Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шолбан Кара-оол эмчилерге күрүне шаңналдарын тыпсып, Тываның эмчилер ниитилежилгезин аарыг кижилерже кичээнгейни углаарын кыйгырган

Шолбан  Кара-оол эмчилерге күрүне шаңналдарын тыпсып, Тываның эмчилер ниитилежилгезин аарыг кижилерже кичээнгейни углаарын кыйгырган 16.06.2016
 Эмчи ажыдакчызының хүнүнге тураскааткан байырлыг хурал Тываның найысылалынга эрткен. Чазак даргазы Шолбан Кара-оол чыылганнарга байырны чедигеш, күрүне шаңналдарын байырлыг байдалда тывыскан. 
  Тыва - чаштарның төрүттүнери-биле мурнуку черде, чурттакчы чоннуң өлүр чоруу чылдан чылче эвээжээн, кижилерниң назы-хары узаан, ие-чаштың өлүр оруу кызырылган, «Кадыкшылдың маршруду» төлевилел боттандырып турар регион. «Земский доктор» төлевилелдиң күүселдези-биле көдээ чонга ачы-дузазын чедирер дээш суурларже эмчилер ажылдап чоруп турар. Регистратураларның ажылын экижидер хемчеглер алдынган.
  Шолбан Кара-оол ол чедиишкиннерде эмчилерниң үлүүн айытпышаан, чидиг айтырыгларны шиитпирлээрин база сагындырган. Сөөлгү үеде ыжык аарыгларындан өлүр чоруктуң саны көвүдээнин айтып, кадык камгалалынга аарыгны эге чадазында илередип тодарадыр ажылдарны экижидер курсту берген. Кадык камгалалынга шуут хамаарышпас-даа болза, орук-транспорт озал-ондаандан кижилерниң өлүр чоруун эвээжедири чугула деп чугаалаан. Ол ышкаш республикадан дашкаар аарыг кижилер эмнедип чорбас кылдыр, ажылды организастаарын чагаан. Ынчан специалистер кайы-бир черже чоруур күзел чок болур. 
  Шолбан Кара-оол Эмчи ажылдакчызының хүнүнде мергежилиниң тергииннеринге күрүне шаңналдарын тывыскан. 
  Хөй чылдарда үе-түңнелдиг күш-ажылы дээш, Чаа-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң хүндүскү салбырының эмчи сестразы Чойганма Чымба биле Перинаталдыг төптүң клиниктиг-диагностика лабораториязының улуг фельдшер-лаборантызы Ольга Фирсовага Тыва Республиканың Баштыңының өөрүп четтириишкинин чарлаан
 Перинаталдыг төптүң чаа төрүттүнген чаштар салбырының эргелекчизи Шорана Бокаштайны, Чаа-Хөл кожууннуң төп эмнелгезиниң Булуң-Терек суурда ФАП-тың фельдшери Кара-Кыс Комбуну, Кызыл кожууннуң төп эмнелгезиниң соматика салбырының эмчи сестразы Светлана Сарыгларны, Сукпак суурда хүндүскү стационарлыг эмнээшкин амбулаториязының школа фельдшери Елизавета Орус-оолду, Өвүр кожууннуң төп эмнелгезиниң дүрген дуза фельдшери Севээн Монгушту, Республиканың наркология диспансериниң реабилитация салбырының эргелекчизи Людмила Туматты, Таңды кожууннуң төп эмнелгезиниң фтизиатрия кабинединиң эмчи сестразы Саяна Оюнну Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле шаңнаан. 
 Тыва Республиканың "Шылгараңгай күш-ажыл дээш" медалы-биле Республиканың №1 эмнелгезиниң эндокринолоия салбырының эндокринолог эмчизи Роза Ширшинаны шаңнаан.
 «Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты - Республиканың СПИД болгаш халдавырлыг аарыгларга удур демиселдиң болгаш профилактика талазы-биле төптүң кол эмчизи Александр Ооржакка, Республиканың № 1 эмнелгезиниң поликлиниказының кол эмчизиниң оралакчызы Раушан Самдан-оолга, Республиканың наркология диспансериниң кол эмчизи Ирина Бадыргыга, Каа-Хем кожууннуң төп эмнелгезиниң хирург эмчизи Валентина Ооржакка, Республиканың кеш аарыглар диспансериниң клиниктиг-диагностика лабораториязының лаборант эмчизи Нина Ондарга, Республиканың № 1 эмнелгезиниң гериатрия салбырының эргелекчизи Евгения Тимченкога, Республиканың № 1 эмнелгезиниң невролог эмчизи Тамара Шиирипейге тывыскан.  
 «Тыва Республиканың улустуң эмчизи» хүндүлүг атты «Серебрянка» санаторий-профилакторийниң реабилитолог эмчизи Тамара Серенге тывыскан.

Возврат к списку