Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва аныяк өг-бүлелерге чаа бажың тудуп алырынга акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган

Тыва аныяк өг-бүлелерге чаа бажың тудуп алырынга акшаландырыышкынның хемчээлин улгаттырган 15.06.2016
 Республика Баштыңының албан хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол, аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырар программаны боттандырарынга немелде акшаландырыышкынны үндүрери-биле, республика бюджединче өскерлиишкин кииргениниң дугайында хоойлуга атты бөгүн салган. 
  Ынчангаш 2016 чылда Тывада 193 аныяк өг-бүле чуртталга байдалын экижидер аргалыг. Эрткен чылын экономиктиг кризис байдалында бадылаттынган бюджетте ол сорулгада чүгле 2,2 млн. рубль акшаны салганы, программа күүселдезинге чигзинигни тургузуп турганын сагындыраал. 
  Чазак Даргазының даалгазы-биле, республика аныяк өг-бүлелерниң чуртталга байдалын долу хемчээлге экижидиринче угланган социал төлевирлерни кады акшаландырар бодунуң хүлээлгезин күүседир кылдыр, Тываның Саң-хөө яамызы немелде акша-хөреңгини тыпкан. Тываның бюджединиң бодунуң орулгазындан программа боттаныышкынынче чыл төнчүзүнге чедир 35 млн. рубльди үндүрери көрдүнген. Ооң-биле федералдыг бюжеттен 43,4 млн. рубль субсидияны республикаже хаара тудуп болур.
  «2015-2020 чылдарда «Чурттаар оран-сава» федералдыг тускай сорулгалыг программаның «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар бажың-биле хандырары» иштики программа езугаар субсидияларны берип турарын сагындыраал. Ооң негелделери езугаар, чуртталга байдалын экижидери негеттинип турар аныяк өг-бүлелерге, бир эвес ажы-төл чок болза, бажыңның санаан өртээниң 30 хуузундан эвээш эвести, чаңгыс азы оон хөй ажы-төлдүг болза, 35-тен эвээш эвес хемчээлдиг социал төлевирни бээри көрдүнген. Өг-бүлеге бээр төлевирниң ортумак хемчээли 480 муң хире рубль, чамдык таварылгаларда өг-бүлениң составындан ол хамааржыр. 
  Тывада ол программа 2011 чылдан эгелеп боттанып эгелээн. Республика эрге-чагыргазы бо үе дургузунда 299 аныяк өг-бүлеге деткимчени көргүскен. 
 Тываның муниципалдыг тургузугларының «Аныяк өг-бүлелерни чурттаар чер-биле хандырары» программада киржилгезиниң дугайында медээ
                                    Субсидия алырынче кордап турар   Субсидиялыг бажыңның шөлү,
                                                   өг-бүлелерниң саны                     дөрбелчин метр            
  1. Кызыл хоорай                                102                                             1400
  2. Ак-Довурак хоорай                         7                                                 504
  3. Бай-Тайга кожуун                            9                                                 720 
  4. Барыын-Хемчик кожуун                  2                                                 144 
  5. Сүт-Хөл кожуун                              7                                                  560 
  6. Өвүр кожуун                                   8                                                   720 
  7. Чөөн-Хемчик кожуун                      9                                                  720 
  8. Улуг-Хем кожуун                           12                                                  360 
  9. Тес-Хем кожуун                               7                                                1000 
 10. Таңды кожуун                                 8                                                  720 
 11. Тожу кожуун                                   6                                                  504 
 12. Кызыл кожуун                              15                                                   420 
 13. Тере-Хөл кожуун                            1                                                     72 
         Шупту:                                        193                                                7844

Возврат к списку