Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер салым-чаяанныг өскүстерни тыпкан башкыларны деткиир

Тываның  Баштыңы Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирер салым-чаяанныг өскүстерни тыпкан башкыларны деткиир 15.06.2016
 Вторникте Чазакка, аппарат хуралында, ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол Тываның кожууннары-биле видеоконференцияны эрттирип, школаларда ЕГЭ-ниң эртип турарынга доктааган. Оон аңгыда Кызылдың президент кадет училищезинче дужаап кирериниң айтырыгларынче онза кичээнгейни угландырган.
 Училищениң хүлээп алыышкын комиссиязынче документилерин дужаар күзелдиг, көдээ черлерден салым-чаяанныг өскүс база эвээш хандырылгалыг өг-бүлелерден оолдарны дилеп, оларга боттуг дузалажырын база катап чагаан. Бо чылын документилерни июнь 20-ге чедир хүлээп алырын сагындырган. 
  «Кызылче боттары кээп, документ дужаап шыдавас хире, дуза хереглеп турар оолдарны тывыңар. Ада-иези шупту чүүлдерни кылыптар оолдардан аңгыда. Өскүс оолдарга, берге амыдыралдыг болгаш кошкак хандырылгалыг өг-бүлелерден ажы-төлге дужаап алыр арганы тургузаалыңар. Өске дужаап кирип турарлар-биле деңге, конкурсту база эртсиннер» - деп, Шолбан Кара-оол муниципалдарга чугаалаан. 
 Шолбан Кара-оол салдынган сорулгаларның күүселдезиниң дугайында ниити чугаа-биле харыылаан кожууннарны, харыысалгалыг ажылдакчыларны шүгүмчүлээш, сагындырыгны берген. Ол угланыышкын-биле шынап-ла ажылдап турар башкыларны, школа директорларын илередирин база айыткан. 
  «Күрүне деткимчезин хереглеп турар, салымныг оолдарны тыпкаш, Президентиниң кадет училищезинче дужаап кирерин хандырган класс удуртукчуларының база школа директорларының ортузунга конкурстан организастаңар. Оларның эң-не тергииннерин шаңнаалыңар. Ооң-биле чергелештир ол ажыл-херекти кылырын кызытпаан кижилерни база айтыылыңар» – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң социал адыр харыылап турар оралакчызынга база өөредилге сайыдынга негелдени тургускан.  
 Регион баштыңының даалгалары күүсеттинип турарын Органа Натсак илеткээн. Кожуун чагырга даргаларының социал политика талазы-биле оралакчылары-биле неделяда ийи катап селектор хуралдар эртип, аңаа уругларның документилерин долдурарынга тайылбырларны берип турар. База ол ышкаш Шолбан Кара-оолдуң негелдезин күүседир дээш, хүлээп алыышкын комиссиязында документилерин дужаапкан оолдарны, школа-интернаттың хүндүскү лагеринде, училищениң шылгалдаларында белеткеп турар.
 «Ниити өөредилге билиглеринде база күш-шыдал белеткелинде кичээлдерни эрттирип турар. Чамдык оолдар эмчи шинчилгезинде хаара туттунган. Июнь 20-ге чедир 298 кижиниң херектери четчелеттинер» - деп Органа Натсак тайылбырлаан. 
«Кызылдың президентиниң кадет училищезинче дужаап киреринге көдээ черлерден, өскүстер аразындан, кошкак хандырылгалыг өг-бүлелерден салым-чаяанныг оолдар, уругларны тывар дээн дилээмни сагыш-сеткилинден хүлээп алган шыырак башкыларны илередиптер мен. Күзелдиг оолдар, уруглар дыка хөй деп билир мен. Оларга тоомча чок болбайн, холун сунуп, документилерин дужаарынга, шылгалдаларны эртип алырынга дузалажыр херек. Кирериниң шылгалдаларынга 30 ажыг оолдарны чыып алган Тожу биле Мөңгүн-Тайга кожууннарга четтирдим. Бо чугула айтырыгны медереп, ол кожууннарга өске черлер деңнежир дээш ажылдаарын кыйгырдым» - деп Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн.

Возврат к списку