Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сибирьниң база Тываның дээди өөредилге черлеринге шериг факультеди биле кафедраны тургузар

Сибирьниң база Тываның дээди өөредилге черлеринге шериг факультеди биле кафедраны  тургузар 15.06.2016
 МОСКВА, июнь 14 —Новости РИА. Эрге-хоойлу информациязының албан езузунуң интернет-порталында, Сибирьниң федералдыг университединге база Тываның күрүне университединге шериг өөредилгезиниң факультеди — шериг кафедразын ажыдар дугайында айтыышкын парлаттынган. 
 РФ-тиң Камгалал яамызы, армияга ажыглал чок специалистер белеткеп турар дээди өөредилге черлеринде шериг кафедраларын дүжүрер деп турарын, "Известия" солун ооң мурнунда бижээн. РФ-тиң камгалал сайыдының оралакчызы, армияның генералы Николай Панков ол медээ шынга дүүшпезин дыңнаткан. Шериг ведомствозунуң, дээди өөредилге черлеринде амгы үеде бар өөредилге шериг төптерин база шериг кафедраларын дүжүрер планы чогун онзалап айыткан. Харын-даа, сөөлгү үш чылда оларның саны 68 турганындан 72 чедир көвүдээнин сагындырган. 
 Сибирьниң федералдыг университединде амгы үеде бар шериг кафедразының баазазынга шериг өөредилгезиниң факультедин тургузарын айтыышкында бижээн. Дмитрий Медведев Камгалал яамызынга кафедраны база факультетти тургузарынга чугула херек чүүлдер-биле четчелээр ажылды чорударын дааскан.  
 РФ-тиң президентизиниң даалгазы-биле камгалал яамызы 2014 чылдан бээр хамааты ДӨЧ-терге чүгле офицерлерни эвес, курлавырда солдаттарны база сержантыларны белеткээрин организастаан, база бо чоокку үеде үш федералдыг дээди өөредилге черлеринге, шериг кафедраларын ажыдар айтырыг шиитпирлеттинерин, Панков дыңнаткан.

Возврат к списку