Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның бюджединиң күсели-биле Мөңгүн-Тайганың электри хандырылгазын күштелдирер деп Шолбан Кара-оол айыткан

Тываның бюджединиң күсели-биле Мөңгүн-Тайганың электри хандырылгазын күштелдирер деп Шолбан Кара-оол айыткан 20.06.2016
 Тываның Чазаа чаңгыс аай электри четкилери-биле харылзаа чок болгаш дизель генератор дузазы-биле электри энергиязын ап турар чедери берге Мөңгүн-Тайга кожуунга турум электри хандырылгазын катап тургузарынга дузалажыр.  
 Тыва Республиканың Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Шолбан Кара-оол кожуунга каттышкан күжү 1,3 МВт-тен ажыг беш электростанцияларны садып алыр талазы-биле чарыгдалдарны регионалдыг бюджетче киирер деп шиитпирни хүлээп алган.
 Эрткен чылын кожууннуң ийи улуг сумуларынга - Мугур-Аксы сумузунуң административтиг төвүнге болгаш Кызыл-Хая суурга кол дизель генераторлары үрелген, ынчангаш сумулар курлавыр энергияны ажыглап турар. Мугур-Аксында ийи станцияның каттышкан күжү ток чарыгдалының чүгле үштүң бир кезиин хандырып турган.  
 Бо чылын кожуун төвүнге бирээзи-ле 315 кВт 3 немелде генераторну садып алырын шиитпирлээн. Чаа станцияларның күжү Мугур-Аксында электри энергиязының хереглелин бүрүнү-биле электи хандырылгазының курлавыр дөстерин тургузар. Шолбан Кара-оол ооң дугайында бодунуң блогунда дыңнаткан.  
 Тываның кызыгаар эң-не кыдыкы точказы Кызыл-Хая суурда монтаж ажылдары эгелээн болгаш, бирээзи-ле 200 кВт, дизельдиг ийи станцияны ажыглалга киирер. Тывада чедери берге 12 суму чурттуң чаңгыс аай электри четкилери-биле харылзаа чок. Оларда чырыкты чүгле дизель генераторларының дузазы-биле дамчыдып турар. Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының дыңнатканы-биле ол станциялар билдингир-ле каражалыг, чүге дизе ынаар оттулар чүүлдү автотранспорт-биле чедирер. Ындыг-даа болза амгы үеде ол сумуларга автономнуг генераторлар – электри хандырылгазын тургузар чаңгыс-ла арга ол.

Возврат к списку