Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның эрге-чагыргазы инвалидтер интернадында чурттап турарларының байдалын экижидеринче 11 млн. рубльди тускайлаан

Тываның эрге-чагыргазы инвалидтер интернадында чурттап турарларының байдалын экижидеринче 11 млн. рубльди тускайлаан 21.06.2016
 Тываның эрге-чагыргазы 2016 чылда инвалидтер болгаш кырганнарның социал албан черлериниң капиталдыг септелге программазын бадылаан.  
 Республика бюджединден 11 млн. ажыг рубльди социал албан черлеринде чурттап турар 279 инвалид база хоочуннарның чуртталга байдалын экижидеринге угландырар.
 Хайыраканның бажың-интернадының ийи чуртталга корпузунуң капиталдыг септелгезинге акша-хөреңгиниң хөй кезиин, тодаргайлаарга 6,93 млн. рубльди тускайлаан. Бүренниң психоневрологтуг интернадынга 2,7 млн. рубль көрдүнген. Интернаттарның материал-техниктиг баазазын быжыглаар талазы-биле бүгү ажылдарны октябрьга чедир доозары планнаттынган.  
 Кызылдың бажың-интернадының инвалидтеринге реабилитация дериг-херекселдерин садарынга 1,3 млн. хире рубльди социал программада киирген. Оон аңгыда ажылдавайн турар 110 пенсионерни компьютерге өөредир тускай курстарже Тываның Күш-ажыл яамызы таварыштыр хаара тудар.

Возврат к списку