыскаалы – Мөңгүн-Тайга кожууннуң Ч. Артай-оол аттыг культура бажыңынга 12.00 шакта.  
 Байырлал концерти болгаш конкурстар – Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайга 12.00 шакта.
 Байырлыг митинг, концерт – Тере-Хөл кожууннуң «Хаан-Тайга» стадионунга 13.00 шакта.
 «Сеңээ ынак-тыр мен, Россия» флешмоб – Чеди-Хөл кожууннуң Хову-Аксы суурнуң Культура бажыңынга 13.00 шакта.  
 Билдингир политиктиг болгаш хөй-ниити ажылдакчылары, хүндүлүг хамаатылар, хоочуннар, культура, уран чүүл болгаш спорттуң алдар аттыг кижилериниң киржилгези-биле школачыларга российжи паспорттарны тыпсыры, «2016-2020 чылдарда аныяк өг-бүлелерни чуртталга оран-савазы-биле хандырары» иштики программа езугаар социал төлевирлер алырынга сертификаттарны бээри – Бай-Тайга кожууннуң Культура бажыңынга 14.00 шакта. 
 «Мээң Россиям база мээң Тывам» байырлыг концерт, «Россия – мээң төрээн черим» оюн-тоглаалыг дискотека – Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда Арат шөлүнге 14.00 шакта.
  Сарыг-Септиң чурттакчыларынга хөгжүмнүг байыр чедириишкини, «Сээң-биле чоргаарланыр-дыр мен, чуртум» концерт, флешмоб – Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурнуң төвүнге 14.00 шакта.
  «Че-ве, Россия!» байырлал концерти, аныяктарның дыштанылга кежээзи – Сүт-Хөл кожууннуң А.Ондар аттыг Культура бажыңынга 14.00 шакта.
  «Тыва эр кижиниң 3 оюну: ча адары, аът чарыжы, хүреш» – Улуг-Хем кожууннуң Шагаан-Арыг хоорайда Б.К. Монгул-оол аттыг стадионга 14.00 шакта.
 «Россияның кайгамчыктыг аялгалары» байырлал концерти – Тожу кожууннуң Тоора-Хемде «Мөге-Самы» стадионга 16.00 шакта.  
 «Россияның чүрээ» уругларның уран чогаадылга фестивалы, «Россия – бистиң чуртувус» флешмоб – Чаа-Хөл кожууннуң чагырга бажыңының мурнунда девискээрге 16.00 шакта.
 «Россияның хамаатызы мен» аныяктарга дыштанылга кежээзи – Өвүр кожууннуң Г. Тумат аттыг Культура бажыңынга 17.00 шакта.

Возврат к списку