Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ШОЛБАН КАРА-ООЛ – КРЕМЛЬ РЕЙТИНГИЗИНДЕ ДЭЭРЕЛЕРНИҢ БИРЭЭЗИ

ШОЛБАН КАРА-ООЛ – КРЕМЛЬ РЕЙТИНГИЗИНДЕ ДЭЭРЕЛЕРНИҢ БИРЭЭЗИ 21.06.2016
 РФ-тиң Президентизиниң администрациязынга чоок хамааты ниитилел сайзырадылгазының фондузу губернаторларның дээштииниң ээлчеглиг, 14-кү рейтингизин үндүрген. Сибирь федералдыг округтан дээрелерниң санынче Кузбасстың, Тываның, Томск областың болгаш Хакасияның удуртукчулары кирген. Кошкак олганнарның (аут­сайдерлерниң) аразында – Красноярск крайның, Омск болгаш Иркутск областарның губернаторлары. 
 Рейтинг «Хөй-ниитиниң бодалы» фондунуң беш темалыг модульдарга үндезилээн «Георейтинг» шинчилелдери, РФ-тиң статистика күрүне албанының анализин, эксперт үнелээшкинни каттыштырганы болур. Регион баштыңнарының алган саннары-биле дөрт бөлүктү тургускан: «эң бедик рейтинг», «бедик рейтинг», «ортумак рейтинг», «ортумактан куду рейтинг». 
  Хамааты ниитилел сайзырадылгазының фондузунуң 14-кү рейтингизинде Тываның Баштыңының хүлээлгезин түр күүседип турар Шолбан Кара-оол Брянск областың болгаш Чувашияның губернаторлары-биле деңге 33-35 дугаар черлерни үлежип турар. Ындыг турушту ол каш чыл улаштыр ээлеп турарын демдеглезе чогуур. «Хөй-ниитиниң бодалы» фондунуң Новосибирск салбырының удуртукчузу Константин Антонов: Сибирь субъектилериниң удуртукчуларындан 14-кү рейтингиде эксперттер чаңгыс-ла Кара-оолдуң ажыл-чорудулгазын эки деп демдеглээн. 
 Сибирьниң арткан губернаторлары кандыг-даа бурунгаарлаашкын көргүспейн, баллдарын чидиргеннер. Оларның баштап турары регионнарда социал-экономиктиг байдал болгаш шоолуг эвес информастыг хүрээлел чедимче чок үнелелди Кара-оолдуң коллегаларынга берген. Тыва бо талазы-биле элээн эки көстүп турар. 
 Оон аңгыда Президент Владимир Путинниң хуусаадан эрте соңгулдага киржирин Шолбан Кара-оолга чөпшээрээни база рейтингиге бир кол фактор болган. Ш. Кара-оолдуң удуртулгазы-биле республика эки сайзарап бар чыдарын күрүне баштыңы демдеглээн. 
 Президентиниң бодалын ХНСФ рейтингизи бадыткаан. 
  Губернаторларның ажыл-чорудулгазының 14 шынар рейтингизинде Сибирь регионнарының баштыңнары 
        №                           Регион                                тог              Динамика 
                       Бирги бөлүк - эң бедик рейтинг (75 баллдан өрү) 
     5-6. Тулеев А.Г. (Кемерово область)                   2  
                      Ийиги бөлүк - бедик рейтинг (75-55 балл) 
  33-35. Кара-оол Ш.В. (Тыва Республика)               8                 ↑ (+2) 
  46-49. Жвачкин С.А.  (Томск область)                    1                 ↓ (-2)
  52. Зимин В.М.           (Хакас Республика)              8                 ↓ (-2) 
 54-56. Жданова Н.Н.    (Забайкалье край)                6         Рейтингиде бир дугаар 
                     Үшкү бөлүк - ортумак рейтинг (55-40 балл) 
 7-59. Бердников А.В     (Алтай Республика)             5                 ↓ (-4) 
  0-62. Наговицын В.В.   (Бурят Республика)             4                 ↓ (-4) 
 5-69. Городецкий В.Ф.  (Новосибирск область)        2                ↓ (-5) 
 2-75. Карлин А.Б.          (Алтай край)                         8                ↓ (-3) 
 2-75. Толоконский В.А. (Красноярск край)                8                ↓ (-3) 
 6-79. Левченко С.Г.        (Иркутск область)                7                ↓ (-2) 
 1-83. Назаров В.И.         (Омск область)                     5                ↓ (-2)

Возврат к списку